News Monitor

อยากเป็นนักเเต่งเพลง เริ่มจากอะไรดี - ป.ล.ขอร้อง

divผมสนใจมากครับ อยากเเต่งเพลงไปขายตามค่ายต่าง ๆ เพราะผมก็เป็นคนชอบฟังเพลงเเละชอบเขียนคำกลอน จนผมคิดว่าผมน่าจะลองเเต่งเพลงดูบ้าง/divdiva href='http://www.dailynews.co.th/Content.do?contentId=310859' target='_blank'div style='width:650px;height:430px;'img src='http://www.dailynews.co.th/imagecache/650x430/cover/1005858.jpeg' width='650px' height='430px' /div/a/div
Categories: News Monitor

Cure Yourself of Planning and 'Dis Ease'

FEED - The Huffington Post - 2 hours 7 min ago
I gave up on heroes a long time ago, but I still believe in prophets -- people who have a vision of what needs to be told, and the words and the imagination and the guile to tell it.

Here in Minnesota, Bruce Kramer was that kind of person. While social media glowed white hot with icy cold videos of the "ALS Bucket Challenge", Bruce was on year number four of his personal amyotrophic lateral sclerosis challenge: to work through the "dis ease" that the disease brought to his life.

Bruce died last Monday like most prophets do -- early. Either we kill them off to shut them up, or they suffocate under the weight of all the troubles borne on our behalf; or, as in Bruce's case, they die of the disease that gave them the prophet's vision.

As master communicator, accomplished musician, and dean of the College of Education, Leadership, and Counseling at St. Thomas University, Bruce skillfully chronicled his new life in a blog he called "Dis Ease Diary," a nod to the unsettling way that disease obliterates our illusion of control.

"Now, I am cured of planning," he wrote in his recently-released book, We Know How This Ends: Living While Dying. With help from Cathy Wurzer, a journalist at Minnesota Public Radio, Bruce adds to material from his blog to chronicle his life with ALS, and to bring us deftly to the thing we must hear but often cannot:

"Acknowledge disability or death, and suddenly you must acknowledge just how vulnerable the human condition really is."

As ridiculous as it sounds, We Know How This Ends is a hopeful book. And a serious, joyful, literate, nuanced, bracing and funny book, in part because Bruce could be all of those things, and in part because this is the vision that Bruce returned with from the wilderness.

"All of us carry dis ease," Bruce wrote. "All of us seek to ease the hurt. All of us have choices, and all of us have no choice. It is the knife edge of the present that each of us walks. It is the omnipresent question: Will we be strengthened by awareness of our dis eased life, or will the awareness overwhelm us?"

Bruce wrote this book for those who struggle, for the fearful, for the planners, for everyone living the bar-coded, conveyor belt life. Since we humans have a hard time seeing prophets for what they are while they're alive, roaming around in our midst, I have a feeling that now that he's passed, Bruce's "Dis Ease Diary" blog and this book will speak to people for a long, long time.

"To be open is to embrace your own great big messy humanity, to cry in sadness but not despair, to recognize presence in the emptiness of the bitter moment of truth, to be afraid but not fearful. Dis ease presents the choice of being open or closed, and opening to her lessons, her gifts, her challenges, is not easy. But dis ease clarifies vision, bringing sight to the blindness of what you thought you knew about living, light to the darkness of cynicism that life's grief piled upon itself can foster. I know ALS is a horror, yet when fully embraced, it has taught me, it has revealed to me pure unsullied, uncontaminated, unbelievable love."

Categories: News Monitor

Can We Bring a Glimmer of Hope to Syrians?In the cold nights of the northern Syrian spring, can you imagine the perils of giving birth in a hospital with no electricity? Newborns stood little chance of survival amid the chaos and carnage in eastern Aleppo, until the ICRC and the Syrian Arab Red Crescent managed to get an electricity generator across the city's frontline to the only paediatric hospital. A few days later, our Head of Delegation in Syria received an email with a picture of rows of incubators warming hours-old babies.

"It was risky getting the generator to hospital but it really saved lives," our delegation chief, Marianne Gasser, told me after Red Crescent volunteers braved sniper fire to help restore power.

Every new life is of course a moment of joy for its mother and father, and who could deny parents their hopes for a child, even in Syria as the country begins the fifth year of its devastating conflict? But the child's prospects are bleak. In Aleppo, it will grow up amid the rubble from months of heavy fighting and will sleep amid the unceasing noise of shellfire and shooting. If it flees with its parents it will join the 4 million Syrians who have sought refuge abroad, or become one of the seven million Syrians seeking safety with friends, family, in camps or in rudimentary shelters.

Every child born in Syria is touched by the conflict. Medical services are crumbling, the economy is on its knees, and the multitudes of jobless have few savings left to live on. The child's relatives will have been killed or injured. When the child falls ill its parents will struggle to get adequate treatment since the hospitals have shut down or been destroyed and the doctors have fled or been killed. The parents must worry about where to find food, how to stay warm and whether the water that still sometimes flows from the taps is safe to drink.

The Aleppo child will be particularly vulnerable in a conflict that has broken almost all the rules meant to spare those taking no part in fighting. Four years of destructive violence do not make it acceptable to attack medical facilities, indiscriminately target civilians or mistreat captives. Where you are born, your parent's beliefs or your ethnic background should not make you a target. The young, the old, women, the disabled, the sick and the wounded are entitled to protection under international law. Too often the ICRC's calls for those laws to be respected are ignored.

The conflict is having such an impact that the Red Cross and Red Crescent Movement must repair more and more of Syria's basic infrastructure. Our engineers are fixing pumps, renewing pipelines, distributing bottles and trucking water to ensure that 16 million Syrians have drinkable water, a basic necessity of life. In Aleppo the electricity network is so damaged that there is little more than an hour of power a day. Our teams are replacing high-tension cables so that essential services, such as hospitals, have the electricity they need to operate.

Buildings are shattered by violence, but so are people. In Aleppo alone, the authorities estimate an extraordinary 70-100,000 people have suffered amputations since the conflict began. Each of those traumatized individuals needs rehabilitation to recover physically and mentally. Wheelchairs are needed, and so are prosthetic limbs. By the summer the ICRC and the SARC will have two large orthopaedic clinics running, in Aleppo and Damascus, to provide artificial limbs and therapy.

It is projects like our water services and our physical rehabilitation clinics that make a difference in Syria. Marianne has recently returned to Syria after 18 months away. When I asked her what had changed she remarked that many of her old friends had lost hope. It is up to the politicians to make peace but the Red Cross and Red Crescent Movement, supported strongly by its donors in the Middle East, can help maintain hope.

Through a patient process of negotiation, and by insisting that aid be distributed solely on the basis of need, the Movement has increased those moments of hope. Every week, 200 trucks of aid leave our warehouses inside Syria and last year we doubled the number of times we crossed frontlines to reach those in need. Red Cross and Red Crescent societies in Turkey, Lebanon and Jordan are offering food and shelter to the most vulnerable, transporting and treating the war wounded and providing basic health services to refugees. Governments and citizens have proved generous hosts for thousands of Syrians who would simply like to go safely home. In Syria itself many of those who have a little seek to share it. The ICRC provides food and pays for cooking gas for collective kitchens that feed thousands of people. But these kitchens are run by local charities and would not survive without the admirable generosity of fellow Syrians.

The nature of the Red Cross and Red Crescent Movement, a partnership of international and local response that is independent and impartial, gives it a unique ability to sustain hope for years to come. The Movement is ready to double its current level of response in Syria and its help for refugees and hard-hit host communities in neighboring countries.

The conflict will not stop tomorrow and we are planning ahead. There will be at least five more years of intense humanitarian activity required.

We are on the eve of the third annual conference in Kuwait to generate pledges of financial support for the Syria humanitarian effort, hosted by the Emir of Kuwait, His Highness Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, who has generously supported the Red Cross and Red Crescent Movement in the past.

If this Kuwait meeting can generate long-term partnerships between donors and the Red Cross and Red Crescent Movement it will be an extra glimmer of hope for every child born in Aleppo and across the region.
Categories: News Monitor

Can We Bring a Glimmer of Hope to Syrians?

FEED - The Huffington Post - 2 hours 8 min ago


In the cold nights of the northern Syrian spring, can you imagine the perils of giving birth in a hospital with no electricity? Newborns stood little chance of survival amid the chaos and carnage in eastern Aleppo, until the ICRC and the Syrian Arab Red Crescent managed to get an electricity generator across the city's frontline to the only paediatric hospital. A few days later, our Head of Delegation in Syria received an email with a picture of rows of incubators warming hours-old babies.

"It was risky getting the generator to hospital but it really saved lives," our delegation chief, Marianne Gasser, told me after Red Crescent volunteers braved sniper fire to help restore power.

Every new life is of course a moment of joy for its mother and father, and who could deny parents their hopes for a child, even in Syria as the country begins the fifth year of its devastating conflict? But the child's prospects are bleak. In Aleppo, it will grow up amid the rubble from months of heavy fighting and will sleep amid the unceasing noise of shellfire and shooting. If it flees with its parents it will join the 4 million Syrians who have sought refuge abroad, or become one of the seven million Syrians seeking safety with friends, family, in camps or in rudimentary shelters.

Every child born in Syria is touched by the conflict. Medical services are crumbling, the economy is on its knees, and the multitudes of jobless have few savings left to live on. The child's relatives will have been killed or injured. When the child falls ill its parents will struggle to get adequate treatment since the hospitals have shut down or been destroyed and the doctors have fled or been killed. The parents must worry about where to find food, how to stay warm and whether the water that still sometimes flows from the taps is safe to drink.

The Aleppo child will be particularly vulnerable in a conflict that has broken almost all the rules meant to spare those taking no part in fighting. Four years of destructive violence do not make it acceptable to attack medical facilities, indiscriminately target civilians or mistreat captives. Where you are born, your parent's beliefs or your ethnic background should not make you a target. The young, the old, women, the disabled, the sick and the wounded are entitled to protection under international law. Too often the ICRC's calls for those laws to be respected are ignored.

