ประชาไท

Syndicate content
Updated: 8 min 36 sec ago

งานวิจัยล่าสุดตอกย้ำ การใช้ถุงยางของผู้ใหญ่ตอนต้นขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์

Wed, 26/10/2016 - 12:26
!--break--!--break--p26 ต.ค. 2559 งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐออริกอน สหรัฐฯ ตอกย้ำว่ารูปแบบความสัมพันธ์ของคู่นอนมีผลต่อการตัดสินใจใช้ถุงยางอนามัยจริง/p pโดยจากข้อมูลพบว่า การเข้าใจเหตุผลว่าคู่นอนของตนตัดสินใจใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์หรือป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือทั้งสองอย่าง ส่งผลต่อแนวโน้มการใช้ถุงยางอนามัยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มวัยผู้ใหญ่ตอนต้นซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากที่สุด/p pการวิจัยครั้งนี้ซึ่งมีศาสตราจารย์ เอส มารี ฮาร์วีย์ รองคณบดีวิทยาลัยการสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์มนุษย์เป็นหัวหน้าโครงการ ได้ตีพิมพ์บทความลงในวารสาร The Journal of Sex Research พบว่าคนหนุ่มสาวจะตัดสินใจใช้ถุงยางอนามัยหรือไม่ขึ้นอยู่กับคู่นอนแต่ละคนและรูปแบบลักษณะความสัมพันธ์ของแต่ละคู่/p pถุงยางอนามัยมีคุณสมบัติเฉพาะตัวคือสามารถป้องกันการตั้งครรภ์และการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ถึงแม้ถุงยางอนามัยจะเป็นวิธีคุมกำเนิดและป้องกันโรคที่เหมาะสำหรับคนทุกกลุ่ม แต่จากการศึกษาพบว่ามีความสำคัญเป็นพิเศษต่อกลุ่มประชากรวัยผู้ใหญ่ตอนต้น เพราะเป็นกลุ่มที่มีอัตราการท้องไม่พร้อมและติดเชื้อเอชไอวีสูงสุดเมื่อเทียบกับทุกกลุ่มอายุอื่น/p pผู้วิจัยทำการศึกษาอิทธิพลของรูปแบบความสัมพันธ์เหล่านี้รวมทั้งรูปแบบอื่นๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มประชากรอายุระหว่าง 18-30 ปี จำนวน 450 คน เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยจะถูกสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ รูปแบบสัมพันธภาพ รวมทั้งเหตุผลในการใช้ถุงยางอนามัย ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามทุกคนเป็นผู้ใช้ถุงยางอนามัย หากผู้ตอบคนใดมีคู่นอนมากกว่า 1 คน ต้องตอบคำถามทั้งหมดในแบบสอบถามเพิ่มอีกชุด (ใช้แบบสอบถาม 1 ชุด สำหรับข้อมูลของคู่นอน 1 คน) ได้แก่ ปัจจัยด้านคู่นอนเฉพาะคน เช่น สัมพันธภาพระหว่างคู่ การรับรู้ว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากคู่นอนและความสบายใจในการพูดคุยเรื่องถุงยางอนามัยและการใช้ถุงยางอนามัยกับคู่นอน/p pวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันเพื่อสุขภาพเด็กและการพัฒนามนุษย์แห่งชาติ เป็นไปเพื่อสำรวจเหตุผลของการใช้ถุงยางอนามัย ผลการวิจัยนี้จึงน่าสนใจเนื่องจากถุงยางอนามัยเป็นวิธีเดียวในขณะนี้ที่ใช้เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเป็นอุปกรณ์ที่เข้าถึงได้ง่าย/p pลิซ่า โอคเลย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐออริกอน หนึ่งในผู้ร่วมวิจัยกล่าวว่า “คำถามเกี่ยวกับคู่นอนเฉพาะคนทำให้ได้ข้อมูลไม่ซ้ำกันซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึกสำคัญที่ช่วยให้เห็นบทบาทของรูปแบบสัมพันธภาพที่มีผลต่อการตัดสินใจว่าทำไมจึงใช้ถุงยางอนามัย”/p pคณะผู้วิจัยพบว่ารูปแบบความสัมพันธ์ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัวของคู่นอนแต่ละคนที่ส่งผลต่อการใช้ถุงยางอนามัยเป็นพิเศษ ได้แก่ การรับรู้ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จากคู่นอน และความมั่นใจและสบายใจในการคุยเรื่องถุงยางอนามัยกับการใช้ถุงยางอนามัย/p pแม้ดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมชาติสำหรับเหตุผลในการใช้ถุงยางอนามัย โดยคนส่วนใหญ่มักใช้สัญชาตญาณในการประเมินความเสี่ยง และในการตัดสินใจเฉพาะเจาะจงกับคู่นอนแต่ละคนอยู่แล้ว แต่นี่เป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่ศึกษาประเด็นนี้อย่างจริงจังและชี้ให้เห็นว่ามีการปฏิบัติเช่นนี้จริง/p pนอกจากนี้ การวิจัยยังพบอีกว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 51 ใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์เป็นเหตุผลหลัก มีเพียงร้อยละ 17 ที่ใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคเป็นเหตุผลหลัก และร้อยละ 33 ใช้เพราะต้องการคุมกำเนิดและป้องกันโรคติดต่อ/p pศาสตราจารย์ฮาร์วีย์กล่าวว่า “โดยภาพรวมแล้วเราตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งครรภ์กันมากขึ้น แต่กลับไม่ค่อยรับรู้กันว่าตัวเราเองนั้นมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แค่ไหน”/p p“เป้าหมายของบุคลากรด้านสุขภาพหรือด้านสาธารณสุขก็คือการช่วยให้ผู้คนใช้ชีวิตที่นำไปสู่การอยู่ดีมีสุขปลอดภัยแข็งแรงและมีสุขภาพดีขึ้น เมื่อถึงเวลาต้องทำความเข้าใจว่าเหตุใดคนใช้ถุงยางอนามัย ก็ควรต้องเข้าใจความซับซ้อนของสัมพันธภาพและปัจจัยด้านด้านความสัมพันธ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมดังกล่าวด้วย”br /nbsp;/p pbr /strongที่มา:/stronga href="http://3c4teen.org/post/4789"nbsp;http://3c4teen.org/post/4789/a/p pstrongเรียบเรียงจาก/strong Relationship factors affect young adult use of condomsbr /a href="http://oregonstate.edu/ua/ncs/archives/2016/sep/relationship-factors-affect-young-adult-use-condoms"http://oregonstate.edu/ua/ncs/archives/2016/sep/relationship-factors-affect-young-adult-use-condoms/a/p div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/yeeW3Pbz-UI" height="1" width="1" alt=""/