The conflict is having such an impact that the Red Cross and Red Crescent Movement must repair more and more of Syria's basic infrastructure. Our engineers are fixing pumps, renewing pipelines, distributing bottles and trucking water to ensure that 16 million Syrians have drinkable water, a basic necessity of life. In Aleppo the electricity network is so damaged that there is little more than an hour of power a day. Our teams are replacing high-tension cables so that essential services, such as hospitals, have the electricity they need to operate.

Buildings are shattered by violence, but so are people. In Aleppo alone, the authorities estimate an extraordinary 70-100,000 people have suffered amputations since the conflict began. Each of those traumatized individuals needs rehabilitation to recover physically and mentally. Wheelchairs are needed, and so are prosthetic limbs. By the summer the ICRC and the SARC will have two large orthopaedic clinics running, in Aleppo and Damascus, to provide artificial limbs and therapy.

It is projects like our water services and our physical rehabilitation clinics that make a difference in Syria. Marianne has recently returned to Syria after 18 months away. When I asked her what had changed she remarked that many of her old friends had lost hope. It is up to the politicians to make peace but the Red Cross and Red Crescent Movement, supported strongly by its donors in the Middle East, can help maintain hope.

Through a patient process of negotiation, and by insisting that aid be distributed solely on the basis of need, the Movement has increased those moments of hope. Every week, 200 trucks of aid leave our warehouses inside Syria and last year we doubled the number of times we crossed frontlines to reach those in need. Red Cross and Red Crescent societies in Turkey, Lebanon and Jordan are offering food and shelter to the most vulnerable, transporting and treating the war wounded and providing basic health services to refugees. Governments and citizens have proved generous hosts for thousands of Syrians who would simply like to go safely home. In Syria itself many of those who have a little seek to share it. The ICRC provides food and pays for cooking gas for collective kitchens that feed thousands of people. But these kitchens are run by local charities and would not survive without the admirable generosity of fellow Syrians.

The nature of the Red Cross and Red Crescent Movement, a partnership of international and local response that is independent and impartial, gives it a unique ability to sustain hope for years to come. The Movement is ready to double its current level of response in Syria and its help for refugees and hard-hit host communities in neighboring countries.

The conflict will not stop tomorrow and we are planning ahead. There will be at least five more years of intense humanitarian activity required.

We are on the eve of the third annual conference in Kuwait to generate pledges of financial support for the Syria humanitarian effort, hosted by the Emir of Kuwait, His Highness Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, who has generously supported the Red Cross and Red Crescent Movement in the past.

If this Kuwait meeting can generate long-term partnerships between donors and the Red Cross and Red Crescent Movement it will be an extra glimmer of hope for every child born in Aleppo and across the region.
Categories: News Monitor

HIV and Hatred in Indiana

FEED - The Huffington Post - 2 hours 8 min ago

If you have been following national U.S. news, this week marked one of the least comprehensible and possibly unconstitutional decisions every put into legislation -- Indiana Governor Pence's signed a bill that allows businesses to discriminate against customers based on their religious beliefs.   

Since Neil Steinberg at the Chicago Sun Times did such a great piece about the hypocrisy and absurdity of religious rules trumping civil rights, I won't even bother to expand. He pretty much sums up the mean-spirited illogic of these religious bullies.  


Meanwhile, there is another story out of Indiana that hasn't been mentioned in this mess and it should. Indiana is in the midst of an HIV crisis, forcing the governor to declare a public health emergency for one county, and hastily sign a temporary retro-fix to change laws on needle exchange. 


So why do I think it has any connection with the hateful anti-gay bill Pence just signed? I have my reasons.  In brief:


1.  Education is virtually nil on sex, STDs or HIV in Indiana, according to Get Real, Indiana.  They teach abstinence in Indiana. They are, in other words, raising a sexually ignorant population of people who will, in years to come, contract more diseases and have more sick children than other parts of the country. Study after study has shown that failure to provide honest information about sex and reproduction leads to poor sexual health in adulthood. One day, your tax dollars will be paying the medical cost for Indiana's inability to adequately care for public health.  (Not that Indiana is alone -- all the states still teaching abstinence face public sexual health crises.)


2.  Homophobic people share a set of untrue beliefs, including the notion that HIV is a gay disease and if you don't do gay sex you won't get it. Read what LISTEN says about HIV denial in IN. Until education on the disease is allowed (and that means discussing anal sex in both sexes, by the way), the current band-aid of a temporary needles program cannot heal what's wrong in that state.  


Governor Pence is accountable for the devastating spike that is rocking South Indiana. As head of the state, he is charged with protecting all his constituents. He should know what the CDC advises on HIV education and needles; he should respect our national health policies.  He should have, at the very least, been on top of this situation before it reached crisis proportions. Yet, just when Indiana was gripped by this potentially deadly disease, he has spent his week glad-handing and rewarding religious zealots and hate-mongers. 


It's obvious where his priorities lie.  I hope voters prioritize having a different governor very soon. 


 


 

Categories: News Monitor

Raffaele Sollecito reveals 'tears of joy' after Meredith Kercher murder acquittal

pFormer boyfriend of Amanda Knox would have been immediately arrested had his conviction been upheld but now wants to ‘begin to build a future’/ppRaffaele Sollecito said that he burst into “tears of joy” on being acquitted of the murder of British student Meredith Kercher on Friday, and that he now wants to build his future after more than seven years “living in fear”./ppSollecito was waiting at home late on Friday night when his sister phoned from Rome’s high court. “My father and I burst into tears of joy,” he said, on realising judges had quashed his 25-year sentence. a href="http://www.theguardian.com/world/2015/mar/27/meredith-kercher-amanda-knox-and-raffaele-sollecito-acquitted"In the surprise verdict, Italy’s court of cassation also ruled his American former girlfriend Amanda Knox innocent/a. /pp spanRelated: /spana href="http://www.theguardian.com/world/2015/mar/27/meredith-kercher-amanda-knox-and-raffaele-sollecito-acquitted"Meredith Kercher murder: Amanda Knox and Raffaele Sollecito acquitted/a /pp spanRelated: /spana href="http://www.theguardian.com/us-news/2015/mar/28/amanda-knox-free-rich-american-patrick-lumumba-meredith-kercher-murder"Amanda Knox is free because she's rich and American, says Patrick Lumumba/a /p a href="http://www.theguardian.com/world/2015/mar/29/raffaele-sollecito-reveals-tears-of-joy-after-meredith-kercher-acquittal"Continue reading.../a
Categories: News Monitor

Raffaele Sollecito reveals 'tears of joy' after Meredith Kercher murder acquittal

FEED - The Guardian - 2 hours 9 min ago
pFormer boyfriend of Amanda Knox would have been immediately arrested had his conviction been upheld but now wants to ‘begin to build a future’/ppRaffaele Sollecito said that he burst into “tears of joy” on being acquitted of the murder of British student Meredith Kercher on Friday, and that he now wants to build his future after more than seven years “living in fear”./ppSollecito was waiting at home late on Friday night when his sister phoned from Rome’s high court. “My father and I burst into tears of joy,” he said, on realising judges had quashed his 25-year sentence. a href="http://www.theguardian.com/world/2015/mar/27/meredith-kercher-amanda-knox-and-raffaele-sollecito-acquitted"In the surprise verdict, Italy’s court of cassation also ruled his American former girlfriend Amanda Knox innocent/a. /pp spanRelated: /spana href="http://www.theguardian.com/world/2015/mar/27/meredith-kercher-amanda-knox-and-raffaele-sollecito-acquitted"Meredith Kercher murder: Amanda Knox and Raffaele Sollecito acquitted/a /pp spanRelated: /spana href="http://www.theguardian.com/us-news/2015/mar/28/amanda-knox-free-rich-american-patrick-lumumba-meredith-kercher-murder"Amanda Knox is free because she's rich and American, says Patrick Lumumba/a /p a href="http://www.theguardian.com/world/2015/mar/29/raffaele-sollecito-reveals-tears-of-joy-after-meredith-kercher-acquittal"Continue reading.../aimg width='1' height='1' src='http://feeds.theguardian.com/c/34708/f/663828/s/44e9af36/sc/6/mf.gif' border='0'/br clear='all'/br/br/a href="http://da.feedsportal.com/r/224850995544/u/60/f/663828/c/34708/s/44e9af36/sc/6/rc/1/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://da.feedsportal.com/r/224850995544/u/60/f/663828/c/34708/s/44e9af36/sc/6/rc/1/rc.img" border="0"//abr/a href="http://da.feedsportal.com/r/224850995544/u/60/f/663828/c/34708/s/44e9af36/sc/6/rc/2/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://da.feedsportal.com/r/224850995544/u/60/f/663828/c/34708/s/44e9af36/sc/6/rc/2/rc.img" border="0"//abr/a href="http://da.feedsportal.com/r/224850995544/u/60/f/663828/c/34708/s/44e9af36/sc/6/rc/3/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://da.feedsportal.com/r/224850995544/u/60/f/663828/c/34708/s/44e9af36/sc/6/rc/3/rc.img" border="0"//abr/br/a href="http://da.feedsportal.com/r/224850995544/u/60/f/663828/c/34708/s/44e9af36/sc/6/a2.htm"img src="http://da.feedsportal.com/r/224850995544/u/60/f/663828/c/34708/s/44e9af36/sc/6/a2.img" border="0"//abr/a href="http://adchoice.feedsportal.com/r/224850995544/u/60/f/663828/c/34708/s/44e9af36/sc/6/ach.htm"img src="http://adchoice.feedsportal.com/r/224850995544/u/60/f/663828/c/34708/s/44e9af36/sc/6/ach.img" border="0"//aimg width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/224850995544/u/60/f/663828/c/34708/s/44e9af36/sc/6/a2t.img" border="0"/img width="1" height="1" src="http://pi2.feedsportal.com/r/224850995544/u/60/f/663828/c/34708/s/44e9af36/sc/6/a2t2.img" border="0"/
Categories: News Monitor

A Healthy Snack for the Junk Food Junkie!

FEED - The Huffington Post - 2 hours 11 min ago
Ok, chicadees, your loving prof has a confession to make.

Ready?

Here it is:

I am a junk. Food. Junkie.

Ask anyone who knows me.

I can't even buy snacks because I will eat them -- all of them -- in a single sitting. I just can't do it.

But I have some good news. The first step is realizing you have a problem. The second step is:

Not caring.

So I'm going to share this recipe for an extremely quick snack. Believe me: Your cafeteria does not have snack options as healthy as this (unless you count plain fruit as a snack, which I do not. Plain fruit is an obligation. Like vegetables.)

Ingredients:


  • 1 organic dark chocolate bar (try to find the highest percentage you can -- the higher, the healthier)

  • Fruit of your choice (in my case, 1 apple and half a peach)

  • Crushed nuts (in my case, cashews)

  • Sea salt


Directions:

  1. Melt the chocolate bar slowly, in a pot. No stove? Use the microwave.

  2. Cut your fruit into small slices.

  3. Drown the fruit in the chocolate.

  4. Sprinkle with crushed cashews and sea salt.

  5. Let cool.


Et voila: This snack is seriously delicious, and I didn't even eat it all in one sitting. Probably because all that fiber from the fruit had me feeling full in no time.

I knew fruit was good for something. But don't be fooled. I finished off this bad boy for breakfast the next day. And because it was fruit, I did not feel at all guilty about it.For more easy recipes, check out my recipe link!

Hey! Come hang with me! www.heycollegekid.com
Categories: News Monitor

Ind. governor: Not changing law

FEED - CNN - Top Stories - 2 hours 12 min ago
Indiana Gov. Mike Pence says concerns that his state's new "religious freedom" law will allow businesses to turn away LGBT customers is the result of a "tremendous amount of misinformation and misunderstanding."div class="feedflare" a href="http://rss.cnn.com/~ff/rss/cnn_topstories?a=9ze3LETiuXI:LOlSnnY6fpM:yIl2AUoC8zA"img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/rss/cnn_topstories?d=yIl2AUoC8zA" border="0"/img/a a href="http://rss.cnn.com/~ff/rss/cnn_topstories?a=9ze3LETiuXI:LOlSnnY6fpM:7Q72WNTAKBA"img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/rss/cnn_topstories?d=7Q72WNTAKBA" border="0"/img/a a href="http://rss.cnn.com/~ff/rss/cnn_topstories?a=9ze3LETiuXI:LOlSnnY6fpM:V_sGLiPBpWU"img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/rss/cnn_topstories?i=9ze3LETiuXI:LOlSnnY6fpM:V_sGLiPBpWU" border="0"/img/a a href="http://rss.cnn.com/~ff/rss/cnn_topstories?a=9ze3LETiuXI:LOlSnnY6fpM:qj6IDK7rITs"img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/rss/cnn_topstories?d=qj6IDK7rITs" border="0"/img/a a href="http://rss.cnn.com/~ff/rss/cnn_topstories?a=9ze3LETiuXI:LOlSnnY6fpM:gIN9vFwOqvQ"img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/rss/cnn_topstories?i=9ze3LETiuXI:LOlSnnY6fpM:gIN9vFwOqvQ" border="0"/img/a /divimg src="//feeds.feedburner.com/~r/rss/cnn_topstories/~4/9ze3LETiuXI" height="1" width="1" alt=""/
Categories: News Monitor

'SNL' Spoofs Disney Remakes With Action-Packed 'Bambi' Trailer

FEED - The Huffington Post - 2 hours 17 min ago
Forget a "Fast & Furious 8." The cast is going Disney instead.

"Saturday Night Live" spoofed Disney's recent live-action remakes this weekend with the most hardcore reboot of a childhood classic yet: "Bambi." The heartfelt Disney story comes to life with Dwayne "The Rock" Johnson as the grown-up and super-ripped deer, Vin Diesel (Taran Killam) as a mumbling Thumper, Tyrese Gibson (Jay Pharoah) as adult skunk Flower and Michelle Rodriguez (Cecily Strong) as Faline. They shoot up a cabin full of hunters all in the name of Bambi's late mom.

Hopefully Ludacris has a cameo in the movie.
Categories: News Monitor

Cavaliers v Roundheads is great telly but bad politics

FEED - The Guardian - Aisa Pacific - 2 hours 21 min ago
A tendency to put politicians like Boris Johnson or Nigel Farage into one of two camps has been supercharged in the celebrity agepHow quickly the leap from entertainment to deadly seriousness can be made. Whatever you think of Jeremy Clarkson, Top Gear, the BBC, or the supposed battle between petrolheads and our old friend “political correctness gone mad”, it is utterly grotesque that Tony Hall, the corporation’s director general, should have a href="http://www.theguardian.com/tv-and-radio/2015/mar/29/top-gear-police-death-threats-bbc-boss"received death threats/a over his decision to sack the presenter./ppHall and his wife are reported to have 24-hour security at home, and I don’t blame them. The border between the plastic emotions of television and the reality of life and death has been scorched into invisibility. How seriously people take the truly trivial./pp spanRelated: /spana href="http://www.theguardian.com/business/2014/dec/23/is-george-osborne-a-closet-keynesian"Is George Osborne a closet Keynesian?/a /ppJohnson stands proxy for everyone who wishes they could get away with a similar policy on cake/p a href="http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/mar/29/cavaliers-roundheads-great-telly-bad-politics-nigel-farage-boris-johnson"Continue reading.../a
Categories: News Monitor

Cavaliers v Roundheads is great telly but bad politics

FEED - The Guardian - 2 hours 21 min ago
A tendency to put politicians like Boris Johnson or Nigel Farage into one of two camps has been supercharged in the celebrity agepHow quickly the leap from entertainment to deadly seriousness can be made. Whatever you think of Jeremy Clarkson, Top Gear, the BBC, or the supposed battle between petrolheads and our old friend “political correctness gone mad”, it is utterly grotesque that Tony Hall, the corporation’s director general, should have a href="http://www.theguardian.com/tv-and-radio/2015/mar/29/top-gear-police-death-threats-bbc-boss"received death threats/a over his decision to sack the presenter./ppHall and his wife are reported to have 24-hour security at home, and I don’t blame them. The border between the plastic emotions of television and the reality of life and death has been scorched into invisibility. How seriously people take the truly trivial./pp spanRelated: /spana href="http://www.theguardian.com/business/2014/dec/23/is-george-osborne-a-closet-keynesian"Is George Osborne a closet Keynesian?/a /ppJohnson stands proxy for everyone who wishes they could get away with a similar policy on cake/p a href="http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/mar/29/cavaliers-roundheads-great-telly-bad-politics-nigel-farage-boris-johnson"Continue reading.../aimg width='1' height='1' src='http://feeds.theguardian.com/c/34708/f/663828/s/44e9adc8/sc/7/mf.gif' border='0'/br clear='all'/br/br/a href="http://da.feedsportal.com/r/224850995378/u/60/f/663828/c/34708/s/44e9adc8/sc/7/rc/1/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://da.feedsportal.com/r/224850995378/u/60/f/663828/c/34708/s/44e9adc8/sc/7/rc/1/rc.img" border="0"//abr/a href="http://da.feedsportal.com/r/224850995378/u/60/f/663828/c/34708/s/44e9adc8/sc/7/rc/2/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://da.feedsportal.com/r/224850995378/u/60/f/663828/c/34708/s/44e9adc8/sc/7/rc/2/rc.img" border="0"//abr/a href="http://da.feedsportal.com/r/224850995378/u/60/f/663828/c/34708/s/44e9adc8/sc/7/rc/3/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://da.feedsportal.com/r/224850995378/u/60/f/663828/c/34708/s/44e9adc8/sc/7/rc/3/rc.img" border="0"//abr/br/a href="http://da.feedsportal.com/r/224850995378/u/60/f/663828/c/34708/s/44e9adc8/sc/7/a2.htm"img src="http://da.feedsportal.com/r/224850995378/u/60/f/663828/c/34708/s/44e9adc8/sc/7/a2.img" border="0"//abr/a href="http://adchoice.feedsportal.com/r/224850995378/u/60/f/663828/c/34708/s/44e9adc8/sc/7/ach.htm"img src="http://adchoice.feedsportal.com/r/224850995378/u/60/f/663828/c/34708/s/44e9adc8/sc/7/ach.img" border="0"//aimg width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/224850995378/u/60/f/663828/c/34708/s/44e9adc8/sc/7/a2t.img" border="0"/img width="1" height="1" src="http://pi2.feedsportal.com/r/224850995378/u/60/f/663828/c/34708/s/44e9adc8/sc/7/a2t2.img" border="0"/
Categories: News Monitor

Gibraltar make history with consolation goal in thrashing by Scotland

FEED - The Guardian - Aisa Pacific - 2 hours 21 min ago
• Scotland 6-1 Gibraltarbr /• Fletcher hat-trick, two Maloney penalties and Naismith earn winpMercifully, there are two people who can look back on this fixture with fondness. Lee Casciaro, a policeman who plays part-time football for Lincoln Red Imps, scored Gibraltar’s maiden goal since their admission by Uefa into qualifying processes such as this./ppLater, Steven Fletcher was to make his own little piece of history by becoming the first Scotland player in 46 years to claim an international hat-trick. Thankfully for Fletcher, the standing of such records does not depend on the quality of the opposition. Here, Gibraltar did little to prove their worth. From five Group D matches, this tiny territory has now shipped 27 goals in proving the epitome of cannon fodder./p a href="http://www.theguardian.com/football/2015/mar/29/scotland-gibraltar-euro-2016-qualifier-match-report"Continue reading.../a
Categories: News Monitor