แม่ชาวอเมริกันเห็นต่าง ลูกไม่ควรได้โดนัทฟรีเพราะความพิการ

Wed, 26/10/2016 - 11:01
pแม่ชาวอเมริกัน โพสต์เล่าเรื่องในบล็อกส่วนตัว หลังลูกพิการได้รับโดนัทฟรี เมื่อไปซื้อโดนัท ชี้คนยังมองคนพิการอย่างสงสาร แต่ไม่ได้มองอย่างเท่าเทียมและยอมรับในความสามารถ/p !--break--!--break-- p style="text-align: center;"img alt="ภาพหน้าจอจากเว็บไซต์ ดิฮัฟฟิงตันส์โพสต์ แสดงรูปของแมกซ์" src="https://c2.staticflickr.com/6/5456/29941054634_747ca20d4e.jpg" style="width: 500px; height: 286px;" //p p26 ต.ค. 2559 แอลเลน เซียสแมน แม่ชาวอเมริกันเขียนเล่าเหตุการณ์ผ่านบล็อกส่วนตัว ในเว็บไซต์เดอะฮัฟฟิงตันโพสต์ เมื่อลูกชายทั้งสองคนเดฟและแมกซ์ได้รับโดนัทฟรีจากผู้หญิงคนหนึ่ง เหตุเพราะเห็นว่าเขามีความพิการ/p pเธอเล่าว่า เดฟลูกชายที่ไม่พิการเล่าให้ เธอฟังว่า เขาและแมกซ์ที่พิการด้วยโรคซีรีบรัล เพาร์ซี่ หรือซีพี (ซีพีเป็นโรคที่ทำให้กล้ามเนื้อทั่วร่างกายนั้นเกร็ง จนทำให้ใช้งานลำบาก ผู้ที่เป็นโรคนี้อาจใช้งานแขน ขาหรืออาจพูดลำบาก) เข้าไปที่ร้านดังกิ้น โดนัท และออกมากับโดนัทฟรีหนึ่งถุงที่พนักงานมอบให้กับแมกซ์ เดฟอธิบายว่า แมกซ์พยายามบอกกับพนักงานว่าเขาต้องการนมช็อกโกแลต แต่พนักงานหญิงที่เคาน์เตอร์กลับจ้องมองเฉยๆ พร้อมบอกว่า “เขาไม่พูดอะไรเลย” ทั้งที่แมกซ์พูดอยู่ตรงนั้น/p pหลังจากนั้นพนักงานหญิงก็ได้ถามแมกซ์ว่า เขาชอบโดนัทชิ้นไหน แมกซ์ได้ชี้ไปยังโดนัทชิ้นที่มีเยลลี่ พนักงานคนดังกล่าวจึงหยิบให้เขาสองชิ้น แต่กลับคิดเงินเพียงแค่กาแฟและนมช็อกโกแลตเท่านั้น/p pเซียสแมนกล่าวว่า แน่นอนว่าพนักงานหญิงเป็นคนที่มีน้ำใจ แต่การให้โดนัทฟรีแก่แมกซ์เพราะสงสารที่เขาพิการ นั้นทำให้เธอกังวลใจ และสิ่งที่แย่ยิ่งกว่าคือเธอไม่เห็นด้วยกับการที่มีคนหยิบยื่นของหวานให้กับเขาด้วยความสงสารที่พ่วงมากับความคิดที่ว่า ภาวะพิการเป็นความโชคร้ายอย่างหนึ่งและชีวิตของคนพิการจะต้องอยู่กับความเศร้าอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง จนทำให้เขาควรได้รับโดนัทฟรี/p pโดยเธอหวังว่า คนที่ได้อ่านเรื่องเหล่านี้จะปฏิบัติต่อคนพิการอย่างธรรมดามากขึ้น ถ้าหากพนักงานหญิงคนดังกล่าวไม่ได้ให้โดนัทกับเด็กวัยรุ่นทุกๆ คนเป็นปกติ เธอก็ไม่ควรที่จะให้โดนัทแก่แมกซ์เช่นกัน แม้แมกซ์จะมีความแตกต่างที่มองเห็นได้อย่างกล้ามเนื้อหงิกเกร็งจากโรคที่เขาเป็นอยู่ แต่แมกซ์ก็เป็นเพียงวัยรุ่นคนหนึ่ง และเขาก็สมควรได้รับการปฏิบัติอย่างวัยรุ่นคนอื่นๆ เช่นกัน/p pนอกจากนี้ เธอเล่าว่า บางครั้งคนอื่นมักสวดมนต์ภาวนาให้คนพิการ เธอเคยได้พูดคุยกับ แคทินกา นิวฮอฟ ผู้เขียนเรื่อง “The Fabulous Adventures of a Four-Legged Woman” (การผจญภัยอันน่าตื่นเต้นของหญิงที่มีสี่ล้อ) ซึ่งเล่าเรื่องราวต่างๆ ของตัวเองผ่านประสบการณ์การนั่งวีลแชร์ในถนนเมืองนิวยอร์ก โดยมีลูกชายของเธออยู่เคียงข้าง เธอเล่าว่า มีผู้หญิงคนหนึ่งได้เข้ามาทำความสนิทสนมคุ้นเคยพร้อมบอกว่า เธอจะทำการอธิษฐานเพื่อนิวฮอฟ/p pเซียสแมนเสริมว่า บางครั้งเรื่องเหล่านี้อาจสร้างความสุขใจให้ในบางโอกาส มีคนจำนวนมากคิดว่าคนพิการนั้นไม่สามารถทำอะไรได้และต้องการความช่วยเหลือในเรื่อง และยังมีคนอีกมากที่คิดว่าคนพิการสมควรต้องได้รับการสวดภาวนาอยู่เสมอ เพราะคิดว่าชีวิตของพวกเขาช่างไม่ต่างอะไรกับโศกนาฏกรรมอันแสนเศร้าสลด/p p“ในฐานะแม่ของลูกพิการ ฉันมองไม่เห็นโศกนาฏกรรมอันแสนเศร้าเลยสักนิด ฉันเห็นเพียงเด็กผู้ชายคนหนึ่งผู้ซึ่งมีทุกอย่างสมบูรณ์แบบไม่ต่างอะไรกับลูกคนอื่น ดูสิ เขาก็เป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเท่านั้น” เธอกล่าว/p pนอกจากการสวดมนต์อ้อนวอน และโดนัทเยลลี่แล้ว ความท้าทายอื่นๆ ที่แมกซ์ต้องเจอเมื่อปฏิสัมพันธ์กับคนที่ไม่รู้จักเขาคือ คนอื่นไม่รู้ว่าจะพูดหรือแสดงพฤติกรรมอย่างไร ตอนที่แมกซ์ยังเด็กกว่านี้ คนอื่นชอบถามเซียสแมนว่า “เขาเข้าใจฉันไหม?” ทั้งที่แมกซ์เองก็ยืนอยู่ตรงนั้น ในตอนนี้พวกเขาเหล่านั้นก็อาจเพียงแค่ยิ้มให้กับแมกซ์ จ้องมอง โดยไม่เข้าไปใกล้ชิดสนิทสนมกับแมกซ์/p pคาร่า ไลโบวิตซ์ นักเขียนและนักกิจกรรมแห่ง That Crazy Crippled Chick เล่าถึงช่วงเวลาที่เธอไปต่ออายุบัตรห้องสมุดกับแม่ วันนั้นเธอเหนื่อยและขี้เกียจมาก จึงตัดสินใจให้แม่เดินข้ามถนนไปทำให้แทน แต่กลับพบว่าคาร่าต้องเซ็นต์ในเอกสารแบบฟอร์มบางอย่างที่แม่ไม่สามารถทำแทนได้/p p“ฉันเลยต้องข้ามถนนไปเอง ซึ่งนั่นก็โอเค” เธอกล่าวถึงเหตุการณ์วันนั้น “แต่พอเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเห็นฉันกับไม้เท้าพยุงตัว ก็เห็นได้ชัดเลยว่าเธอรู้สึกไม่ดีนักที่จะให้ฉันเข้าไปข้างใน เธอเดินไปหาแม่ของฉันแล้วพูดไปว่า “เธอไม่รู้มาก่อนว่าฉัน...” และเสียงก็เงียบไปและพยายามจะเริ่มใหม่อีกครั้ง “คุณควรบอกฉันก่อนหน้านี้ว่าเธอ...””/p pไลโบวิตซ์กล่าวต่อว่า เห็นได้ชัดเจนว่า เจ้าหน้าที่พยายามอย่างมากที่จะไม่สร้างความขุ่นเคืองใจ ซึ่งเธอและแม่ก็ได้แสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีปัญหา เธอลงชื่อในแบบฟอร์มและจากมา ก่อนที่จะระเบิดเสียงหัวเราะออกมาอย่างห้ามไม่ได้ ทั้งนี้เธอเสริมว่า ความกระอักกระอ่วนใจและความใจดีผิดที่ผิดทางเหล่านี้ล้วนเกิดจากความลำบากใจในการปฏิบัติตัวต่อผู้ที่แตกต่างไปจากตัวเอง รวมไปถึงการสันนิษฐานผิดๆ เพราะคนจำนวนมากซึ่งก็หมายรวมถึงตัวเธอเอง ไม่ค่อยมีประสบการณ์ทำความรู้จักกับคนพิการคนอื่นๆ มากนัก/p p“เราอาจจะได้รับการสั่งสอนจากพ่อแม่ให้มองดูว่าอะไรคือความเหมือน มากกว่าจะมองหาความแตกต่าง” เธอกล่าว/p pไลโบวิตซ์ตั้งข้อสังเกตว่า การรับรู้ของคนที่เธอเห็นมักเปลี่ยนไปตามความพิการที่พวกเขาเห็นเธอ ตอนเธออยู่มหาวิทยาลัย เมื่อเธอใช้วอล์กเกอร์หรือไม้เท้าช่วยพยุงตัวแทนการนั่งวีลแชร์ ผู้คนมักมีความสุขเมื่อเห็นว่าเธอกำลังเดินและมักพูดว่า ‘ดีใจที่เห็นเธอดีขึ้น!’ ราวกับว่าเธอกำลังฟื้นจากไข้หวัด ทั้งที่ในความจริงแล้ว การเดินเป็นอะไรที่ลำบากกว่า เธอไม่ชอบเดินและคิดว่าตัวเองสามารถทำอะไรได้มากกว่าขณะอยู่บนวีลแชร์ แต่ผู้คนก็จะมีภาพในหัวอยู่แล้วว่า การเดินนั้นดีกว่า/p pเช่นเดียวกับกรณีของแมกซ์ หลายคนมักคิดว่า การพูดนั้นเป็นอะไรที่ดีกว่า แม้ว่าแมกซ์จะมีแอปพลิเคชั่นที่ ช่วยในการพูด ซึ่งทำให้เขาสามารถสื่อสารได้ง่ายกว่าพูดด้วยตัวเองก็ตาม และเมื่อไม่เข้าใจ คนอื่นจึงมักตะขิดตะขวงใจหรือหยิบยกเอาความเอื้ออารีสงสารตามสัญชาตญาณมาใช้ และมองข้ามเรื่องความเท่าเทียม และนี่ไม่เพียงเกิดขึ้นเฉพาะกับเด็กหรือผู้ใหญ่ที่มีความพิการแบบแมกซ์ แต่สามารถเกิดขึ้นกับคนที่เป็นดาวน์ซินโดรม ออทิสติก และความพิการอื่นๆ ได้อีกด้วย/p pเธอเสริมว่า หลายครั้ง เด็กที่มีความพิการจะได้รับสิทธิพิเศษ เช่น ไม่ต้องต่อคิวในสวนสนุก ซึ่งช่วยให้ทั้งเด็กที่กลัวคนเยอะๆ หรือเด็กกล้ามเนื้ออ่อนล้าง่ายที่อาจเหนื่อยจากการรอแถวนาน ได้มีโอกาสเล่นอย่างเพลิดเพลินในสวนสนุกเช่นกัน แต่การให้โดนัทฟรีกับเด็กผู้ชายคนหนึ่ง เพราะรู้สึกสงสาร ไม่ได้ช่วยให้เกิดความเท่าเทียม แต่กลับลดคุณค่า เธอและลูกได้เผชิญหน้ากับเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้มานับไม่ถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการได้ไอศกรีมฟรี ได้ของเล่นฟรี ได้เล่นเครื่องเล่นฟรี หรืออะไรก็ตามแบบฟรีๆ เพราะมีความพิการ/p pและแน่นนอนว่าพนักงานร้านโดนัทต้องการทำให้แมกซ์รู้สึกว่ามีวันดีๆ และสร้างมิตรภาพกับเขา ด้วยการให้โดนัทฟรี แต่แมกซ์ก็เป็นเพียงคนๆ หนึ่ง ที่ต้องการความเป็นปกติในแบบที่ทุกคนเป็น/p pเธอเองเน้นย้ำว่า ไม่อยากให้ลูกชายเติบโตขึ้นมาด้วยความคิดที่ว่า เขาสามารถได้สิ่งของทุกอย่างมาฟรีๆ เพราะความพิการ และเธอดีใจที่จะได้ใช้โอกาสนี้สอนลูกชายว่า คนทุกคนรวมถึงแมกซ์เองต้องแสดงให้คนอื่นเห็นว่า คนทุกคนล้วนมีความสามารถในเส้นทางของตัวเอง/p p“คนเราทุกคนมีความต้องการ เช่น ต้องการเป็นที่รัก ต้องการสื่อสาร ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่ง เราแบ่งปันความหวังและความฝันเหมือนกัน มีความสนใจและความชื่นชอบที่เหมือนกัน เรามีความต้องการในการคิดและโต้แย้ง เรามีความรับผิดชอบที่จะต้องดำรงชีวิตอยู่อย่างมีเป้าหมายและมีความหมาย เราแบ่งปันสิ่งต่างๆ เหล่านี้กับคนอื่นเพราะพวกเราไม่มีความแตกต่างกัน พวกเราทุกคนเหมือนกัน” เธอกล่าว/p pเธอทิ้งท้ายว่า ถึงแม้แมกซ์อาจไม่เข้าใจในเรื่องโดนัทเยลลี่นี้ เธอก็ยังคาดหวังให้คนอื่นเปลี่ยนความคิดที่มีต่อคนพิการและเมื่อแมกซ์โตขึ้นก็คงไม่มีคนต้องการให้โดนัทกับเขาอีกต่อไป แต่หากคนเหล่านั้นไม่เปลี่ยนความคิด เธอก็หวังว่าแมกซ์จะสามารถบอกกับพวกเขาได้ว่า “คุณไม่ต้องให้ผมหรอกครับ ผมสามารถจ่ายสิ่งเหล่านั้นเพื่อตัวผมเองได้ แต่ยังไงก็ขอบคุณนะ”/p pnbsp;/p pแปลและเรียบเรียงจาก/p pa href="http://www.huffingtonpost.com/ellen-seidman/you-dont-have-to-give-my-_b_12363454.html"http://www.huffingtonpost.com/ellen-seidman/you-dont-have-to-give-my-_b_12363454.html/a/p pnbsp;/p pnbsp;/p pnbsp;/p div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/0Jf9nNhimks" height="1" width="1" alt=""/