Gibraltar make history with consolation goal in thrashing by Scotland

FEED - The Guardian - 2 hours 21 min ago
• Scotland 6-1 Gibraltarbr /• Fletcher hat-trick, two Maloney penalties and Naismith earn winpMercifully, there are two people who can look back on this fixture with fondness. Lee Casciaro, a policeman who plays part-time football for Lincoln Red Imps, scored Gibraltar’s maiden goal since their admission by Uefa into qualifying processes such as this./ppLater, Steven Fletcher was to make his own little piece of history by becoming the first Scotland player in 46 years to claim an international hat-trick. Thankfully for Fletcher, the standing of such records does not depend on the quality of the opposition. Here, Gibraltar did little to prove their worth. From five Group D matches, this tiny territory has now shipped 27 goals in proving the epitome of cannon fodder./p a href="http://www.theguardian.com/football/2015/mar/29/scotland-gibraltar-euro-2016-qualifier-match-report"Continue reading.../aimg width='1' height='1' src='http://feeds.theguardian.com/c/34708/f/663828/s/44e9b14c/sc/13/mf.gif' border='0'/br clear='all'/
Categories: News Monitor

Euro 2016 qualifying clockwatch, featuring Scotland and N Ireland – as it happened

FEED - The Guardian - 2 hours 23 min ago
pKyle Lafferty’s two goals helped Northern Ireland beat Finland, while Steven Fletcher scored Scotland’s first hat-trick since 1969/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T19:10:37.562+01:00"7.10pm span class="timezone"BST/span/time /ppAnd with that, I’m off. Here’s a a href="http://www.theguardian.com/football/2015/mar/29/scotland-gibraltar-euro-2016-qualifier-match-report"Scotland 6-1 Gibraltar match report/a and one for a href="http://www.theguardian.com/football/2015/mar/29/northern-ireland-finland-euro-2016-qualifier-match-report"Northern Ireland 2-1 Finland/a, by way of farewell gift. Bye!/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T19:09:38.396+01:00"7.09pm span class="timezone"BST/span/time /ppAnd here’s Gordon Strachan:/ppI’m glad I’m going home. I’ll go home, feet up, watch the telly, and look back at our two games. I’ll look at them, look at the performances, and go, yep, that was terrific. Gibraltar take all the credit. Their attitude was great, played the game the right way, scored their first goal. It’s been a not bad day. It was hard work for some of the players, so I’m just glad to get it out the way. /ppI thought some of them were quite pacey. Some of them were strong. Some of our players, who against more exalted opposition have played terrifically well, were effected. I would say I’m upbeat about our chances. After five games in a real hard group, to be where we are is not bad./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T19:05:14.162+01:00"7.05pm span class="timezone"BST/span/time /ppTwo good wins. Northern Ireland were impressive, and Lafferty’s opener was excellent. The only question for Scotland was always going to be the margin of victory, and it was sufficient in the end. Talking of which, here’s the post-match reaction of their hat-trick hero, Steven Fletcher:/ppIt’s fantastic. I’m happy. We got the three points but the three goals mean a lot, because it’s been a while since I scored, so I’m delighted. I’ve been trying to put in the performances, give 100%, and everything came off for me. Any goal for my country makes me proud, but a hat-trick is a fantastic achievement, I’ll cherish it. We were massive favourites, everyone expected us to win it, so it was important that we got an early goal./ppWhen they scored it was a bit of a kick in the teeth, but we got back on track. We’ve got a lot of confidence, a great group of lads, and hopefully we can take that into the summer./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:58:15.318+01:00"6.58pm span class="timezone"BST/span/time /ppAnd here’s Northern Ireland’s Group F:/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:57:27.744+01:00"6.57pm span class="timezone"BST/span/time /ppThis is what Scotland’s Group D looks like, after the final whistle:/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:54:37.524+01:00"6.54pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong90+7 mins:/strong It’s all over, and Scotland have romped to a handsome victory./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:53:35.032+01:00"6.53pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong90+6 mins:/strong Germany have won, 2-0, in Georgia./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:53:05.612+01:00"6.53pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong90+5 mins:/strong Rhodes misses from six yards! After a bit of penalty-area pinball there’s a shot from 20 yards that rolls straight to the feet of Rhodes, six yards out, unmarked and in the middle of goal. He spins but his shot is weak, and Robba falls on it./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:51:57.782+01:00"6.51pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong90+3 mins:/strong What a miss from Fletcher, who should have had four! Bannan takes a free-kick from the left, five yards from the touchline. He pulls it low to Fletcher, who escapes from his marker and meets the ball 15 yards out, but his shot is wild and wide!/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:50:51.039+01:00"6.50pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong90+3 mins:/strong Meanwhile in Scotland, where there have been a couple of injuries in the second half, we’re half-way through six minutes of stoppage time, and Scotland are pushing for more./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:50:16.830+01:00"6.50pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong90+4 mins:/strong It’s a terrible corner, overhit beyond everybody, and when it’s booted clear the referee blows his whistle, and Northern Ireland’s victory is complete!/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:49:36.622+01:00"6.49pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong90+3 mins:/strong In the final minute of stoppage time at Windsor Park, and Finland have a corner, with the tension rising!/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:49:06.900+01:00"6.49pm span class="timezone"BST/span/time /ppFletcher has a hat-trick, Scotland’s first since 1969! He gets the ball on the edge of the penalty area, sizes the situation up and then passes the ball into the back of the net with his left foot./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:48:18.664+01:00"6.48pm span class="timezone"BST/span/time /ppA low shot from the edge of the area goes straight down the middle of goal and into Carroll’s chest, but he sends the ball right back into trouble, and Sadik scores with ease!/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:46:52.001+01:00"6.46pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong89 mins:/strong From the free-kick, just outside the right-hand corner of the penalty area, Bannan shoots at the near post, and Robba pushes the ball over the bar./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:45:57.133+01:00"6.45pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong88 mins:/strong Joseph Chipolina and Daniel Duarte combine to take out Hutton in a scissor movement on the edge of the penalty area. Oof!/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:44:52.438+01:00"6.44pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong87 mins:/strong And then a chance! The ball is pumped forward to Fletcher, who nods to Rhodes, whose first-time shot stings Jamie Robba’s palms and then falls to Fletcher, who is by now offside./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:44:10.450+01:00"6.44pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong86 mins:/strong Ooh, there’s a drop-ball in Glasgow. I didn’t see what led to it, but we all like a drop ball, don’t we?/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:42:41.211+01:00"6.42pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong85 mins:/strong This is a fine performance from Northern Ireland, who are now soaking up everything Finland throw at them, and looking threatening on the break./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:41:31.201+01:00"6.41pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong83 mins: /strongThe players in Glasgow are also getting a drenching:/ppIf you want the rainbow you have to put up with the rain a href="https://twitter.com/hashtag/SCOGIB?src=hash"#SCOGIB/a a href="http://t.co/c9Rp8dlIX3"pic.twitter.com/c9Rp8dlIX3/a/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:39:49.681+01:00"6.39pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong82 mins:/strong Bardon’s game is over, and Daniel Duarte replaces him. Elsewhere, Albania have scored twice in four minutes to turn a one-goal deficit into a 2-1 lead against Armenia./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:38:40.900+01:00"6.38pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong80 mins:/strong Another delay in Glasgow, with Bardon receiving quite lengthy treatment to a problem with his right leg. He doesn’t look particularly vexed by it all, but a stretcher has now been brought on./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:37:23.765+01:00"6.37pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong80 mins:/strong Kyle Lafferty is up but now off, with Josh Magennis replacing him./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:36:29.727+01:00"6.36pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong78 mins: /strongOoof! Another booking at Windsor Park, after Dallas fails to stop the ball from going out of play and then is fouled, off the ball and indeed off the pitch, by Arajuuri./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:35:48.436+01:00"6.35pm span class="timezone"BST/span/time /ppRhodes is played in on the right, and Fletcher rises highest (not much competition here) to head low and in at the far post!/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:33:00.401+01:00"6.33pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong74 mins: /strongNo second-half goals so far in any of the five Euro 2016 qualifiers being played at the moment. Northern Ireland’s prospects of further bothering the scorers are looking diminished with Lafferty on the floor and receiving treatment for something or other./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:31:38.167+01:00"6.31pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong73 mins:/strong A double change in Glasgow: Gibraltar take off Roy Chipolina and bring on Jake Gosling, while Scotland take off Ikechi Anya and bring on Barry Bannan./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:29:31.542+01:00"6.29pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong73 mins:/strong Ward has loads of space on the right when he’s found, on the half-way line, but Northern Ireland aren’t committing many people to attacks and he has little option but to take the ball to the edge of the penalty area and shoot himself, but his effort is blocked./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:28:13.162+01:00"6.28pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong70 mins:/strong The Scotland match is paused while Joseph Chipolina gets looked at by a physio. He seems to have a sore ear./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:26:42.938+01:00"6.26pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong69 mins:/strong Pohjanpalo gets a booking of his own, for leaping to challenge Gareth McAuley for a header long after McAuley had actually won the header and with the ball nowhere near./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:23:48.331+01:00"6.23pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong66 mins:/strong A substitution for Scotland, who bring Jordan Rhodes on in place of Naismith./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:23:22.475+01:00"6.23pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong67 mins: /strongNorthern Ireland have a second player booked, Chris Brunt being penalised for not doing anything really to Pohjanpalo./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:22:04.585+01:00"6.22pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong66 mins:/strong More bad news for Baird, who has to leave the field to get some blood washed off a bleeding elbow./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:20:26.449+01:00"6.20pm span class="timezone"BST/span/time /pp64 mins: Meanwhile Northern Ireland bring off Niall McGinn and bring on Stuart Dallas. Also, Baird was booked a minute or so back./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:19:43.005+01:00"6.19pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong61 mins:/strong Terrible miss from Fletcher! Hutton steams down the right and crosses, and Fletcher I think tries a clever finish and gets only the slightest contact on the ball, which bounces away to safety. A simple sidefoot would suffice, Steven!/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:18:46.322+01:00"6.18pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong61 mins:/strong Maloney crosses from the left for Scotland, but nobody attacks the near post and the goalkeeper collects./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:16:20.619+01:00"6.16pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong60 mins: /strongThe weather in Belfast looks absolutely foul: high winds, and much rain. Finland win a corner, Carroll comes out to punch and, with Teemy Pukki in vaguely close attendance, rolls around a bit. Nothing serious./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:15:01.866+01:00"6.15pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong58 mins:/strong Everything’s much more promising at Windsor Park, where Finland obviously need a goal and are pushing hard in search of it, allowing Northern Ireland excellent on-the-break potential if they continue to hold out./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:13:58.801+01:00"6.13pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong55 mins:/strong A slow start in Glasgow, where Scotland have yet to find any second-half fluency. Their most recent attack ended with Fletcher and Naismith both being separately found offside in the space of about half a second. It’s hard to know which one was penalised, but one of them was./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:11:07.043+01:00"6.11pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong53 mins:/strong And on he comes, replacing David Artell./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:10:08.339+01:00"6.10pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong52 mins:/strong Gibraltar are about to bring on Jean Carlos Garcia./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:08:14.680+01:00"6.08pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong51 mins:/strong And another! This time Sorsa gets down the right and plays the ball in low. Carroll bends to pick it up and as he does so Pohjanpalo flings himself in front of him, but he gets too heavy a contact on the ball, which flies wide./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:06:53.811+01:00"6.06pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong50 mins:/strong Finland have half a chance, getting clear down the left and sending in a low cross that just misses everybody./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:05:56.113+01:00"6.05pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong49 mins: /strongWhat a miss! Northern Ireland have a corner, which is cleared to Jamie Ward on the edge of the area. His shot is heading wide, but Niall McGinn runs onto it and suddenly has the goal at his mercy! He sends the ball high and wide./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:03:25.019+01:00"6.03pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong46 mins:/strong Scotland get the second half started at Hampden Park./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:02:42.655+01:00"6.02pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong46 mins:/strong Substitutions! Corey Evans has come on for Northern Ireland, Steven Davis coming off. For Scotland, Matt Ritchie is off and Gordon Greer on./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:01:47.647+01:00"6.01pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong46 mins:/strong Finland kick off the second half at Windsor Park, while the players are only just coming out of the dressing-rooms in Glasgow./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:59:26.584+01:00"5.59pm span class="timezone"BST/span/time /ppElsewhere in Scotland’s Group D Germany are 2-0 up in Georgia, while in Northern Ireland’s Group F, Romania are 1-0 up at home to the Faroe Islands. In the other qualifier currently ongoing, in Group I, Armenia are a goal up in Albania./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:47:56.659+01:00"5.47pm span class="timezone"BST/span/time /ppThe half-time whistles have been whistled, and both home sides are in the lead. For Scotland, that equaliser was a bit embarrassing but they’ve recovered admirably. For Northern Ireland, that’s just a great half-time score./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:46:37.701+01:00"5.46pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong45+1 mins:/strong And into stoppage time at Hampden Park, where even though there have been five goals, there will still only be one minute. Surely that can’t be right./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:45:38.183+01:00"5.45pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong45 mins:/strong Into stoppage time at Windsor Park, and there will only be one minute of it./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:42:51.118+01:00"5.42pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong42 mins:/strong Finland have made their change – Hamalainen has been taken off, and Joel Pohjanpalo has come on./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:42:10.989+01:00"5.42pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong41 mins: /strongFinland are preparing a pre-half-time substitution. Meanwhile, in Scotland’s group, Germany are in the lead in Georgia./pp39' JAAAAAAAA! DRIN das Ding! a href="https://twitter.com/woodyinho"@woodyinho/a wieder mit der Fuuml;hrung fuuml;r das a href="https://twitter.com/DFB_Team"@DFB_Team/a! a href="https://twitter.com/hashtag/GEOGER?src=hash"#GEOGER/a 0-1 a href="http://t.co/xs0Qw1DH4Y"pic.twitter.com/xs0Qw1DH4Y/a/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:39:58.761+01:00"5.39pm span class="timezone"BST/span/time /ppAnya creates another, bursting down the left as he does but this time picking out Naismith with a clever pull-back, and the forward shoots low past Robba at the near post./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:38:58.570+01:00"5.38pm span class="timezone"BST/span/time /ppNorthern Ireland have breathing space! Ward has the ball on the byline on the right, falls over, gets up again, touches it back to McLaughlin and his cross is headed in at the back stick!/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:37:35.705+01:00"5.37pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong36 mins:/strong Fletcher hits the post! Matt Ritchie crosses low from the right and Fletcher runs across his marker and flicks the ball at goal from a couple of yards wide of the near post, but the ball clips the outside of the post!/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:36:27.731+01:00"5.36pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong36 mins: /strongShaun Maloney is now one goal from scoring Scotland’s first hat-trick since 1969. Nineteen sixty-nine!/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:35:34.302+01:00"5.35pm span class="timezone"BST/span/time /ppMaloney goes the same way as his first penalty, but it’s at a more saveable height, and not quite as near to the corner. No matter, it goes in all the same, despite the keeper going the right way again./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:34:42.530+01:00"5.34pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong34 mins: /strongScotland have another chance to score, after Naismith is fouled in the box./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:34:15.252+01:00"5.34pm span class="timezone"BST/span/time /ppWhat a volley from Lafferty! It’s a right-wing free-kick, which is half-cleared by Kasper Hamalainen, headed back into the box, and then Lafferty spins to send an angled volley diagonally across goal and in at the far post!/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:32:41.882+01:00"5.32pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong32 mins: /strongAnd that is Fletcher’s first international goal for nearly precisely six years, since April 2009./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:30:39.363+01:00"5.30pm span class="timezone"BST/span/time /ppAnya crosses from the right, and the ball hits Ryan Casciaro on the head, loops into the air, and comes down onto Fletcher’s head, and he directs it slowly, but accurately, into the corner of goal!/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:29:31.178+01:00"5.29pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong29 mins:/strong Sorsa is found in the penalty area by a nice dinked pass, spins and then collapses after Chris Brunt flicks out a leg. He demands a penalty, but the referee is unimpressed./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:28:15.477+01:00"5.28pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong27 mins:/strong What a save to deny Northern Ireland! Finland’s Niklas Moisander, under pressure from Lafferty, pokes the ball blindly across the edge of his area and straight to Jamie Ward, who’s in all sorts of space as he prepares to shoot, but whose effort is pushed wide!/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:27:06.466+01:00"5.27pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong27 mins:/strong Nominative determinism at work here:/ppa href="https://twitter.com/Simon_Burnton"@Simon_Burnton/a Most Sorsas would be flying Sorsas by nature because Sorsa means Mallard or any wild duck in Finnish. Fancy that./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:26:34.033+01:00"5.26pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong26 mins:/strong McGinn goes screaming down Northern Ireland’s left flank, but then his cross misses everybody and goes out for a goal kick./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:25:28.934+01:00"5.25pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong24 mins:/strong The Northern Ireland goal was disallowed because the ball was returned to Brunt, the corner taker, and he was just offside when it happened. The TV camera angles made it quite hard to see, but that’s how it is./ppLee Casciaro the scorer for Gibraltar against Scotland. Plays for the Lincoln Red Imps and is a policeman./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:22:30.720+01:00"5.22pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong22 mins:/strong What a chance for Scotland! Naismith runs into the area, just right of centre, but his shot is pushed wide!