ผู้หญิงในไอซ์แลนด์นัดเลิกงานเวลา 14.38 น. ประท้วงเรียกร้องค่าแรงเท่าเทียม

Wed, 26/10/2016 - 10:29
pแม้ว่าไอซ์แลนด์จะเคยมีประวัติศาสตร์การประท้วงครั้งใหญ่ของผู้หญิงทั่วประเทศเมื่อ 41 ปีที่แล้ว จนทำให้เกิดความก้าวหน้าด้านความเท่าเทียมทางเพศมากที่สุดในโลก แต่ในมิติเศรษฐกิจ ผู้หญิงในไอซ์แลนด์ก็ยังไม่ได้รับค่าแรงเท่าเทียมกับผู้ชาย ทำให้พวกเธอนัดเลิกงานก่อนเวลาเพื่อร่วมชุมนุมเรียกร้อง โดยมีการคำนวณว่าผู้หญิงเสมือนต้องทำงานฟรีหลัง 14.38 น. เทียบกับค่าแรงชาย/p p!--break--!--break--/pp26 ต.ค. 2559 เมื่อวันที่ 24 ต.ค. ของ 41 ปีก่อน ผู้หญิงทั่วประเทศไอซ์แลนด์เคยนัดหยุดงาน รวมถึงงานบ้านอย่างการทำอาหาร เพื่อประท้วงซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมกันในไอซ์แลนด์ จากที่มีผู้หญิงเข้าร่วมราวร้อยละ 90 จนถึงในปีนี้สหภาพแรงงานและองค์กรสตรีต่างก็สนับสนุนให้ผู้หญิงในไอซ์แลนด์ออกจากงานในเวลา 14.38 น. เพื่อร่วมกันประท้วงเรียกร้องค่าแรงที่เท่าเทียม/p pหนึ่งในการประท้วงจัดขึ้นช่วง 15.15 น. ของวันที่ 24 ต.ค. 2559 ที่จัตุรัสไอสเตอเวิลลุร์ (Austurvöllur) ในเมืองเรคยาวิก และมีแผนการประท้วงแบบเดียวกันอีกทั่วประเทศเพื่อเรียกร้องค่าแรงที่เท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชาย หนึ่งในความคิดเห็นท้ายบทความของไอซ์แลนด์รีวิวระบุว่ามีหญิงที่เป็นผู้อพยพในไอซ์แลนด์ร่วมหยุดงานประท้วงด้วย/p pสาเหตุที่พวกเธอนัดหยุดงานตั้งแต่ 14.38 น. พร้อมๆ กันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อย่างใด เพราะเมื่อเทียบกับรายได้จากการทำงานของผู้ชายแล้วผู้หญิงในไอซ์แลนด์เหมือนต้องทำงานฟรีหลังจากเวลา 14.38 น. เป็นต้นไป ถ้าหากประเมินจากแนวโน้มในช่วงสิบปีที่ผ่านมามันต้องใช้เวลาถึง 52 ปีในการที่จะทำให้ช่องว่างรายได้ที่ต่างกันระหว่างเพศในไอซ์แลนด์หมดลง/p pเมืองเรคยาวิกซึ่งเป็นแหล่งนัดชุมนุมในปัจจุบันยังเคยเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ในปี 2518 ที่มีการนัดหยุดงานทั่วประเทศของผู้หญิงในไอซ์แลนด์ ผู้หญิงจำนวนมากออกจากงานเพื่อชุมนุมที่ย่านดาวน์ทาวน์ และในปี 2548 ก็มีการเฉลิมฉลองการนัดหยุดงานหมู่ของผู้หญิงอีกครั้ง โดยมีการนัดเลิกงานเร็วกว่าปกติในรูปแบบคล้ายกับในปีนี้ แต่ในปี 2548 มีการนัดเลิกงานกันตั้งแต่เวลาบ่าย 14.08 น. ในปี 2551 มีการนัดเลิกงานช้าออกไปกว่าเดิมเป็นเวลา 14.25 น. ซึ่งแม้จะดูพัฒนาการบ้างแต่ถ้าหากยังพัฒนาในระดับเดิมอยู่ก็คงต้องรอถึงปี 2611 กว่าที่ชายและหญิงในไอซ์แลนด์จะได้รับค่าแรงเท่าเทียมกัน/p pดิอินดิเพนเดนต์รายงานว่าถึงแม้ไอซ์แลนด์จะเป็นประเทศที่มีความเท่าเทียมกันทางเพศมากที่สุดในโลกแต่ผู้หญิงก็ยังมีรายได้โดยเฉลี่ยน้อยกว่าชายร้อยละ 14-18 อย่างไรก็ตามผู้หญิงในไอซ์แลนด์ก็ได้รับความเป็นธรรมในด้านอื่นๆ ดีเมื่อเทียบกับคนทำงานผู้หญิงในพื้นที่อื่นๆ จำนวนมากในยุโรป/p pกิลฟี อาร์น-บยอร์นสัน ประธานสมาพันธ์แรงงานไอซ์แลนด์กล่าวว่า ถึงแม้กฎหมายไอซ์แลนด์จะสั่งห้ามการกีดกันเลือกปฏิบัติทางเพศ แต่สัญญาจ้างที่ไม่เท่าเทียมก็มาจากการอ้างว่าพิจารณาจากการศึกษาและประเภทของงานไม่ได้มาจากเพศสภาพ แต่ไม่ว่าจะเป็นช่องว่างค่าแรงที่มาจากข้ออ้างใดก็ตามก็ไม่มีใครยอมรับได้ที่จะต้องรอไปถึง 50 ปีเทียบเท่ากับช่วงชีวิตหนึ่งเพื่อที่จะได้ค่าแรงอย่างเสมอภาค/p pหญิงอายุ 26 ปีรายหนึ่งที่เข้าร่วมประท้วงให้สัมภาษณ์ต่อสื่อ Refinery29 ว่าเธอรู้สึกแย่เมื่อเห็นสถิติเรื่องความไม่เท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย ที่ไม่ได้เพียงแต่เกิดขึ้นในที่อื่นๆ แต่ยังเกิดขึ้นในประเทศเธอเองด้วย/p pในประวัติศาสตร์การประท้วงครั้งใหญ่เมื่อปี 2518 นำโดยกลุ่มสตรีและกลุ่มสหภาพแรงงานประสบความสำเร็จในการทำให้สื่อต่างๆ พูดถึงเรื่องราวการถูกกีดกันทางเพศและการได้รับค่าแรงน้อยกว่าเพศชาย อีกทั้งยังดึงดูดความสนใจจากต่างชาติได้ด้วย หลังจากนั้นไอซ์แลนด์ก็มีความก้าวหน้าเรื่องความเท่าเทียมทางเพศในมิติทางการเมืองและวัฒนธรรมมากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่การมี ส.ส.หญิงในสภา การอนุญาตให้ผู้ชายลาเลี้ยงดูลูกได้ และการมีนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกเมื่อปี 2553 คือ โยฮันนา ซิกูร์ดาร์ดอตตีร์ เธอยังเป็นผู้นำคนแรกที่เปิดเผยตัวเองว่าเป็นคนรักเพศเดียวกันด้วย/p pbr /nbsp;/p pstrongเรียบเรียงจาก/strong/p pWomen in Iceland to Leave Work at 2:38 PM, Iceland Review, 24-10-2016br /a href="http://icelandreview.com/news/2016/10/24/women-iceland-leave-work-238-pm"http://icelandreview.com/news/2016/10/24/women-iceland-leave-work-238-pm/a/p pIceland's women leave work at 2.38pm to protest gender pay gap, The independent, 25-10-2016br /a href="http://www.independent.co.uk/news/world/europe/iceland-women-protest-strike-gender-pay-gap-leave-work-early-a7378801.html"http://www.independent.co.uk/news/world/europe/iceland-women-protest-strike-gender-pay-gap-leave-work-early-a7378801.html/a/p pThe day Iceland's women went on strike, BBC, 23-10-2015br /a href="http://www.bbc.com/news/magazine-34602822"http://www.bbc.com/news/magazine-34602822/a/p pnbsp;/p div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/T8s58wXZNIU" height="1" width="1" alt=""/

สาว 17 แจ้งความ ถูกปลอมเฟซบุ๊กโพสต์หมิ่นกษัตริย์ คาดฝีมือคนเคยทะเลาะกัน

Wed, 26/10/2016 - 01:45
!--break--!--break-- p style="text-align: center;"img src="https://c1.staticflickr.com/9/8626/30265524140_a1686fa199.jpg" //p pnbsp;/p p25 ต.ค. 2559nbsp;พ.ต.ท.ณรงค์ แสนเกื้อ พนักงานสอบสวน สภ.กันตัง รับเรื่องแจ้งความร้องทุกข์จาก ณัฐกานต์ (สงวนนามสกุล) อายุ 17 ปี ชาว อ.กันตัง จ.ตรัง ว่า มีคนแอบอ้างนำชื่อ และภาพของตนไปสร้างเฟซบุ๊กปลอมขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “นู๋โบวี่ รักปี๋โอมมี” โดยมีภาพใบหน้าของnbsp;ณัฐกานต์และอาวุธปืน พร้อมลักษณะเข้าข่ายดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์nbsp;โดยเฟซบุ๊กดังกล่าวเพิ่งเปิด และมีการโพสต์ข้อความในวันเดียวกัน ส่งผลให้ณัฐกานต์เสื่อมเสียชื่อเสียง และถูกสังคมเข้าใจผิด อีกทั้งภาพที่ถูกโพสต์ขึ้นมีปืนไม่ทราบชนิดรวมอยู่ด้วย โดยชาวเน็ตเมื่อเห็นข้อความพร้อมกับภาพดังกล่าวที่ถูกโพสต์ขึ้นต่างก็พากันวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม ทั้งด่าทอ สาปแช่ง และแชร์ข้อความดังกล่าวออกไป โดยที่ไม่รู้ที่มาที่ไปว่าเฟซบุ๊กนั้นถูกปลอมขึ้นมา/p pพ.ต.ท.ณรงค์ ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี เปิดเผยว่า เบื้องต้นได้ตรวจยึดโทรศัพท์มือถือของ ณัฐกานต์ เอาไว้เพื่อตรวจสอบnbsp;/p pณัฐกานต์nbsp;ระบุว่า ตนกับสามีเคยมีปัญหาส่วนตัวกับผู้ชายคนหนึ่ง ซึ่งเคยเป็นแฟนกับสามีตน โดยสามีตนได้เลิกรากับผู้ชายคนดังกล่าวไปได้ประมาณ 2 เดือน และยังเคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทจนมีการแจ้งความดำเนินคดีกันมาแล้วก่อนหน้านี้ จึงเชื่อว่าจะต้องเป็นฝีมือของผู้ชายคนนี้อย่างแน่นอน เพราะตนเองไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งกับใคร ส่วนภาพใบหน้าของตนนั้น เชื่อว่าเขาจะต้องไปก๊อปปี๊ภาพมาจากในเฟซบุ๊กของคนที่เป็นเพื่อนกับตนอย่างแน่นอน/p pทางด้านเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.กันตัง หลังสอบปากคำnbsp;ณัฐกานต์nbsp;แล้ว จึงได้เดินทางไปนำตัว นินทร์ (นามสมมติ) อายุ 29 ปี อดีตแฟนของสามีณัฐกานต์มาสอบสวนที่ สภ.กันตัง โดยเบื้องต้น นินทร์ ให้การปฏิเสธว่าตนเองไม่ได้กระทำ เจ้าหน้าที่จึงยึดโทรศัพท์มือถือไว้ตรวจสอบและปล่อยตัวไปก่อน โดยยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาใดๆ เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน และหาพยานหลักฐาน/p pขณะเดียวกันก็ยังจะต้องนำตัวผู้ต้องสงสัย และพยานรายอื่นๆ ประมาณ 3-4 คน มาสอบปากคำด้วย เพื่อหาหลักฐานติดตามหาตัวมือโพสต์ต่อไป เนื่องจากเขาข่ายกระทำความตามมาตรา 112 และกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550/p pกมล ประเสริฐกุล นายอำเภอกันตัง ในฐานะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ได้ลงมาตรวจสอบเรื่องดังกล่าวด้วยตนเองถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่า สำหรับกรณีที่เกิดขึ้นผู้เสียหายได้มาแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้ โดยทางตำรวจหาพยานหลักฐานผู้ที่ต้องสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวได้กระทำผิดหรือไม่ ซึ่งทราบว่าในเบื้องต้น เจ้าตัวได้ปฏิเสธ โดยผู้เสียหายต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษเพราะอยู่ในเขตเมืองกันตัง ซึ่งเป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัย เพราะอาจมีคนจำนวนมากโกรธเคือง และสร้างความไม่พอใจได้ต่อกระแสที่ถูกแชร์ออกไป จึงได้มอบหมายให้ทางอำเภอและฝ่ายความมั่นคงติดตามดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด/p divnbsp;/div divที่มาnbsp;a href="http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000106956"ผู้จัดการออนไลน์/anbsp;และnbsp;a href="http://workpointtv.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7-16-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1/"WorkpointNews/a/div divnbsp;/div div class="field field-type-link field-field-related-link" div class="field-label"เรื่องที่เกี่ยวข้อง:nbsp;/div div class="field-items" div class="field-item odd" a href="/journal/2015/12/63123" target="_blank"ย้อนรอยคดีตั้งเฟซปลอมโพสต์หมิ่น และการติดคุกฟรี/a /div div class="field-item even" a href="/journal/2015/02/57962" target="_blank" อิสรภาพหลังขัง 7 ผลัด: ‘จารุวรรณ-บอล-ชาติ’ จากเฟซบุ๊ก ถึง ศาลทหาร/a /div /div /div div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/h8ye8PIaxDA" height="1" width="1" alt=""/

คุยกับอนุสรณ์ อุณโณ ปรากฏการณ์ ‘ล่าแม่มด’ ที่ทางของความเศร้า-ความโกรธ

Tue, 25/10/2016 - 22:14
!--break--!--break-- pimg alt="lt;--break- /" src="/sites/default/modules/wysiwyg/plugins/break/images/spacer.gif" title="lt;--break--"br /br /สองสัปดาห์ก่อน หลังข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอันนำมาซึ่งความเศร้าโศกอย่างหาที่สุดมิได้แก่พสกนิกรชาวไทย ปรากฏการณ์ย่อยที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสังคมไทยก็ทยอยผุดขึ้นในหลายพื้นที่ด้วยเช่นกัน นั่นคือ การที่ประชาชนจำนวนไม่น้อยซึ่งรับข่าวสารทางโซเชียลมีเดียเข้ารุมล้อมบ้านตามหาตัวผู้ที่โพสต์ข้อความไม่เหมาะสม ไม่แสดงความเคารพรักสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือเขียนข้อความหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ กระทั่งมีการรุมทำร้ายผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำการดังกล่าวโดยประชาชนด้วยกันเอง/p p“มาตรการทางสังคม” ได้เกิดขึ้นในหลายจังหวัด a href="http://prachatai.com/journal/2016/10/68370"ภูเก็ต/a a href="http://prachatai.com/journal/2016/10/68379"พังงา/a a href="http://prachatai.com/journal/2016/10/68383"เกาะสมุย/a ก่อนที่จะลามไปยัง a href="http://prachatai.com/journal/2016/10/68417"ชลบุรี/a a href="http://prachatai.com/journal/2016/10/68421"ระยอง/a a href="http://prachatai.com/journal/2016/10/68460"จันทบุรี/a nbsp;กระทั่งในกทม.ก็มีเรื่องชวน ‘ดราม่า’ เมื่อa href="http://prachatai.com/journal/2016/10/68412"หญิงสูงวัยมีประวัติจิตเภท/aโดนตบปากอย่างแรงจากการพูดคนเดียวบนรถเมล์/p pอนุสรณ์ อุณโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะนักวิชาการด้านมานุษยวิทยาสังคมวิทยาและยังเคยทำการศึกษาวิจัยเรื่องแนวคิดทางการเมือง ลักษณะการรวมกลุ่มของประชาชนในจังหวัดภาคใต้ในช่วงทศวรรษแห่งความขัดแย้งทางการเมืองได้อธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวในภาพรวม ซึ่งสะท้อนมาจากอารมณ์โศกเศร้าที่แปรเป็นความโกรธเกรี้ยว รวมทั้งประเมินสถานการณ์การข้างหน้าและเสนอทางออกจากความรุนแรงในลักษณะนี้/p p style="text-align: center;"img alt="" src="https://c2.staticflickr.com/6/5693/30472398201_391c542be7.jpg" style="width: 500px; height: 415px;" //p pspan style="color:#0000ff;"strongคิดอย่างไรกับกระแส ‘การล่าแม่มด’ ในช่วงที่ผ่านมา ?/strong/span/p pไม่รู้จะใช้คำว่าล่าแม่มดดีไหม เพราะมันทำให้เราไปคิดถึงปรากฏการณ์บางอย่าง แต่คิดว่ามันคือความโกรธเคืองที่เกิดขึ้นแล้วนำไปสู่ความรุนแรงที่เป็นหมู่ชน เอาเข้าจริงแล้วก่อนหน้านี้มันมีความโกรธเคืองอยู่ระดับหนึ่ง แต่คำถามคือทำไมมันปะทุขึ้นมาในช่วงนี้ เพราะว่าความขุ่นเคืองตรงนั้นไปบรรจบกับความเศร้าโศกเสียใจ ความเศร้าโศกเสียใจมีอยู่แล้ว แต่พอถูกกระทบกระทั่งมันก็แปรกลายเป็นความโกรธเคืองแล้วก็นำไปสู่การทำร้ายผู้คน/p pบางคนอาจถามว่าทำไมมันถึงเกิดกับภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ ก่อนที่จะกระจายตัวไปในพื้นที่อื่นๆ ภาคใต้มีลักษณะเฉพาะที่พอจะอธิบายได้/p pหนึ่ง คือ ความรู้สึกรักและภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นผลพวงของกระบวนการที่เกิดขึ้นในระดับประเทศ ไม่แตกต่างจากคนภาคอื่น พระราชอำนาจนำของพระมหากษัตริย์เกิดอย่างเข้มข้นในช่วงสองทศวรรษเศษที่ผ่านมา/p pสอง มันไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งและการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างจะสูง เนื่องจากพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้รับความนิยมมากในภาคใต้อิงอาศัยหรือให้ภาพการเป็นพรรคการเมืองที่จงรักภักดีมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมา และตัวแทนอีกปีกการเมืองหนึ่งของประชาธิปัตย์อย่าง กปปส. อิงอาศัยสถาบันกษัตริย์ในความขัดแย้งทางการเมืองอย่างชัดเจน เมื่อคนในภาคใต้บ่งชี้ตัวเองเข้ากับพรรคประชาธิปัตย์ ในขณะเดียวกับก็ได้รับการกล่อมเกลาที่เกิดขึ้นในระดับภาพใหญ่ของประเทศจึงทำให้คนใต้จึงมีความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ค่อนข้างสูง บวกกับการมองว่าคนที่ไม่รักเจ้าเป็นฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามทางการเมืองของตน เมื่อเห็นคนที่โพสต์อะไรแบบนั้น เขาก็จะมองว่านี่ไม่ใช่พวกเดียวกันทางการเมืองแถมยังไม่รักสถาบันอีก จึงเกิดกระแสอย่างที่เห็นขึ้นในอัตราที่รวดเร็ว/p pสาม ผู้คนอาจมองว่าการแก้ปัญหาของคนในภาคใต้มีลักษณะที่จะใช้ความรุนแรงในภาพใหญ่กว่าภาคอื่น เช่น กรณีของภูเก็ตเมื่อตอนที่เกิดความไม่พอใจเหมืองแร่แทนทาลั่มก็มีการรวมตัวกันไปเผา การล้อมการปิดกั้นศาลากลาง ที่ว่าการอำเภอ สถานีตำรวจ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่อยๆ/p pเรื่องนี้อาจอธิบายได้ว่าในแง่หนึ่งเขาไม่ได้เชื่อถือกลไกรัฐในการแก้ปัญหาแต่เชื่อในการดำเนินการโดยมือของเขาเอง พวกเขาไม่ค่อยมีความกลัวรัฐส่วนกลางเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่นๆ ในแง่ของประวัติศาสตร์ ภาคใต้ตอนบนที่ไม่นับ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เวลารัฐส่วนกลางไปปกครองนั้นไม่ได้มีลักษณะของการขูดรีดกดขี่ข่มเหงอำมหิตสักเท่าไรเมื่อเปรียบเทียบกับล้านนาหรือล้านช้าง ถ้าเราไปดูนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นรัฐหัวเมือง จะพบว่ามีความสัมพันธ์อันดีกับรัฐส่วนกลางมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์เป็นต้นมา แทบไม่มีกบฎ ความกลัวต่อความรุนแรงจากเจ้าหน้าที่รัฐมันไม่อยู่ในสำนึกทางประวัติศาสตร์ของคนในภาคใต้ และรัฐส่วนกลางเองก็ไม่เคยใช้ความรุนแรงกับหัวเมืองในภาคใต้ในช่วงสองศตวรรษที่ผ่านมา/p pspan style="color:#0000ff;"strongที่กล่าวว่าไม่อยากใช้คำว่า “ล่าแม่มด” นั้นเสนอว่าควรใช้คำใด ?/strong/span/p pใช้คำว่าอะไรก็ได้ จะ ศาลเตี้ย หรือ ล่าแม่มด ก็ได้หมด ปรากฏการณ์ทั้งหมดมันเกิดจากการไม่เชื่อในระบบหรือกระบวนการยุติธรรมปกติ มันคือการลุแก่อำนาจของคนบางกลุ่มที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดซึ่งค่อนข้างจะบ่งชี้ถึงคุณลักษณะทางอำนาจในสังคมไทยที่อิงกับการใช้ชีวิตประจำวันของคน เพราะจริงๆ แล้ว สังคมไทยไม่ได้อยู่ด้วยระเบียบกฎเกณฑ์หรือกฎหมายสักเท่าไร มันอยู่ที่ว่าคุณมีอำนาจหรือเส้นสายสักเท่าไร ใครสามารถละเมิดกฎหมายได้เท่าไรก็จะยิ่งมีอำนาจมาก มันเป็นภาพสะท้อนของสังคมไทยโดยรวม ไม่ได้จำกัดเฉพาะภาคใต้ คนที่ไม่เชื่อในกระบวนการแบบปกติก็พร้อมที่จะลุแก่อำนาจ เราไม่เชื่อในอำนาจที่อยู่ในโครงสร้างหรืออำนาจตามบทบาทหน้าที่ คนที่มีอำนาจมากกว่าคือคนที่สามารถละเมิดกฎเกณฑ์แบบปกติได้ เป็นคนที่สามารถทำอะไรก็ได้โดยไม่ต้องรับผิด สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในสังคมไทย การล่าแม่มดก็เป็นภาพสะท้อนอันหนึ่ง/p pspan style="color:#0000ff;"strongบทบาทของพรรคการเมืองในปรากฏการณ์นี้มีมากน้อยแค่ไหน ?/strong/span/p pในกรณีนี้ มีไม่มากเพราะเขารู้ว่ามันเป็นเกมที่อันตรายพอสมควร และในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นช่วงที่นักการเมืองถูกกดปราบให้อยู่หงิมๆ คุณไม่สามารถแสดงบทบาทหรือมีปากมีเสียงอะไรได้เพราะระบบการเมืองของประเทศไม่ได้อยู่ในจุดที่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองเป็นกำลังหลัก เขาจึงไม่สามารถแสดงตัวได้อย่างเปิดเผย หรือออกนอกหน้า ได้แต่จับตาดูว่ารัฐบาลทหารจะเอายังไง สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นแรงผลักหรือการยุยงปลุกปั่นของพรรคการเมือง แต่เป็นผลของขบวนการที่ต่อเนื่องแล้วเข้มข้น และปะทะขึ้นมาในจังหวะที่บรรจบกับพอดี/p pมันมีงานเขียนทางมนุษยวิทยาของเรนาโต โรซาลโด (Renato Rosaldo)nbsp;สอนอยู่ที่ชิคาโก้ เขาเขียนหนังสือชื่อ Culture and truth: The remaking of social analysis เขาพูดถึงความเศร้าเสียใจ (grief) กับการล่าศีรษะมนุษย์ในหมู่ชาวอีลองกอสในหมู่เกาะลูซอนทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ เขียนเป็นวิทยานิพนธ์ เขาศึกษาอยู่นานแต่ก็ไม่เข้าใจสักทีว่าอะไรที่ทำให้ความเศร้าโศกเสียใจอันเกิดจากการเสียคนที่รักผลักให้ชาวอีลองกอสมีความโกรธแค้นแล้วนำไปสู่การล่าหัวของคนเผ่าอื่น