/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:22:02.972+01:00"5.22pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong21 mins:/strong Gibraltar’s celebrations were predictably manic after that goal. A historic moment, that one./pp1 - Lee Casciaro has scored Gibraltar's first ever competitive goal, ending a run of 379 minutes without one. Historic./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:21:02.713+01:00"5.21pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong21 mins:/strong And Scotland have a goal disallowed, Fletcher having been caught a shoulder offside./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:20:35.929+01:00"5.20pm span class="timezone"BST/span/time /ppGibraltar have scored a goal! Their first in qualifying! As the ball is played right to left, Casciaro is in ludicrous amounts of space, with Anya caught upfield, and he’s played in well, carries the ball into the area, and shoots low and hard past Marshall!/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:18:49.144+01:00"5.18pm span class="timezone"BST/span/time /ppThe goalkeeper goes the right way, which is to his right, but the ball whistles past him and into the bottom corner./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:18:11.335+01:00"5.18pm span class="timezone"BST/span/time /ppThe ball is played into the right-hand side of the penalty area. Robba runs out but Maloney gets there first, and is upended./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:17:12.679+01:00"5.17pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong16 mins:/strong In Belfast, Ring passes the ball to Sorsa by the right corner flag. Problem is Sorsa was actually most of the way back to the half-way line, so Ring’s pass rumbles harmlessly out of play./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:14:53.881+01:00"5.14pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong15 mins:/strong Down the other end Matt Ritchie ghosts past Joseph Chipolina and into the penalty area, but his shot is weak./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:14:01.404+01:00"5.14pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong13 mins: /strongAnother Gibraltar attack, even if it ends with a hopeless Walker shot from 20 yards that dribbles wide. This hasn’t been quite as one-sided as everyone expected./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:12:20.643+01:00"5.12pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong12 mins: /strongIt was the linesman who spotted a problem, but I’ve not a clue what it was. The officiating team today is from Poland, incidentally.*/ppI initially said they were from Finland. Of course they’re not. Finland are playing in this match. The officiating team in the Scotland v Gibraltar game is, on the other hand, from Finland./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:11:22.991+01:00"5.11pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong11 mins:/strong Northern Ireland nearly score! Or rather, they do score, but it’s disallowed, but it shouldn’t have been! It’s a Chris Baird header from a Brunt corner, and the referee spots something wrong with it./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:10:21.547+01:00"5.10pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong10 mins: /strongThen Gibraltar win a free-kick on the left, Liam Walker curls it in and it took a wonderful Scott Brown diving flick to get it to safety./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:09:34.206+01:00"5.09pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong9 mins:/strong Save! Gibraltar’s Joseph Chipolina crosses from the left, slightly mishits it and it nearly flies into the goal! Marshall scrambles it away./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:08:22.686+01:00"5.08pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong8 mins:/strong Anya gets the ball on Scotland’s left, but can’t get past the full-back and it all ends with a Gibraltar goal kick. Seven and a half minutes played, and still no significant chances./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:06:11.895+01:00"5.06pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong5 mins:/strong Back in Windsor, Finland attack down the right, where a flying Sorsa sends in a cross from which not much transpires, but by then I’d thought about flying Sorsas and had to write something anyway./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:05:00.170+01:00"5.05pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong5 mins:/strong Nice ball in from Oliver Norwood, but no green-shirted player attacks the far post, which is where it goes./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:04:21.970+01:00"5.04pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong4 mins:/strong Northern Ireland push down the right and win a free kick. Everyone trots forward …/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:02:42.275+01:00"5.02pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong2 mins:/strong Chance for Scotland! It’s a cross from the left, and Fletcher meets it about 10 yards out with a header that’s on target, but not terribly dangerous./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:00:43.149+01:00"5.00pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong1 min:/strong Northern Ireland’s game gets under way, precisely 16 seconds before Scotland’s./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T16:59:14.777+01:00"4.59pm span class="timezone"BST/span/time /ppImportant pre-match question: what are the odd-shaped pink things that Gibraltar’s fans are passing about?/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T16:54:15.479+01:00"4.54pm span class="timezone"BST/span/time /ppThe teams are in their tunnels, with kick-off mere minutes away, after a short pause, some anthems, some handshakes, a pennant exhange or two and perhaps a morale-boosting pre-match player huddle./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T16:50:52.025+01:00"4.50pm span class="timezone"BST/span/time /ppMeanwhile Michael O’Neill has also had the Sky pre-match treatment:/ppThe biggest decision I had to make was around Aaron Hughes. It’s never easy to leave a player like him out the team, but to be fair he’s accepted it like you’d hope. He still a valuable member of the squad. Otherwise the team is as many people expected./ppIf we win tonight, we’ll be eight points ahead of Finland, one of the teams that were expected to push us all the way for a qualification place. We expect a very tough game, as tough as any game we’ll get in the campaign. We’ll have to be very patient, but we know how to exploit their weaknesses as well. We’ve done a great deal of work on this./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T16:48:37.268+01:00"4.48pm span class="timezone"BST/span/time /ppGordon Strachan has had a Sky microphone poked near his face, and this is what he said when it happened:/ppI’m no more relaxed than usual, about the same. I enjoy the challenges, from Germany to Gibraltar. They’re different, but you have to do your preparations the same. You have to do the same amount of hours. There’s pitfalls whoever you play against./ppWe feel we’ve got enough all round the pitch to make it difficult for them. You can’t be one-dimensional. Then it’s up to the players to show their ability, to break down a team that’ll be desperate not to give any goals away./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T16:44:15.685+01:00"4.44pm span class="timezone"BST/span/time /ppThe arrival of Gibraltar has got the crowds flocking to Hampden Park’s ticket office for those last-minute sales:/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T16:30:49.924+01:00"4.30pm span class="timezone"BST/span/time /ppIt’s Northern Ireland’s first ever home international to be played on a Sunday, and not everybody is very happy about it. /pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T16:17:53.030+01:00"4.17pm span class="timezone"BST/span/time /ppAs someone who is occasionally asked to write headlines, can I make an official request for someone in England to buy Rosenborg’s Finnish winger Riku Riski, please? Such potential! He’s on the bench at Windsor Park today./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T16:15:21.645+01:00"4.15pm span class="timezone"BST/span/time /ppThe team sheets have landed, and these are the names on them:/ppstrongNorthern Ireland: /strongCarroll, Conor McLaughlin, Jonny Evans, McAuley, Brunt, Davis, Baird, Norwood, McGinn, Kyle Lafferty, Ward. strongSubs: /strongMannus, Danny Lafferty, McKay, Corry Evans, Dallas, McCourt, McNair, Hughes, McCullough, Magennis, Grigg, McGovern. br /strongFinland:/strong Hradecky, Sorsa, Toivio, Niklas Moisander, Uronen, Ring, Sparv, Mattila, Hamalainen, Pukki, Eremenko. strongSubs: /strongMaenpaa, Moren, Schuller, Lod, Sadik, Riski, Raitala, Lam, Kauko, Pohjanpalo, Arajuuri, Henrick Moisander. br /strongReferee:/strong Szymon Marciniak (Poland)./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T16:10:09.643+01:00"4.10pm span class="timezone"BST/span/time /ppIn case Northern Irishmen are a bit narked that Scotland’s programme is getting all the attention:/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T16:07:48.130+01:00"4.07pm span class="timezone"BST/span/time /ppHere’s the cover of the Scotland match programme. There’s no reason why you should care what the cover of the Scotland match programme looks like, but the fact is someone’s gone to the trouble of taking a photograph of it, and that this is the only pre-match photograph pertaining to either match currently available to me. So here it is. /pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T16:07:48.130+01:00"4.07pm span class="timezone"BST/span/time /ppHello world!/ppAnd welcome to this unusual attempt to simultaneously minute-by-minute two matches from Euro 2016 qualifying. There’s Northern Ireland v Finland, which could see the Irishmen shoot to the top of Group F (though only if they win and Romania, playing the Faroe Islands at home, do not, or if they draw and the Faroes storm to a bookmaker-defying three-goal victory). Here’s the table as it stands, pre-match:/p a href="http://www.theguardian.com/football/live/2015/mar/29/euro-2016-qualifying-clockwatch-featuring-scotland-and-n-ireland-live"Continue reading.../aimg width='1' height='1' src='http://feeds.theguardian.com/c/34708/f/663828/s/44e91f06/sc/14/mf.gif' border='0'/br clear='all'/br/br/a href="http://da.feedsportal.com/r/224850759977/u/60/f/663828/c/34708/s/44e91f06/sc/14/rc/1/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://da.feedsportal.com/r/224850759977/u/60/f/663828/c/34708/s/44e91f06/sc/14/rc/1/rc.img" border="0"//abr/a href="http://da.feedsportal.com/r/224850759977/u/60/f/663828/c/34708/s/44e91f06/sc/14/rc/2/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://da.feedsportal.com/r/224850759977/u/60/f/663828/c/34708/s/44e91f06/sc/14/rc/2/rc.img" border="0"//abr/a href="http://da.feedsportal.com/r/224850759977/u/60/f/663828/c/34708/s/44e91f06/sc/14/rc/3/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://da.feedsportal.com/r/224850759977/u/60/f/663828/c/34708/s/44e91f06/sc/14/rc/3/rc.img" border="0"//abr/br/a href="http://da.feedsportal.com/r/224850759977/u/60/f/663828/c/34708/s/44e91f06/sc/14/a2.htm"img src="http://da.feedsportal.com/r/224850759977/u/60/f/663828/c/34708/s/44e91f06/sc/14/a2.img" border="0"//abr/a href="http://adchoice.feedsportal.com/r/224850759977/u/60/f/663828/c/34708/s/44e91f06/sc/14/ach.htm"img src="http://adchoice.feedsportal.com/r/224850759977/u/60/f/663828/c/34708/s/44e91f06/sc/14/ach.img" border="0"//aimg width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/224850759977/u/60/f/663828/c/34708/s/44e91f06/sc/14/a2t.img" border="0"/img width="1" height="1" src="http://pi2.feedsportal.com/r/224850759977/u/60/f/663828/c/34708/s/44e91f06/sc/14/a2t2.img" border="0"/
Categories: News Monitor