มันมีคำอธิบายที่เป็นนามธรรมหรือปรัชญาว่า มันต้องเป็นการกิน soul stuff หรือจิตวิญญาณที่มันอยู่ในหัว ก็ว่ากันไป แต่โรซาลโดก็ยังไม่พอใจการอธิบาย วันหนึ่งเขาเดินไปเห็นพ่อคนหนึ่งนั่งกอดศพลูกสาวตัวเองนัยน์ตาแดงก่ำด้วยความโกรธ แล้วอีกสักพักก็ออกไปล่าหัวมนุษย์ เขาก็ยังไม่เข้าใจ จนกระทั่งมีประสบการณ์ด้วยตัวเองถึงจะเข้าใจว่าความเศร้าโศกเสียใจจากการสูญเสียมันนำไปสู่ความโกรธแค้นและเข่นฆ่าผู้อื่นได้ยังไง มันเริ่มต้นจากการเสียพี่ชายแล้วก็เห็นพ่อยืนเสียใจและโกรธ แต่ตอนนั้นเขาก็ยังไม่เข้าใจ จนกระทั่งเขาเจอกับตัวเอง ตอนที่ตัวเองไปวิจัยอีกครั้งที่ฟิลิปปินส์ ภรรยาของเขาชื่อมิเชล โรซาลดา ซึ่งเป็นนักมานุษยวิทยาสอนอยู่ที่ชิคาโก้เหมือนกันก็ไปศึกษาชนเผ่าอิฟูกัลซึ่งอยู่อีกแห่งหนึ่งในตอนใต้ของฟิลิปปินส์เหมือนกัน วันหนึ่งมีคนมาบอกว่ากับโรซาลโดว่ามิเชลพลาดเดินตกหน้าผาแล้วก็เสียชีวิต โรซาลโดรีบไปและเห็นภรรยาตัวเองนอนเสียชีวิตอยู่ในหุบเหวข้างล่าง แวบแรกตัวของโรซาลโดรู้สึกเสียใจที่สูญเสีบภรรยาไป แต่หลังจากเสียใจมันเป็นความโกรธที่ตามมา โกรธที่หนึ่งก็คือทำไมถึงได้สะเพร่าตกลงไป คนอื่นก็เดินกันตั้งเยอะแยะไม่เห็นตก อย่างที่สอง ซึ่งอาจจะฟังโรแมนติกมากเพราะว่าหลังจากนั้นไม่กี่ปีโรซาลโดก็แต่งงานใหม่ เป็นการโกรธและตัดพ้อว่าเธอเห็นแก่ตัวเกินไป ตัดช่องน้อยแต่พอตัว ทิ้งฉันไว้อยู่ลำพัง ฉันจะอยู่อย่างไร จะต้องเศร้าโศกเสียใจขนาดไหน เขาเลยถึงบางอ้อว่า ความเศร้าโศกเสียใจจากการสูญเสียคนที่ตัวเองรักมันกลายเป็นความโกรธแค้นและนำไปสู่การใช้ความรุนแรงกับผู้อื่นได้อย่างไร/p pหากเรามาดูเปรียบเทียบกับกรณีของไทย คนไทยรู้สึกเศร้าโศกเสียใจที่สูญเสียพระมหากษัตริย์ที่ตนรักไป และมันก็กลายเป็นความโกรธเพราะมันมีแฟคเตอร์ตัวอื่นเข้ามา นั่นคือการดูแคลนความโศกเศร้า หรือรู้สึกว่าความตายนั้นมันถูกดูหมิ่น ความโศกเศร้าจึงผันไปเป็นความรุนแรงต่อคนที่ดูหมิ่น ในงานชิ้นนี้โรซาลโดยังพูดถึง cultural force of emotion คือพลังทางวัฒนธรรมของอารมณ์ คือ ปกติแล้วเราจะคิดว่าอารมณ์ความรู้สึกมันเป็นสัญชาตญาณเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ แต่สิ่งที่โรซาลโดพยายามจะชี้คือมันมีพลังทางวัฒธรรมของอารมณ์อยู่ มันผูกอยู่กับความสัมพันธ์ของคนที่เรารักและอยู่ดีๆ มันก็หักสะบั้นลง/p p style="text-align: center;"img alt="" src="https://c2.staticflickr.com/8/7477/30245874231_4a8c6e553c.jpg" style="width: 500px; height: 281px;" /br /span style="color:#ff8c00;"แฟ้มภาพ กรณีภูเก็ต (ภาพจากผู้ใช้ เฟซบุ๊กชื่อ Mint Idea-Tv)/span/p pspan style="color:#0000ff;"strongมีความกังวลว่าเหตุการณ์จะลุกลามไปจนเกิดเป็นความเกลียดชังแบบที่เกิดขึ้นเมื่อ 6 ต.ค.2519 หรือไม่ ?/strong/spanbr /br /ผมคิดว่ามันไม่น่าจะถึงตรงนั้น มันน่าจะเป็นความรุนแรงประปรายและกระจัดกระจาย ไม่ได้มีการจัดการให้เป็นองค์กรแนวเดียวหรือเชื่อมโยงกัน เพราะกลุ่มที่เกิดมันกระจัดกระจายไปทั่ว อีกประการคือ มันยังไม่ได้รับการหนุนจากรัฐ หรือกลไกที่รัฐสนับสนุน เช่น เมื่อก่อนเรามีกลุ่มต่างๆ ที่รัฐเข้าไปเกี่ยว แต่ตอนนี้มันเหมือนเป็นการปะทะขึ้นมาของความโกรธเคืองซึ่งมีหลายปัจจัยบรรจบกัน แต่มันยังไม่ถูกทำให้เป็นแบบแผนหรือขบวนการอันเดียวกันโดยรัฐ เพราะฉะนั้นการที่จะนำไปสู่ 6 ตุลาไม่น่าจะเกิดได้เพราะมันอาศัยการ organize การจัดตั้งอะไรหลายๆ อย่าง ต้องมีการกรุยทางมาตามลำดับ มีการกระพือโหมโดยสื่อของรัฐ แต่ปัจจุบันเราไม่ได้มีสภาพการณ์เช่นนั้น เอาเข้าจริงแล้วรัฐอยากจะรักษาสภาพทุกอย่างให้อยู่ในความปกติที่สุด อย่าลืมว่าเราอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่าน และรัฐอยากให้การเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นอย่างราบรื่นที่สุด การเมืองปะทุมันไม่ได้เป็นที่พึงประสงค์ของรัฐ ความวุ่นวายจะยิ่งสื่อให้เห็นว่ารัฐจัดการไม่ได้ เราก็จะเห็นได้ว่าคนอย่างสรรเสริญ แก้วกำเนิด ออกมา บอกว่าไม่ใส่เสื้อดำก็ไม่เป็นไร พยายามจะ calm down คนที่โกรธแค้นอยู่ในตอนนี้ เขาต้องการให้ช่วงเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นอย่างราบรื่นที่สุดเท่าที่จะทำได้ หรือถ้าเกิดมีปัญหาจริงๆ ก็ใช้กระบวนการทางกฎหมาย ใช้มาตรา 112 เอาเข้าซังเตไป แต่อย่าให้กระเพื่อมมีมวลชนวุ่นวาย มันเป็นภาพที่ไม่สวย และทำให้การเปลี่ยนผ่านดูไม่ราบรื่น/p pspan style="color:#0000ff;"strongคิดว่าโซเชียลมีเดียมีบทบาทมากแค่ไหนในปรากฏการณ์นี้ ?/strong/span/p pโซเชียลมีเดียมีบทบาทอย่างสำคัญเลยในการทำให้กระแสของความเกลียดชังขยายตัวค่อนข้างเร็วและไร้การควบคุม มันใส่อะไรลงไปได้เรื่อยๆ นับเป็นความอันตรายข้อหนึ่งของโซเชียลมีเดีย เพราะพอมันไร้การควบคุมมันก็เปิดโอกาสให้กับการปลุกระดมและการให้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ครบถ้วน ขาดการกำกับดูแล อันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาข้อหนึ่ง แต่การแก้ปัญหาคงไม่ใช่การให้รัฐเข้ามามอนิเตอร์ แต่มันอยู่ที่การสร้างวุฒิภาวะของคนไทยว่าคุณจะต้องมีความระมัดระวังความรอบคอบ มีวุฒิภาวะที่จะอยู่กับข้อมูลข่่าวสารและการชักจูงโน้มน้าว มันไม่มีใครดูแลได้หรอก สังคมไทยจะต้องโตกว่านี้ถึงจะอยู่กับโซเชียลมีเดียได้ดีกว่านี้ ไม่อย่างนั้นเราก็จะเจอการล่าแม่มดแบบนี้/p pเราอาจจะเห็นว่ามันคนโดนล่าเพราะเรื่องสีเสื้อ แต่พอเราเดินไปตามท้องถนนก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร แต่พอคุณเริ่มเปิดเฟซบุ๊กเมื่อไร มันอย่างกับจะเป็นสงคราม จะฆ่าแกงกัน ไม่ใส่เสื้อดำออกนอกบ้านไม่ได้ จริงๆ แล้วมันไม่ถึงขนาดนั้น เพราะโลกความจริงมันอยู่กันด้วยหลายสิ่งหลายอย่างมาก อย่างไรก็ดีพอมันถูกกระตุ้นในโซเชียลมีเดีย มันก็จะพาโลกในโซเชียลมีเดียออกไปสู่โลกภายนอกอีกทีหนึ่ง ทำราวกับว่าโลกข้างนอกจะต้องเป็นอย่างนั้น คนที่ถูกกระตุ้นก็รู้สึกว่าจะต้องไปจัดการคนที่ไม่ใส่เสื้อดำ มันเป็นช่องทางการกระจายข้อมูลข่าวสารที่บิดเบี้ยวไร้การตรวจสอบ ทำให้เกิดกลุ่มเฉพาะที่รับข้อมูลที่ไปในทางของตัวเอง จึงพากันรวมตัวกันออกไปทำในสิ่งที่ไม่พึงประสงค์/p pspan style="color:#0000ff;"strongประเมินว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานไหม ?/strong/span/p pผมคิดว่าความโศกเศร้าโดยตัวของมันเองจะค่อยๆ คลี่คลายไปตามลำดับ ยิ่งเมื่อมีพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อเฉลิมฉลองการครองราชย์ของกษัตริย์องค์ใหม่เร็วเท่าไร มันก็จะแทนที่ความเศร้าเสียใจได้เร็วเท่านั้น แต่ตอนนี้ทางฝ่ายผู้ปกครองยังไม่พร้อมที่จะแทนที่อารมณ์ทางสังคมด้วยการเฉลิมฉลอง ก็ต้องปล่อยให้อารมณ์ของความสูญเสียดำรงอยู่ไปก่อน อารมณ์ของสังคมตอนนี้เป็นเรื่องของการไว้ทุกข์ไว้อาลัยให้กับการสูญเสีย แต่เมื่อมีจังหวะใหม่ อารมณ์ของสังคมใหม่ที่ใหญ่กว่าเข้ามาแทนที่ ก็อาจยังมีความรู้สึกที่สูญเสียอยู่ แต่ในแง่ของระดับรัฐ เขาจะต้องจัดการให้เกิดอารมณ์ของการเฉลิมฉลองให้กลายเป็นอารมณ์ใหม่ของสังคม เพราะไม่ว่าอย่างไรประเทศก็ต้องเดินหน้าต่อไป ความเศร้าโศกเสียใจอาจจะหดแคบลง หรือมีที่ทางที่เหมาะสม แต่จะไม่ใช่อารมณ์ใหญ่ของสังคมอีกต่อไป/p pspan style="color:#0000ff;"strongมีตัวอย่างบางคลิปในโซเชียลมีเดียที่เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนร่วมในการล่าแม่มดด้วย คิดเห็นอย่างไร ?/strong/span/p pผมคิดว่ามันเป็นการลุแก่อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐ ในแง่หนึ่งก็เข้าใจได้ว่ามันเป็นการยอมจำนนต่อกระแสกดดันของมวลชน แต่ผมว่าเขาก็มีทางเลือกที่จะไม่ทำเช่นนั้น เช่นการทำตามขั้นตอนกฎหมายปกติ แต่ก็ไม่ ผมคิดว่าในตอนนั้นเขาไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้รักษากฎหมาย แต่เป็นส่วนหนึ่งของมวลชน/p pspan style="color:#0000ff;"strongจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไร ?/strong/span/p pประการแรก คือ เราต้องเรียกร้องการคืนมาของกฎเกณฑ์ระเบียบปกติ เราต้องเรียกร้องการกลับมาของการใช้กฎหมาย ในการแก้ไขปัญหา ไม่เปิดโอกาสให้ใครก็ตามสูงส่งมาจากไหนมาละเมิดกฎเกณฑ์กติกาที่เราใช้ในการอยู่ร่วมกัน ไม่เช่นนั้นแล้วเราก็จะไม่มีหลักประกันอะไรให้กับชีวิตของผู้คน ไม่มีใครบอกคุณได้ว่าวันหนึ่งคุณใส่เสื้อสีแจ๊ดออกไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่บางอย่างทั้งที่คุณก็ไม่ได้รู้สึกอยากจะละเมิดใคร แต่ไอ้บ้าที่ไหนก็ไม่รู้มาตีหัวคุณ แล้วจะเอาผิดที่ไหนได้ถ้าคุณใช้วิธีการแบบนี้ร่ำไป มันไม่ได้ ใครผิดก็ต้องใช้กระบวนการยุติธรรมปกติ มันต้องไม่เปิดโอกาสแม้ว่าเขาจะใช้ข้ออ้างที่ดูดีสูงส่งมาละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคนในฐานะที่เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยได้ เราต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน มันต้องคล้ายๆ กับจัดสรรความโศกเศร้าให้มีที่ทางหรือแสดงออกอย่างเหมาะสม แล้วก็สำรวม โอเคว่าความโศกเศร้านั้นมีแน่และไม่ควรถูกทำให้หายไป แต่จะทำยังไงให้ความเสียใจได้รับการแสดงออกอย่างเหมาะสมและถูกที่ทาง/p pประการที่สอง คือ ต้องไม่ให้ความเสียใจเป็นข้ออ้างในการกระทำสิ่งใดๆ ในการละเมิดกฎหมายหรือขั้นตอนปกติ ไม่ใช่แค่การไปละเมิดหรือตั้งศาลเตี้ย แต่หมายถึงเรื่องอื่นๆ ด้วย ในสังคมไทยมีหลายกรณีมากที่การละเมิดกฎเกณฑ์ปกติมีข้ออ้างที่สูงส่งมีศีลธรรมเต็มไปหมดเลย เป็นคนดีบ้างล่ะ เศร้าโศกเสียใจบ้างล่ะ แต่ผมว่าเราควรจะลดโอกาสในการอ้างคุณงามความดีเหล่านี้มาละเมิดกฎเกณฑ์ปกติ/p pประการที่สาม คือ ใช้กลไกกฎหมายตามปกติ ไม่เปิดให้ใครลุแก่อำนาจ เอากฎหมายมาไว้ในมือและใช้ความรุนแรงกับผู้อื่น ที่สำคัญคือต้องมีการดำเนินคดีกับคนที่ละเมิดกฎหมาย ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ไม่ว่าจะในนามของอะไรก็ตามแต่ ต้องเอามาลงโทษ ไม่ให้เขาลอยนวลพ้นผิด มิเช่นนั้นแล้วก็จะได้ใจแล้วก็ปฏิบัติอยู่ร่ำไป ตำรวจจะเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ไม่ได้ คุณเป็นผู้พิทักษ์สัมติราษฎร์ ผู้พิทักษ์กฎหมาย คุณก็ต้องบังคับใช้กฎหมาย ตอนนั้นคุณอาจจะทำไม่ได้ แต่มันก็มีคลิปมีหลักฐานที่จะใช้ดำเนินคดีในภายหลังได้ เพราะถ้าเขาลอยนวลพ้นผิดได้ด้วยข้ออ้างแบบนี้ ต่อไปใครๆ ก็ทำ แล้วสังคมจะอยู่อย่างไร/p pspan style="color:#0000ff;"strongการเมืองสีเสื้อมีผลในการทำให้ความรุนแรงทวีคูณขึ้นไหม ?/strong/span/p pก็น่าจะมีผล ที่ผ่านมาฝ่ายหนึ่งก็มักผูกโยงภาพว่าอีกฝ่ายว่าเผาบ้านเผาเมืองต้องการล้มสถาบันอยู่แล้ว แต่ตอนนี้มันน่ากลัวกว่าการเมืองเสื้อสี เพราะว่าตอนนี้มันขยายลุกลามไปทั่ว คนที่แต่เดิมอาจจะไม่ได้สมาทานขั้วใดขั้วหนึ่งเป็นการเฉพาะ อาจจะไม่ใช่เหลืองจัด แต่พอเห็นคนถูกกล่าวหาว่าหมิ่นก็พร้อมที่จะกระโจนเข้าไป พร้อมที่จะใช้ความรุนแรงด้วย ตอนนี้มันอันตรายกว่าการเมืองเสื้อสี มันถูกโหมด้วยอารมณ์ ความคลุ้มคลั่งค่อนข้างจะเยอะ มันน่ากลัวเพราะอะไร เพราะมันขาดการจัดตั้ง มันจึงคาดคะเนไม่ได้ ควบคุมไม่ได้ ผมว่าตอนนี้ประเทศไทยอยู่ในสภาวะสุ่มเสี่ยง อ่อนไหว และเปราะบางมาก nbsp;/p pspan style="color:#0000ff;"strongคิดว่าสังคมมาถึงจุดสูงสุดของความรุนแรงแล้วหรือยัง ในอนาคตจะแรงขึ้นหรือเบาลง ?/strong/span/p pผมคิดว่ามันจะทรงตัวอยู่แบบนี้ไปประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์ แล้วก็จะค่อยๆ ลดลง ผมไม่คิดว่ามันจะขยายใหญ่ เว้นเสียแต่ว่ามีพวกที่เคลื่อนไหวทางการเมืองเข้ามาผสม แต่ผมคิดว่า คสช. ซึ่งเป็นผู้สร้างความสงบเงียบให้กับการเปลี่ยนผ่านไม่ต้องการสิ่งนั้น มันจึงน่าจะถูกจำกัดไว้ระดับหนึ่ง ในแง่หนึ่งเราอาจจะเอาผิดคนเหล่านั้นไม่ได้ มีการเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ คนที่ถูกใช้ความรุนแรงก็อาจจะซวยไป เอาความผิดอะไรใครไม่ได้ แต่ขนาดของมันจะไม่ไปใหญ่กว่านี้สักเท่าไร จะประปราย กระจัดกระจายทั่วๆ ไป แต่สิ่งที่สำคัญคือมันไม่มีหลักประกันในชีวิต ผู้คนก็คงต้องระมัดระวังตัวเองกันไป ตอนนี้คุณอยู่ในสังคมที่ไม่มีหลักประกันอะไร ถ้าเกิดทำผิดแล้วพวกที่ใช้วาทกรรมใหญ่ๆ มาใช้วาทกรรมนั้นกับคุณ โอกาสที่เขาจะหลุดรอดมีสูงมากๆ ถ้าเขาอ้างว่าเขาทำในนามของความรัก ความดี ความเศร้าโศกเสียใจจากความสูญเสีย คุณก็พร้อมที่จะได้รับความรุนแรงที่มันเกินพิกัดและเกินไปจากกระบวนการยุติธรรมปกติ คงไม่สามารถนำคนเหล่านั้นมาดำเนินคดีตามขั้นตอนปกติได้ในช่วงเวลานี้/p pstrongspan style="color:#0000ff;"แปลว่าทุกส่วนต้องเงียบกันต่อไป ?/span/strong/p pเพราะว่าสังคมถูกครองโดยความเศร้าโศกเสียใจ และส่วนหนึ่งก็กลายเป็นความคลุ้มคลั่งไป คนที่อยู่ในอำนาจรัฐก็ไม่กล้าที่จะเข้ามาจัดการอะไร สิ่งที่จะประคองตัวเองให้รอดคืออย่าไปทำอะไรที่มันขวางลำ เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ณ ตอนนั้นไม่มีหลักประกันอะไรให้กับคุณหรอก เมื่อความเศร้าโศกเสียใจคลี่คลายไป และเมื่ออารมณ์ของสังคมถูกแทนที่ด้วยวาระใหม่นั่นคือการขึ้นครองราชย์ซึ่งจะต้องมีการเฉลิมฉลอง ความเศร้าโศกเสียใจก็จะต้องถูกจัดวางตำแหน่งแห่งที่ของมันใหม่ ซึ่งก็จะช่วยให้ความรุนแรงลดลงไปตามลำดับ/p pspan style="color:#0000ff;"strongเราจะป้องกันไม่ให้การล่าแม่มดเกิดขึ้นในอนาคตอีกได้อย่างไร ?/strong/span/p pในที่สุดแล้วเราต้องไม่สร้างความผูกพันที่มากล้นเกินไป เราต้องไม่สร้างหรือทำให้คนคนหนึ่งผิดธรรมชาติไป เช่น จะอยู่ได้ยาวนาน เราต้องไม่สร้างบุคคลที่มีลักษณะพิเศษไปจากมนุษย์ธรรมดาแล้วผูกตัวเองกับเขา เพราะเมื่อมันเจอกับข้อเท็จจริงของชีวิต คุณจะไม่สามารถรับความจริงที่เกิดขึ้นได้ มันจะนำมาสู่อารมณ์ที่พุ่งพล่านเดือดดาล เราต้องทำให้คนในสังคมอยู่กับสภาพความเป็นจริงของชีวิต หนึ่ง คือ มนุษย์ทุกคนคือปุถุชนคนธรรมดา มีดีชั่วปะปนกัน ซึ่งจะทำให้เราเข้าใจธรรมชาติมนุษย์ สอง คือ การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เป็นเรื่องปกติสามัญ การเกิดแก่เจ็บตายมันเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่ก็ต้อง to be fair กับผู้สูญเสียด้วย คือไม่ควรจะใช้โอกาสนี้ในการทับถมหรือทำร้ายจิตใจกัน เราควรจะเคารพผู้คนในฐานะมนุษย์ธรรมดาที่เศร้าโศกเสียใจได้ อย่าไปถากถางเยาะเย้ย ต้องให้เกียรติผู้ที่สูญเสียด้วย สังคมอารยะจึงจะอยู่ด้วยกันได้ ไม่อย่างนั้นมันก็จะลำบาก สาม คือ เมื่อมีความเศร้าโศกเสียใจ ควรจะแสดงออกอย่างพอเหมาะพอควรไม่คลุ้มคลั่ง นี่พูดภาษาพระเลยนะ มันตลกมากที่พูดเรื่องนี้ต้องพูดแบบพระ แต่มันเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องหยิบคำพระมาระดับหนึ่ง คือ เราต้องจัดวางความเศร้าโศกเสียใจให้มันถูกต้อง พอเหมาะพอควร รู้ว่าความจริงของชีวิตคืออะไร/p pอีกเรื่องหนึ่งคือรัฐ ถ้ามีการสูญเสียขนาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสถาบันทางสังคม รัฐจะต้องรีบเข้ามาคลี่คลายหรือจัดการกับความเศร้าโศกเสียใจให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ไม่ใช่ปล่อยให้เรื่องราวเกิดขึ้นกระจายเต็มไปหมดโดยที่แทบจะไม่จัดการอะไรเลย ความสูญเสียมีหลายระดับ ในระดับบุคคล มันไม่เป็นไร แต่พอมันเป็นระดับสถาบันทางสังคม หรือสถาบันทางการเมือง มันกระทบกันไปหมด รัฐจะต้องเข้ามาจัดการในทันที จะต้องเข้ามาบอกแนวทางปฏิบัติ ออกมาห้ามปรามโดยเร็ว อย่าปล่อยให้เรื่องมันเกิดจนถึงจุดที่ไม่สามารถจัดการได้ ตอนนี้รัฐยังจัดการช้าเกินไป และยังคิดไม่เป็นระบบ/p pspan style="color:#0000ff;"strongช่วงนี้มีคำที่ฮิตคือ #ดึงสติกันหน่อย อยากให้ช่วยทิ้งท้ายเพื่อดึงสติคนในสังคม/strong/span/p pเป็นธรรมดาที่เราจะเสียใจเมื่อสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก แต่ก็ต้องตระหนักว่า ความสูญเสียนี้เป็นสิ่งธรรมดาที่เราต้องเผชิญไม่วันใดก็วันหนึ่ง เพราะฉะนั้นในฟากหนึ่งเราก็ไม่เสียสูญความเป็นมนุษย์ที่จะเสียใจได้ แต่ในอีกฟากหนึ่งเราก็ต้องไม่สูญเสียความเป็นมนุษย์ที่จะคิดและมีวิจารณญาณได้ ในขณะเดียวกันก็ไม่ปล่อยให้ความสูญเสียมันไปปิดกั้นการใช้ความคิดวิจารณญาณในการตอบสนองต่อบุคคลที่อาจจะกระทำการที่เราคิดว่าไม่เคารพความสูญเสียของเรา มันอาจจะมีเหตุผล เงื่อนไข เหตุปัจจัย ลักษณะเฉพาะอยู่ข้างหลังก็ได้ อย่าเร่งด่วนตัดสินใจโดยใช้อารมณ์เป็นที่ตั้ง ต่อให้การกระทำที่เรารู้สึกว่าไม่เคารพหรือดูหมิ่นต่อความสูญเสีย หรือผู้สูญเสีย เราก็ไม่อยู่ในสถานะที่จะไปพิพากษาหรือลงทัณฑ์เขาได้ ประเทศนี้มันมีระบบกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมที่จะทำหน้าที่นี้อยู่แล้ว ก็ปล่อยให้มันได้ทำหน้าที่ของมันไป เพราะสุดท้ายแล้วกระบวนการเหล่านั้นมันจะมาป้องกันไม่ให้ความสูญเสียเกิดขึ้นอีก อันจะนำมาซึ่งความโกรธแค้นที่มีต่อกันไปไม่มีที่สิ้นสุดnbsp;/p pnbsp;/p div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/czddYFh5FI8" height="1" width="1" alt=""/