Euro 2016 qualifying clockwatch, featuring Scotland and N Ireland – as it happened

FEED - The Guardian - Aisa Pacific - 2 hours 23 min ago
pKyle Lafferty’s two goals helped Northern Ireland beat Finland, while Steven Fletcher scored Scotland’s first hat-trick since 1969/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T19:10:37.562+01:00"7.10pm span class="timezone"BST/span/time /ppAnd with that, I’m off. Here’s a a href="http://www.theguardian.com/football/2015/mar/29/scotland-gibraltar-euro-2016-qualifier-match-report"Scotland 6-1 Gibraltar match report/a and one for a href="http://www.theguardian.com/football/2015/mar/29/northern-ireland-finland-euro-2016-qualifier-match-report"Northern Ireland 2-1 Finland/a, by way of farewell gift. Bye!/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T19:09:38.396+01:00"7.09pm span class="timezone"BST/span/time /ppAnd here’s Gordon Strachan:/ppI’m glad I’m going home. I’ll go home, feet up, watch the telly, and look back at our two games. I’ll look at them, look at the performances, and go, yep, that was terrific. Gibraltar take all the credit. Their attitude was great, played the game the right way, scored their first goal. It’s been a not bad day. It was hard work for some of the players, so I’m just glad to get it out the way. /ppI thought some of them were quite pacey. Some of them were strong. Some of our players, who against more exalted opposition have played terrifically well, were effected. I would say I’m upbeat about our chances. After five games in a real hard group, to be where we are is not bad./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T19:05:14.162+01:00"7.05pm span class="timezone"BST/span/time /ppTwo good wins. Northern Ireland were impressive, and Lafferty’s opener was excellent. The only question for Scotland was always going to be the margin of victory, and it was sufficient in the end. Talking of which, here’s the post-match reaction of their hat-trick hero, Steven Fletcher:/ppIt’s fantastic. I’m happy. We got the three points but the three goals mean a lot, because it’s been a while since I scored, so I’m delighted. I’ve been trying to put in the performances, give 100%, and everything came off for me. Any goal for my country makes me proud, but a hat-trick is a fantastic achievement, I’ll cherish it. We were massive favourites, everyone expected us to win it, so it was important that we got an early goal./ppWhen they scored it was a bit of a kick in the teeth, but we got back on track. We’ve got a lot of confidence, a great group of lads, and hopefully we can take that into the summer./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:58:15.318+01:00"6.58pm span class="timezone"BST/span/time /ppAnd here’s Northern Ireland’s Group F:/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:57:27.744+01:00"6.57pm span class="timezone"BST/span/time /ppThis is what Scotland’s Group D looks like, after the final whistle:/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:54:37.524+01:00"6.54pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong90+7 mins:/strong It’s all over, and Scotland have romped to a handsome victory./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:53:35.032+01:00"6.53pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong90+6 mins:/strong Germany have won, 2-0, in Georgia./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:53:05.612+01:00"6.53pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong90+5 mins:/strong Rhodes misses from six yards! After a bit of penalty-area pinball there’s a shot from 20 yards that rolls straight to the feet of Rhodes, six yards out, unmarked and in the middle of goal. He spins but his shot is weak, and Robba falls on it./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:51:57.782+01:00"6.51pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong90+3 mins:/strong What a miss from Fletcher, who should have had four! Bannan takes a free-kick from the left, five yards from the touchline. He pulls it low to Fletcher, who escapes from his marker and meets the ball 15 yards out, but his shot is wild and wide!/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:50:51.039+01:00"6.50pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong90+3 mins:/strong Meanwhile in Scotland, where there have been a couple of injuries in the second half, we’re half-way through six minutes of stoppage time, and Scotland are pushing for more./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:50:16.830+01:00"6.50pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong90+4 mins:/strong It’s a terrible corner, overhit beyond everybody, and when it’s booted clear the referee blows his whistle, and Northern Ireland’s victory is complete!/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:49:36.622+01:00"6.49pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong90+3 mins:/strong In the final minute of stoppage time at Windsor Park, and Finland have a corner, with the tension rising!/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:49:06.900+01:00"6.49pm span class="timezone"BST/span/time /ppFletcher has a hat-trick, Scotland’s first since 1969! He gets the ball on the edge of the penalty area, sizes the situation up and then passes the ball into the back of the net with his left foot./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:48:18.664+01:00"6.48pm span class="timezone"BST/span/time /ppA low shot from the edge of the area goes straight down the middle of goal and into Carroll’s chest, but he sends the ball right back into trouble, and Sadik scores with ease!/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:46:52.001+01:00"6.46pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong89 mins:/strong From the free-kick, just outside the right-hand corner of the penalty area, Bannan shoots at the near post, and Robba pushes the ball over the bar./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:45:57.133+01:00"6.45pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong88 mins:/strong Joseph Chipolina and Daniel Duarte combine to take out Hutton in a scissor movement on the edge of the penalty area. Oof!/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:44:52.438+01:00"6.44pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong87 mins:/strong And then a chance! The ball is pumped forward to Fletcher, who nods to Rhodes, whose first-time shot stings Jamie Robba’s palms and then falls to Fletcher, who is by now offside./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:44:10.450+01:00"6.44pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong86 mins:/strong Ooh, there’s a drop-ball in Glasgow. I didn’t see what led to it, but we all like a drop ball, don’t we?/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:42:41.211+01:00"6.42pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong85 mins:/strong This is a fine performance from Northern Ireland, who are now soaking up everything Finland throw at them, and looking threatening on the break./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:41:31.201+01:00"6.41pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong83 mins: /strongThe players in Glasgow are also getting a drenching:/ppIf you want the rainbow you have to put up with the rain a href="https://twitter.com/hashtag/SCOGIB?src=hash"#SCOGIB/a a href="http://t.co/c9Rp8dlIX3"pic.twitter.com/c9Rp8dlIX3/a/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:39:49.681+01:00"6.39pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong82 mins:/strong Bardon’s game is over, and Daniel Duarte replaces him. Elsewhere, Albania have scored twice in four minutes to turn a one-goal deficit into a 2-1 lead against Armenia./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:38:40.900+01:00"6.38pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong80 mins:/strong Another delay in Glasgow, with Bardon receiving quite lengthy treatment to a problem with his right leg. He doesn’t look particularly vexed by it all, but a stretcher has now been brought on./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:37:23.765+01:00"6.37pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong80 mins:/strong Kyle Lafferty is up but now off, with Josh Magennis replacing him./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:36:29.727+01:00"6.36pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong78 mins: /strongOoof! Another booking at Windsor Park, after Dallas fails to stop the ball from going out of play and then is fouled, off the ball and indeed off the pitch, by Arajuuri./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:35:48.436+01:00"6.35pm span class="timezone"BST/span/time /ppRhodes is played in on the right, and Fletcher rises highest (not much competition here) to head low and in at the far post!/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:33:00.401+01:00"6.33pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong74 mins: /strongNo second-half goals so far in any of the five Euro 2016 qualifiers being played at the moment. Northern Ireland’s prospects of further bothering the scorers are looking diminished with Lafferty on the floor and receiving treatment for something or other./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:31:38.167+01:00"6.31pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong73 mins:/strong A double change in Glasgow: Gibraltar take off Roy Chipolina and bring on Jake Gosling, while Scotland take off Ikechi Anya and bring on Barry Bannan./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:29:31.542+01:00"6.29pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong73 mins:/strong Ward has loads of space on the right when he’s found, on the half-way line, but Northern Ireland aren’t committing many people to attacks and he has little option but to take the ball to the edge of the penalty area and shoot himself, but his effort is blocked./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:28:13.162+01:00"6.28pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong70 mins:/strong The Scotland match is paused while Joseph Chipolina gets looked at by a physio. He seems to have a sore ear./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:26:42.938+01:00"6.26pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong69 mins:/strong Pohjanpalo gets a booking of his own, for leaping to challenge Gareth McAuley for a header long after McAuley had actually won the header and with the ball nowhere near./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:23:48.331+01:00"6.23pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong66 mins:/strong A substitution for Scotland, who bring Jordan Rhodes on in place of Naismith./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:23:22.475+01:00"6.23pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong67 mins: /strongNorthern Ireland have a second player booked, Chris Brunt being penalised for not doing anything really to Pohjanpalo./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:22:04.585+01:00"6.22pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong66 mins:/strong More bad news for Baird, who has to leave the field to get some blood washed off a bleeding elbow./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:20:26.449+01:00"6.20pm span class="timezone"BST/span/time /pp64 mins: Meanwhile Northern Ireland bring off Niall McGinn and bring on Stuart Dallas. Also, Baird was booked a minute or so back./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:19:43.005+01:00"6.19pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong61 mins:/strong Terrible miss from Fletcher! Hutton steams down the right and crosses, and Fletcher I think tries a clever finish and gets only the slightest contact on the ball, which bounces away to safety. A simple sidefoot would suffice, Steven!/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:18:46.322+01:00"6.18pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong61 mins:/strong Maloney crosses from the left for Scotland, but nobody attacks the near post and the goalkeeper collects./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:16:20.619+01:00"6.16pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong60 mins: /strongThe weather in Belfast looks absolutely foul: high winds, and much rain. Finland win a corner, Carroll comes out to punch and, with Teemy Pukki in vaguely close attendance, rolls around a bit. Nothing serious./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:15:01.866+01:00"6.15pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong58 mins:/strong Everything’s much more promising at Windsor Park, where Finland obviously need a goal and are pushing hard in search of it, allowing Northern Ireland excellent on-the-break potential if they continue to hold out./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:13:58.801+01:00"6.13pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong55 mins:/strong A slow start in Glasgow, where Scotland have yet to find any second-half fluency. Their most recent attack ended with Fletcher and Naismith both being separately found offside in the space of about half a second. It’s hard to know which one was penalised, but one of them was./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:11:07.043+01:00"6.11pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong53 mins:/strong And on he comes, replacing David Artell./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:10:08.339+01:00"6.10pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong52 mins:/strong Gibraltar are about to bring on Jean Carlos Garcia./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:08:14.680+01:00"6.08pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong51 mins:/strong And another! This time Sorsa gets down the right and plays the ball in low. Carroll bends to pick it up and as he does so Pohjanpalo flings himself in front of him, but he gets too heavy a contact on the ball, which flies wide./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:06:53.811+01:00"6.06pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong50 mins:/strong Finland have half a chance, getting clear down the left and sending in a low cross that just misses everybody./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:05:56.113+01:00"6.05pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong49 mins: /strongWhat a miss! Northern Ireland have a corner, which is cleared to Jamie Ward on the edge of the area. His shot is heading wide, but Niall McGinn runs onto it and suddenly has the goal at his mercy! He sends the ball high and wide./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:03:25.019+01:00"6.03pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong46 mins:/strong Scotland get the second half started at Hampden Park./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:02:42.655+01:00"6.02pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong46 