'บรรยง' ชี้รวบรัดเอาผิดปมจำนำข้าว ก่อผลกระทบ ทั้งความยุติธรรมและอนาคตประเทศ

Tue, 25/10/2016 - 22:12
pบรรยง พงษ์พานิช ระบุแม้ค้านนโยบายจำนำข้าวตั้งแต่หาเสียงnbsp;หนุนดำเนินคดีเอาผิดกับคนทำเสียหายnbsp;แต่การดำเนินคดีที่รวบรัด เหมาเอาผิดหมด ไม่ว่ากันตามเนื้อผ้าnbsp;ส่งผลกระทบของกระบวนยุติธรรมและกระบวนการนโยบายสาธารณะ เกรงอีกหน่อยจะไม่มีใครกล้าคิดนโยบายอะไรเลยnbsp;/p p!--break--!--break--/p p style="text-align: center;"img src="https://c2.staticflickr.com/8/7360/12565936905_532db76337.jpg" //p p style="text-align: center;"span style="color:#ff8c00;"บรรยง พงษ์พานิช (แฟ้มภาพ ประชาไท)/span/p p25 ต.ค. 2559 เมื่อวันที่ 24 ต.ค.ที่ผ่านมาnbsp;บรรยง พงษ์พานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน), กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) หรือซูเปอร์บอร์ด และกรรมการคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ โพสต์ความเห็นต่อโครงการรับจำนำข้าว การเร่งรัดดำเนินคดีดังกล่าวและผลกระทบที่จะตามมา ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว 'a href="https://www.facebook.com/banyong.pongpanich/posts/593681540835149"Banyong Pongpanich/a' ในลักษณะสาธารณะ ซึ่งมีการกดไลค์กว่า 1,700 และ 383 แชร์/p h3span style="color:#0000cd;"3 เหตุผลที่คัดค้านตั้งแต่หาเสียงnbsp;/span/h3 pบรรยง โพสต์ว่าnbsp;ไม่เห็นด้วยกับนโยบายการรับจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งก็ได้แสดงความเห็นคัดค้านมาตลอด ตั้งแต่มีการคิดนโยบายเอามาหาเสียง และตลอดเวลาที่ดำเนินนโยบาย ตนก็มีการคัดค้านอย่างเปิดเผยตลอดมา ด้วยเหตุผลหลักๆ 3 ประการ คือnbsp;1. เป็นการฝืนกลไกตลาด ความคิดที่จะกักตุนเพื่อลดอุปทานตลาดโลกแล้วหวังว่าจะทำให้ราคาดีขึ้นนั้น เป็นความคิดที่ไร้สาระเพราะเราผลิตข้าวเพียง 5% ของโลก ถึงแม้จะส่งออก 30%ของตลาดโลก/p div2. จะทำให้เกิดการเบี่ยงเบน เราจะผลิตข้าวมากขึ้นทั้งๆที่ประเทศไม่ได้มี Comparative Advantageจริง และการอุดหนุนอย่างนี้จะลดความกดดันที่จะให้ชาวนาเพิ่มผลิตภาพ เพิ่มคุณภาพnbsp;3. เป็นการที่รัฐยึดอุตสาหกรรมข้าวมาทำเอง (Nationalization)ซึ่งนอกจากห่วยแล้วยังจะหาย คือ มีการทุจริตเกิดขึ้นได้ทุกขั้นตอน/div divnbsp;/div div"ผลก็อย่างที่ทราบแหละครับ คือ นอกจากทำให้ข้าวไทยถอยหลังแล้ว ยังมีความเสียหายมากมาย ผมไม่เถียงหรอกครับว่าชาวนาได้รับประโยชน์บางส่วน แต่ไม่คุ้มค่าอย่างแน่นอน อย่างที่เสียหายไป 500,000 ล้าน ผมเชื่อว่าชาวนาได้รับ ประโยชน์อย่างมากแค่ครึ่งเดียว 250,000 ล้าน ส่วนที่หายไปก็ไม่ใช่เป็นการโกงทั้งหมดนะครับ ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่หายไปกับความไร้ประสิทธิภาพของระบบมากกว่า แต่มีโกงมีกินแน่นอน ซึ่งผมเชื่อว่ารวมประโยชน์มิชอบของพ่อค้า ข้าราชการ นักการเมืองทุกฝ่าย ไม่น่าจะเกินห้าหมื่นล้านบาท แต่ก็มากโขอยู่"nbsp;บรรยงnbsp;โพสต์/div divnbsp;/div divบรรยง โพสต์ย้ำด้วยว่าnbsp;ที่ตนคัดค้านตลอดมา ก็เป็นการคัดค้านนโยบาย คัดค้านไม่ให้นำนโยบายประชานิยมที่คิดง่ายๆ ไม่รอบด้าน คิดเร็วๆ ชุ่ยๆ เพียงเพื่อจะให้ชนะเลือกตั้ง มาปฏิบัติให้เกิดผลเสียหายมหาศาลถึงเพียงนี้ และการคัดค้านของตนก็เป็นไปอย่างเปิดเผย ต้องการให้หยุดนโยบาย ต้องการให้สังคมรับรู้ได้บทเรียนbr /nbsp;/div h3span style="color:#0000cd;"ยุติธรรม? รวบรัดเอาผิด ศาลเดียว เอาผิดหมดแทนที่จะจับคนโกง/span/h3 divบรรยง โพสต์ถึงกระบวนการดำเนินคดีจำนำข้าวด้วยว่า การที่เรามาเร่งรัดจะเอาผิด กับหัวหน้ารัฐบาลที่ทำเรื่องนี้ กับทุกคนที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางอาญาทางแพ่ง ในกระบวนการที่รวบรัดเกินไป จะต้องคิดให้ดีว่ามันยุติธรรมจริงไหม กับจะส่งผลกระทบอะไรต่อไปอีกบ้าง อย่างข้อหาที่ว่าทำนโยบายที่มีการเปิดโอกาสให้มีการทุจริตได้นั้น ตนอยากถามเลยว่า ในประเทศนี้ มีนโยบายอะไรบ้างที่รัฐจ่ายเงินแล้วไม่มีโอกาสเกิดทุจริตเลยแม้แต่น้อย ตนกลัวว่า ถ้ามีการทุจริตเกิดขึ้น แทนที่เราจะไปหาว่าใครโกง กระบวนการไหนที่บกพร่อง จับคนผิดคนโกงมาลงโทษ ว่ากันไปตามเนื้อผ้า เรากลับเล่นหัวตลอดลำตัวไปถึงหางอย่างนี้ ว่าใครอยู่ในกระบวนการต้องรับผิดชอบหมดทุกคน ไม่ว่าโกงไม่โกง ใครมีอำนาจต้องโดนหมด ไม่ว่าจะได้ประโยชน์เข้าพกเข้าห่อหรือไม่ แถมใจร้อน ใช้กระบวนการเร่งรัด ใช้ศาลเดียว ใช้อำนาจยึดทรัพย์เร่งด่วน ไม่เปิดโอกาสให้ต่อสู้ตามครรลอง/div divnbsp;/div div"เหมือนคดีกรุงไทยแหละครับ ที่ผมขอยืนยันว่า ผู้ที่ถูกลงโทษทั้งยี่สิบกว่าคน ไม่ใช่ทุกคนที่มีการทุจริตอย่างแน่นอน แต่โดนตัดสินรวบยอดในศาลเดียว"nbsp;บรรยง โพสต์br /nbsp;/div h3span style="color:#0000cd;"กลัวจะไม่มีใครกล้าคิดนโยบายอะไรเลย/span/h3 div"อย่างนี้ ที่ผมกลัว อีกหน่อยจะไม่มีใครกล้าคิดนโยบายอะไรเลย เพราะนโยบายที่จะแน่ใจว่าปลอดทุจริตร้อยเปอร์เซนต์ในประเทศนี้ เวลานี้ บอกได้เลยว่าหาแทบไม่มี หรือแม้กล้าคิดมาแล้ว ข้าราชการเจ้าหน้าที่ คนที่ต้องอยู่ในสายปฏิบัติการก็จะไม่มีใครกล้าเอาไปทำ เลยกลายเป็นว่าคนกล้าจริงๆ มักต้องมีส่วนได้เสีย ถึงจะคุ้มเสี่ยง"nbsp;บรรยงnbsp;โพสต์/div divnbsp;/div divบรรยงnbsp;โพสต์ชวนคิดด้วยว่าnbsp;ประเทศไทยเป็นระบบที่รัฐใหญ่ ทั้งขนาด บทบาท และอำนาจ เรามีกฎข้อบังคับกว่าแสนฉบับ แถมขยันออกกฎใหม่กฎเพิ่มทุกวัน รัฐธรรมนูญใหม่ก็มุ่งเน้นขยายรัฐเข้าไปอีก แต่ในขณะเดียวกัน กลับมีภาครัฐที่มีแต่ความกลัว ไม่กล้าทำอะไรใหม่เลย อย่างนี้ไม่เรียกว่าติดกับดักตัวเองแล้วจะเรียกอะไร ไม่ต้องหวัง 4.0 อะไรจากประชาชน ถ้ารัฐยังเป็นแค่ 2.0 อยู่/div divnbsp;/div div"ถ้าเรามีกระบวนการยุติธรรมที่อาจไปลงโทษคนที่แค่พลาด คนที่ไม่ได้โกง คนที่กล้าทำ คนที่แค่ไม่ได้ตรวจกฎให้ครบแสนฉบับก่อนลงมือทำ อีกหน่อยจะมีใครกล้าทำอะไรกัน ทุกคนย่อมรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีกันไปหมด ประเทศจะเดินได้อย่างไรnbsp;ผมไม่ได้บอกว่า อย่าดำเนินคดี อย่าสอบสวนเอาผิด กับคนที่ทำให้เสียหายนะครับ เพียงแต่ขอให้แยกแยะให้ดี และใช้กระบวนการที่ยุติธรรมจริงๆ เท่านั้น"nbsp;บรรยง โพสต์ พร้อมตั้งคำถามว่าnbsp;กระบวนการยุติธรรมแบบที้เรามีนั้น ควรได้รับการปฏิรูปจริงจังกันเสียทีไหม/div divnbsp;/div div style="text-align: center;"img alt="" src="https://c2.staticflickr.com/6/5619/30562938055_c2dc8ecb77_o.jpg" style="width: 500px; height: 655px;" //div divnbsp;/div div style="text-align: center;"img alt="" src="https://c2.staticflickr.com/6/5534/30475285151_33a3bc1f5a_b.jpg" style="width: 500px; height: 749px;" //div div style="text-align: center;"span style="color:#ff8c00;"ที่มา :nbsp;nbsp;'/spana href="https://www.facebook.com/banyong.pongpanich/posts/593681540835149"span style="color:#ff8c00;"Banyong Pongpanich/span/aspan style="color:#ff8c00;"'nbsp;/span/div div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/ywSdWlu-y1o" height="1" width="1" alt=""/

นิวยอร์กไทม์ลงหน้าคู่บันทึก 281 สิ่งที่โดนัลด์ ทรัมป์ เคยด่าผ่านทวิตเตอร์

Tue, 25/10/2016 - 22:04
pนิวยอร์กไทม์บันทึกสิ่งที่โดนัลด์ ทรัมป์ เคยด่าผ่านโซเชียลมีเดียได้ยาวเป็นหางว่าวถึงขนาดลงหน้าคู่ได้ โดยในบัญชีรายชื่อนี้มีทั้งคน, สถานที่, สิ่งของ, ข้อตกลงทางการเมือง, นโยบาย, องค์กรระหว่างประเทศ ฯลฯ รวมแล้ว 281 รายชื่อ/p p!--break--!--break--/p blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"p dir="ltr" lang="en"The Trump insult list - two pages in today's NYT: a href="https://t.co/McEGVo7kn9"pic.twitter.com/McEGVo7kn9/a/p p— Armando Arrieta (@armandoarrieta) a href="https://twitter.com/armandoarrieta/status/790554905819934724"October 24, 2016/a/p/blockquote pscript async="" src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"/script/ppbr /strongspan style="color:#ff8c00;"หน้าหนังสือพิมพ์ดังกล่าว /spana href="http://www.nytimes.com/interactive/2016/01/28/upshot/donald-trump-twitter-insults.html?_r=0"span style="color:#ff8c00;"อ่านทั้งหมดที่นี่/span/a/strong/p pnbsp;/p pสื่อนิวยอร์กไทม์ฉบับวันจันทร์ที่ผ่านมา (24 ต.ค. 2559) ลงหน้าคู่แสดงบัญชีรายชื่อ "281 ผู้คน, สถานที่ และสิ่งของทั้งหมดที่โดนัลด์ ทรัมป์ เคยด่าในทวิตเตอร์นับตั้งแต่ที่เขาประกาศว่าจะลงสมัครเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี" โดยมีทั้งรายชื่อคนหรือสิ่งที่ถูกด่าเรียงตามตัวอักษรตามด้วยคำด่าที่ใช้/p pสิ่งที่ถูกทรัมป์ด่าหรือเหยียดมีตั้งแต่ประเทศอย่าง "อังกฤษ" "เยอรมนี" สื่ออย่าง "ซีเอ็นเอ็น" "เดอะ เดลี บีสต์" กลุ่มคนอย่าง "ผู้นำยุโรป" หรือแม้กระทั่ง "การเลือกตั้งปี 2559" เองก็โดนด่าไปด้วย ใต้ชื่อของฮิลลารี คลินตัน คู่แข่งจากพรรคเดโมแครตก็มีบัญชีคำที่ใช้ด่าเธอยาวเหยียดเป็นจำนวนมากเช่นคำว่า "คนโกง" (crooked) "หายนะของนโยบายการต่างประเทศ" หรือ "ดีแต่พูดไม่ลงมือทำ"/p pไม่เพียงคลินตันเท่านั้น บัญชีของนิวยอร์กไทม์ยังแสดงให้เห็นว่าทรัมป์ด่าผู้ลงสมัครพรรคเดียวกันอย่างเท็ด ครุซ, เจบ บุช, มาร์โก รูบิโอ เอาไว้ยาวเหยียดเช่นกัน ทรัมป์ยังเคยด่าพรรคการเมืองรีพับลิกันไว้ว่า "โคตรอ่อนต่อโลก!" "ไม่จงรักภักดี" "ไม่รู้จักวิธีการเอาชนะ" ขณะที่เขาด่าพรรคเดโมแครตว่าเป็น "เครื่องจักรการเมืองที่แปดเปื้อน" "โกงให้เบอร์นีหลุดออกจากชัยชนะ" และอ้างว่า "ความอ่อนแออย่างถึงที่สุดของพรรคกลายเป็นเครื่องมือเรียกพวกไอซิส" แต่ทรัมป์เองก็เคยด่าเบอร์นีเอาไว้เหมือนกันว่าเป็น "พวกหมดไฟ!" "บ้า" "เพี้ยน"/p pในบัญชีสิ่งที่ทรัมป์ด่ายังประกอบด้วยกลุ่มคนอย่าง "ประชาชนทั่วไป" "สื่อกระแสหลัก" องค์กรอย่าง "องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ" หรือ "นาโต" ข้อตกลงทางเศรษฐกิจอย่าง "ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก" (TPP) และแม้กระทั่ง "ระบบการเลือกตั้ง" โดยกล่าวหาว่าระบบการเลือกตั้งมีการโกง (rigged) อยู่หลายครั้ง/p pอนึ่ง นิวยอร์กไทม์ยังบันทึกคำด่าที่ทรัมป์ด่าพวกเขาเอาไว้จำนวนมากด้วย เช่นด่าว่า "ล้มเหลว" "โคตรไม่ซื่อ" "เป็นหนังสือพิมพ์ที่กำลังจะตาย" "เขียนอะไรก็ได้ที่อยากเขียนแล้วก็สร้าง 'แหล่งข้อมูล' ขึ้นมาเอง"/p pnbsp;/p pstrongเรียบเรียงจาก/strong/p pThe 281 People, Places and Things Donald Trump Has Insulted on Twitter: A Complete List, The New York Times,br /a href="http://www.nytimes.com/interactive/2016/01/28/upshot/donald-trump-twitter-insults.html"http://www.nytimes.com/interactive/2016/01/28/upshot/donald-trump-twitter-insults.html/a/p div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/g18CMOcl0FE" height="1" width="1" alt=""/

กสม. ประณามเหตุระเบิดตลาดโต้รุ่ง ปัตตานี วอนร่วมหาแนวทางในการนำสันติสุขคืนสู่ประเทศ

Tue, 25/10/2016 - 20:12
!--break--!--break-- p style="text-align: center;"img src="https://c2.staticflickr.com/2/1585/23851918354_11721c0def.jpg" //p p style="text-align: center;"span style="color:#ff8c00;"วัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่wbrงชาติnbsp;/wbr/span/p p25 ต.ค. 2559 จากเหตุการณ์เมื่wbrอวันที่ 24nbsp;ต.ค. ที่ผ่านมา กรณีกลุ่มบุคคลก่อความไม่wbrสงบลอบวางระเบิดบริเวณหน้wbrาตลาดโต้รุ่ง ถนนพิพิธ เทศบาลเมืองปัตตานี จ.ปัตตานี จนเป็นเหตุให้มีประชาชนเสียชีวิwbrตnbsp;จำนวน 1 รายnbsp;และได้รับบาดเจ็บเป็wbrนจำนวนมากnbsp;โดยมีเด็wbrกจำนวนหลายรายรวมอยู่ด้วย อีกทั้งก่อให้เกิดความเสีwbrยหายแก่ทรัพย์สินnbsp;นั้น/wbr/wbr/wbr/wbr/wbr/wbr/wbr/p pวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่wbrงชาติ กล่าวว่า ในห้วงเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีความกังวลต่อสถานการณ์ความรุwbrนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัwbrดชายแดนภาคใต้nbsp; และได้ติดตามสถานการณ์ตลอดมา เห็นว่า การลอบวางระเบิดในที่สาธารณะ เป็นการกระทำที่ทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรมต่อประชาชนผู้บริสุwbrทธิ์nbsp;เป็นการละเมิดต่อสิทธิwbrในการมีชีวิต เสรีภาพและความมั่wbrนคงในการดำรงชีวิตของบุคคลnbsp;อัwbrนขัดต่อหลักการสิทธิมนุwbrษยชนและหลักมนุษยธรรมnbsp;ซึ่งเป็wbrนหลักสากลที่ทุกฝ่ายพึงยึดถือ จึงขอประณามการกระทำดังกล่าวnbsp;แลwbrะขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่wbrงต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต และต่อผู้บาดเจ็บกับครอบครัวด้wbrวยnbsp;/wbr/wbr/wbr/wbr/wbr/wbr/wbr/wbr/wbr/wbr/wbr/wbr/p pวัส กล่าวเพิ่มเติมว่า กสม. มีบทบาทและหน้าที่ในอันที่จะส่wbrงเสริมการเคารพและปฏิบัติตามหลัwbrกสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงสิทธิและเสรีภาพในชีwbrวิตและร่างกาย อันจะละเมิดมิได้nbsp;ขอวิงวอนกลุ่wbrมบุคคลผู้ก่อความไม่สงบยุติwbrการกระทำความรุนแรงต่อผู้บริสุwbrทธิ์ กับขอเป็นกำลังใจให้wbrประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุwbrกฝ่ายที่มีความพยายามอย่างยิ่wbrงยวดในการช่วยกันเฝ้าระวังสอดส่wbrองรักษาความปลอดภัยnbsp;ป้องกันเหตุwbrการณ์ความรุนแรงในพื้นที่nbsp;เพื่wbrอเรียกความเชื่อมั่นให้แก่wbrประชาชนnbsp;และขอให้ประชาชนในพื้wbrนที่อยู่ร่วมกันด้wbrวยความเคารพในความแตกต่างของกัwbrนและกัน รวมทั้งร่วมกัwbrนแสวงหาแนวทางในการนำสันติสุขคืwbrนสู่ประเทศต่อไป/wbr/wbr/wbr/wbr/wbr/wbr/wbr/wbr/wbr/wbr/wbr/wbr/wbr/wbr/wbr/wbr/wbr/wbr/p pnbsp;/p div class="field field-type-link field-field-related-link" div class="field-label"เรื่องที่เกี่ยวข้อง:nbsp;/div div class="field-items" div class="field-item odd" a href="/journal/2016/10/68509" target="_blank"ภาคประชาสังคม-NGO แถลงประณามผู้ก่อเหตุระเบิด จ.ปัตตานี เสนอเร่งพูดคุยเรื่องพื้นที่ปลอดภัย/a /div /div /div div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/IE9astDDysQ" height="1" width="1" alt=""/

ศาลยกคำร้อง คำขอประกันตัว ‘ตู่ จตุพร’ ระบุยังไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งถอนประกันตัว

Tue, 25/10/2016 - 19:58
p!--break--!--break--/p p style="text-align: center;"img alt="" src="https://c2.staticflickr.com/8/7350/26805245053_13816a5791.jpg" style="width: 500px; height: 333px;" //p p style="text-align: center;"span style="color:#ff8c00;"strongแฟ้มภาพประชาไท/strong/span/p p25 ต.ค. 2559 a href="http://www.matichon.co.th/news/335174"มติชนออนไลน์/a และa href="http://www.komchadluek.net/news/politic/246923"คมชัดลึกออนไลน์/a รายงานตรงกันว่า nbsp;เมื่อเวลา 15. 00 น. วิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ ของ จตุพร พรหมพันธุ์ ประธานกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) จำเลยที่ 2 ในคดีหมายเลขดำ อ.2542/2553 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 1 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง ในความผิดฐานร่วมกันก่อการร้าย โดยอัยการโจทก์ยื่นคำร้องเพิกถอนการปล่อยชั่วคราว และศาลอาญามีคำสั่งเพิกถอนการปล่อยชั่วคราว เมื่อวันที่ 11 ต.ค. ที่ผ่านมา ได้เดินทางมายื่นคำร้องเพื่อขอปล่อยชั่วคราว จตุพร จำเลยที่ 2 ต่อศาลอาญา/p pวิญญัติ กล่าวก่อนยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ว่า วันนี้เป็นการยื่นคำร้องครั้งแรกหลังจากที่จตุพร ถูกเพิกถอนการปล่อยชั่วคราว โดยคำร้องที่ยื่นในวันนี้นั้นระบุเหตุผลว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ศาลเพิกถอนการปล่อยชั่วคราวเป็นเวลา 15 วันแล้ว ระยะเวลาที่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม และจตุพรจำเลยที่ 2 ยอมรับถึงผลที่เกิดขึ้นไปแล้ว มีการรับโทษไปแล้ว หากได้รับการปล่อยชั่วคราวมาจำเลยจะระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีก จึงมาขอความเมตตาต่อศาล/p pวิญญัติ กล่าวว่า กรณีดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาท ทำให้ถูกถอนประกัน ทั้งที่คดีก่อการร้ายที่จตุพร จำเลยที่ 2 โดนคดีอยู่นั้น จะต้องใช้เวลาพิจารณาคดียาวนาน บุคคลที่อ้างว่าได้รับความเสียหายใช้สิทธิได้อยู่แล้ว และเป็นสิทธิที่จะใช้ฟ้องคดีฐานดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาท โทษเบากว่าคดีที่จตุพร จำเลยที่ 2 โดนดำเนินคดีอยู่ในขณะนี้/p pทั้งนี้ ศาลพิเคราะห์คำร้องแล้วเห็นว่า ก่อนหน้านี้ศาลเคยมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยที่ 2 ในคดีนี้ โดยกำหนดเงื่อนไข ตามคำสั่งในรายงานลงวันที่ 22 ส.ค. 2555 และวันที่ 30 พ.ย. 2555 ต่อมา จตุพร จำเลยที่ 2 ยอมรับว่า ได้พูดออกรายการโทรทัศน์และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนต่างๆ ตามที่โจทก์ร้องขอให้เพิกถอนประกันจริง ศาลพิจารณาแล้ว เป็นการผิดเงื่อนไขตามที่ศาลกำหนดไว้ แม้บุคคลผู้ที่อาจได้รับความเสียหายมิได้ใช้สิทธิฟ้องร้องหรือยื่นคำร้องต่อศาล เพื่อเพิกถอนประกันก็ตาม แต่ก็ไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะร้องขอถอนประกัน และศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนประกันได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปล่อยชั่วคราว และศาลเพิ่งมีคำสั่งเพิกถอนประกันจตุพร จำเลยที่ 2 เมื่อวันที่ 11 ต.ค. ที่ผ่านมา และขณะนี้ยังไม่มีพฤติการณ์ใดที่จะทำให้เห็นว่า มีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งที่เพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราว จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยที่ 2 ให้ยกคำร้อง/p pภายหลัง วิญญัติ กล่าวว่า แนวทางหลังจากนี้จะพิจารณาว่าจะยื่นประกันใหม่อีกครั้งหรือจะยื่นอุทธรณ์คำสั่งที่ยกคำร้อง ส่วนจะใช้เวลาเท่าไหร่นั้นยังบอกไม่ได้ เพราะการยื่นคำร้องอีกครั้งนั้นจะต้องดูเหตุเพื่อให้มีผลเปลี่ยนแปลงคำสั่งได้ อย่างในคำสั่งของศาลมีการระบุว่า เพิ่งมีคำสั่งเมื่อวันที่ 11 ต.ค. ที่ผ่านมาจึงอาจจะต้องมีความเหมาะสมมากกว่านี้/p pnbsp;/p div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/w5i5GqXCJiE" height="1" width="1" alt=""/

ครม. ตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ

Tue, 25/10/2016 - 19:38
!--break--!--break-- p25 ต.ค. 2559nbsp;ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ nbsp;จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) nbsp;โดย ครม.มีมติเห็นชอบผลการประชุมเรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2559 ตามบัญชานายกรัฐมนตรีและให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) ดำเนินการตามที่nbsp;วิษณุ เครืองามnbsp;รองนายกรัฐมนตรี เสนอ ดังนี้nbsp;ให้ มท. ดำเนินการตามหนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท 0307.2/ว2417 ลงวันที่ 22 ส.ค. 2557ต่อไป แต่เพื่อให้มีการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้นในอำเภอเป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 96/2557 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดออกคำสั่งจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้นในอำเภอและกำหนดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและช่วยเหลือนายอำเภอในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีสาเหตุจากการร้องเรียนร้องทุกข์/p divให้ มท. เกลี่ยอัตรากำลังที่มีไปสนับสนุนการดำเนินการตามกรณีข้างต้นnbsp;และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 96/2557 ให้แก่นายอำเภอเพื่อให้ศูนย์ดำรงธรรมที่จัดตั้งขึ้นสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีสาเหตุจากการร้องเรียน ร้องทุกข์ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์nbsp;เมื่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอดำเนินการไประยะหนึ่งแล้ว ให้ มท. พิจารณาถึงความจำเป็นเหมาะสมในการคงอยู่ระหว่างศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ/div divnbsp;/div divnbsp;/div div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/0PUXTQmllLw" height="1" width="1" alt=""/

ครม.เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.สุขภาพจิต และ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ส่ง สนช.พิจารณาต่อ

Tue, 25/10/2016 - 19:22
!--break--!--break-- p25 ต.ค. 2559nbsp;ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล nbsp; พล.อ.ประยุทธ์ nbsp;จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ ครม. ได้อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของกระทรวงยุติธรรมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ ภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาต่อไป/p pนอกจากนี้ยัง รับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ/p pสำหรับร่าง พ.ร.บ.สุขภาพจิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 โดยกำหนดเพิ่มเติมบทนิยาม เพิ่มเติมองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ กำหนดสิทธิผู้ป่วยที่จะต้องได้รับ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน และควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต กำหนดให้เจ้าหน้าที่จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ กำหนดให้คณะกรรมการสถานบำบัดมีอำนาจให้ความยินยอมในการบำบัดรักษาทางกายแทนบุคคล (ผู้ป่วย) รวมทั้งกำหนดให้คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพจิต การป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต แบบมีส่วนร่วม โดยเชื่อมโยงและประสานสอดคล้องกัน ทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น/p h3span style="color:#0000cd;"เห็นชอบ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบnbsp;/span/h3 pครม. ยังมีมติnbsp;เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ แล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ สนช. แห่งชาติพิจารณาต่อไป/p pครม. ยังรับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติnbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; nbsp;nbsp;nbsp;ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และรับทราบผลการดำเนินการขอจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบขึ้นเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข/p pสำหรับ ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว เป็นการนำเสนอสาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 มารวมเป็นกฎหมายฉบับเดียวกัน รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบางประการให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เช่น การขยายตัวของผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ กลยุทธ์ของธุรกิจยาสูบในการเพิ่มจำนวนผู้บริโภคยาสูบ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนเพื่อไม่ให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบได้โดยง่ายซึ่งจะเป็นการลดจำนวนนักสูบรายใหม่อีกทางหนึ่ง รวมทั้งจะเป็นการลดภาระงบประมาณในด้านการช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ประชาชน อันเนื่องมาจากโรคที่เกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบด้วย และในการดำเนินการร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากร่างพระราชบัญญัติด้วยแล้ว/p pnbsp;/p div class="field field-type-text field-field-feed-pr" div class="field-items" div class="field-item odd" ติดตามความเคลื่อนไหวของ ประชาไท ทางอีเมล คลิกอ่าน http://goo.gl/8xIcV หรือเฟซบุ๊ค http://fb.me/Prachatai /div /div /divimg src="http://feeds.feedburner.com/~r/prachatai/~4/rb7mXtM4TnE" height="1" width="1" alt=""/