mins:/strong Substitutions! Corey Evans has come on for Northern Ireland, Steven Davis coming off. For Scotland, Matt Ritchie is off and Gordon Greer on./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T18:01:47.647+01:00"6.01pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong46 mins:/strong Finland kick off the second half at Windsor Park, while the players are only just coming out of the dressing-rooms in Glasgow./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:59:26.584+01:00"5.59pm span class="timezone"BST/span/time /ppElsewhere in Scotland’s Group D Germany are 2-0 up in Georgia, while in Northern Ireland’s Group F, Romania are 1-0 up at home to the Faroe Islands. In the other qualifier currently ongoing, in Group I, Armenia are a goal up in Albania./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:47:56.659+01:00"5.47pm span class="timezone"BST/span/time /ppThe half-time whistles have been whistled, and both home sides are in the lead. For Scotland, that equaliser was a bit embarrassing but they’ve recovered admirably. For Northern Ireland, that’s just a great half-time score./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:46:37.701+01:00"5.46pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong45+1 mins:/strong And into stoppage time at Hampden Park, where even though there have been five goals, there will still only be one minute. Surely that can’t be right./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:45:38.183+01:00"5.45pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong45 mins:/strong Into stoppage time at Windsor Park, and there will only be one minute of it./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:42:51.118+01:00"5.42pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong42 mins:/strong Finland have made their change – Hamalainen has been taken off, and Joel Pohjanpalo has come on./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:42:10.989+01:00"5.42pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong41 mins: /strongFinland are preparing a pre-half-time substitution. Meanwhile, in Scotland’s group, Germany are in the lead in Georgia./pp39' JAAAAAAAA! DRIN das Ding! a href="https://twitter.com/woodyinho"@woodyinho/a wieder mit der Fuuml;hrung fuuml;r das a href="https://twitter.com/DFB_Team"@DFB_Team/a! a href="https://twitter.com/hashtag/GEOGER?src=hash"#GEOGER/a 0-1 a href="http://t.co/xs0Qw1DH4Y"pic.twitter.com/xs0Qw1DH4Y/a/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:39:58.761+01:00"5.39pm span class="timezone"BST/span/time /ppAnya creates another, bursting down the left as he does but this time picking out Naismith with a clever pull-back, and the forward shoots low past Robba at the near post./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:38:58.570+01:00"5.38pm span class="timezone"BST/span/time /ppNorthern Ireland have breathing space! Ward has the ball on the byline on the right, falls over, gets up again, touches it back to McLaughlin and his cross is headed in at the back stick!/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:37:35.705+01:00"5.37pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong36 mins:/strong Fletcher hits the post! Matt Ritchie crosses low from the right and Fletcher runs across his marker and flicks the ball at goal from a couple of yards wide of the near post, but the ball clips the outside of the post!/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:36:27.731+01:00"5.36pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong36 mins: /strongShaun Maloney is now one goal from scoring Scotland’s first hat-trick since 1969. Nineteen sixty-nine!/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:35:34.302+01:00"5.35pm span class="timezone"BST/span/time /ppMaloney goes the same way as his first penalty, but it’s at a more saveable height, and not quite as near to the corner. No matter, it goes in all the same, despite the keeper going the right way again./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:34:42.530+01:00"5.34pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong34 mins: /strongScotland have another chance to score, after Naismith is fouled in the box./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:34:15.252+01:00"5.34pm span class="timezone"BST/span/time /ppWhat a volley from Lafferty! It’s a right-wing free-kick, which is half-cleared by Kasper Hamalainen, headed back into the box, and then Lafferty spins to send an angled volley diagonally across goal and in at the far post!/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:32:41.882+01:00"5.32pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong32 mins: /strongAnd that is Fletcher’s first international goal for nearly precisely six years, since April 2009./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:30:39.363+01:00"5.30pm span class="timezone"BST/span/time /ppAnya crosses from the right, and the ball hits Ryan Casciaro on the head, loops into the air, and comes down onto Fletcher’s head, and he directs it slowly, but accurately, into the corner of goal!/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:29:31.178+01:00"5.29pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong29 mins:/strong Sorsa is found in the penalty area by a nice dinked pass, spins and then collapses after Chris Brunt flicks out a leg. He demands a penalty, but the referee is unimpressed./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:28:15.477+01:00"5.28pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong27 mins:/strong What a save to deny Northern Ireland! Finland’s Niklas Moisander, under pressure from Lafferty, pokes the ball blindly across the edge of his area and straight to Jamie Ward, who’s in all sorts of space as he prepares to shoot, but whose effort is pushed wide!/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:27:06.466+01:00"5.27pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong27 mins:/strong Nominative determinism at work here:/ppa href="https://twitter.com/Simon_Burnton"@Simon_Burnton/a Most Sorsas would be flying Sorsas by nature because Sorsa means Mallard or any wild duck in Finnish. Fancy that./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:26:34.033+01:00"5.26pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong26 mins:/strong McGinn goes screaming down Northern Ireland’s left flank, but then his cross misses everybody and goes out for a goal kick./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:25:28.934+01:00"5.25pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong24 mins:/strong The Northern Ireland goal was disallowed because the ball was returned to Brunt, the corner taker, and he was just offside when it happened. The TV camera angles made it quite hard to see, but that’s how it is./ppLee Casciaro the scorer for Gibraltar against Scotland. Plays for the Lincoln Red Imps and is a policeman./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:22:30.720+01:00"5.22pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong22 mins:/strong What a chance for Scotland! Naismith runs into the area, just right of centre, but his shot is pushed wide!/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:22:02.972+01:00"5.22pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong21 mins:/strong Gibraltar’s celebrations were predictably manic after that goal. A historic moment, that one./pp1 - Lee Casciaro has scored Gibraltar's first ever competitive goal, ending a run of 379 minutes without one. Historic./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:21:02.713+01:00"5.21pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong21 mins:/strong And Scotland have a goal disallowed, Fletcher having been caught a shoulder offside./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:20:35.929+01:00"5.20pm span class="timezone"BST/span/time /ppGibraltar have scored a goal! Their first in qualifying! As the ball is played right to left, Casciaro is in ludicrous amounts of space, with Anya caught upfield, and he’s played in well, carries the ball into the area, and shoots low and hard past Marshall!/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:18:49.144+01:00"5.18pm span class="timezone"BST/span/time /ppThe goalkeeper goes the right way, which is to his right, but the ball whistles past him and into the bottom corner./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:18:11.335+01:00"5.18pm span class="timezone"BST/span/time /ppThe ball is played into the right-hand side of the penalty area. Robba runs out but Maloney gets there first, and is upended./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:17:12.679+01:00"5.17pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong16 mins:/strong In Belfast, Ring passes the ball to Sorsa by the right corner flag. Problem is Sorsa was actually most of the way back to the half-way line, so Ring’s pass rumbles harmlessly out of play./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:14:53.881+01:00"5.14pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong15 mins:/strong Down the other end Matt Ritchie ghosts past Joseph Chipolina and into the penalty area, but his shot is weak./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:14:01.404+01:00"5.14pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong13 mins: /strongAnother Gibraltar attack, even if it ends with a hopeless Walker shot from 20 yards that dribbles wide. This hasn’t been quite as one-sided as everyone expected./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:12:20.643+01:00"5.12pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong12 mins: /strongIt was the linesman who spotted a problem, but I’ve not a clue what it was. The officiating team today is from Poland, incidentally.*/ppI initially said they were from Finland. Of course they’re not. Finland are playing in this match. The officiating team in the Scotland v Gibraltar game is, on the other hand, from Finland./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:11:22.991+01:00"5.11pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong11 mins:/strong Northern Ireland nearly score! Or rather, they do score, but it’s disallowed, but it shouldn’t have been! It’s a Chris Baird header from a Brunt corner, and the referee spots something wrong with it./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:10:21.547+01:00"5.10pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong10 mins: /strongThen Gibraltar win a free-kick on the left, Liam Walker curls it in and it took a wonderful Scott Brown diving flick to get it to safety./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:09:34.206+01:00"5.09pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong9 mins:/strong Save! Gibraltar’s Joseph Chipolina crosses from the left, slightly mishits it and it nearly flies into the goal! Marshall scrambles it away./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:08:22.686+01:00"5.08pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong8 mins:/strong Anya gets the ball on Scotland’s left, but can’t get past the full-back and it all ends with a Gibraltar goal kick. Seven and a half minutes played, and still no significant chances./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:06:11.895+01:00"5.06pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong5 mins:/strong Back in Windsor, Finland attack down the right, where a flying Sorsa sends in a cross from which not much transpires, but by then I’d thought about flying Sorsas and had to write something anyway./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:05:00.170+01:00"5.05pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong5 mins:/strong Nice ball in from Oliver Norwood, but no green-shirted player attacks the far post, which is where it goes./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:04:21.970+01:00"5.04pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong4 mins:/strong Northern Ireland push down the right and win a free kick. Everyone trots forward …/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:02:42.275+01:00"5.02pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong2 mins:/strong Chance for Scotland! It’s a cross from the left, and Fletcher meets it about 10 yards out with a header that’s on target, but not terribly dangerous./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T17:00:43.149+01:00"5.00pm span class="timezone"BST/span/time /ppstrong1 min:/strong Northern Ireland’s game gets under way, precisely 16 seconds before Scotland’s./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T16:59:14.777+01:00"4.59pm span class="timezone"BST/span/time /ppImportant pre-match question: what are the odd-shaped pink things that Gibraltar’s fans are passing about?/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T16:54:15.479+01:00"4.54pm span class="timezone"BST/span/time /ppThe teams are in their tunnels, with kick-off mere minutes away, after a short pause, some anthems, some handshakes, a pennant exhange or two and perhaps a morale-boosting pre-match player huddle./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T16:50:52.025+01:00"4.50pm span class="timezone"BST/span/time /ppMeanwhile Michael O’Neill has also had the Sky pre-match treatment:/ppThe biggest decision I had to make was around Aaron Hughes. It’s never easy to leave a player like him out the team, but to be fair he’s accepted it like you’d hope. He still a valuable member of the squad. Otherwise the team is as many people expected./ppIf we win tonight, we’ll be eight points ahead of Finland, one of the teams that were expected to push us all the way for a qualification place. We expect a very tough game, as tough as any game we’ll get in the campaign. We’ll have to be very patient, but we know how to exploit their weaknesses as well. We’ve done a great deal of work on this./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T16:48:37.268+01:00"4.48pm span class="timezone"BST/span/time /ppGordon Strachan has had a Sky microphone poked near his face, and this is what he said when it happened:/ppI’m no more relaxed than usual, about the same. I enjoy the challenges, from Germany to Gibraltar. They’re different, but you have to do your preparations the same. You have to do the same amount of hours. There’s pitfalls whoever you play against./ppWe feel we’ve got enough all round the pitch to make it difficult for them. You can’t be one-dimensional. Then it’s up to the players to show their ability, to break down a team that’ll be desperate not to give any goals away./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T16:44:15.685+01:00"4.44pm span class="timezone"BST/span/time /ppThe arrival of Gibraltar has got the crowds flocking to Hampden Park’s ticket office for those last-minute sales:/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T16:30:49.924+01:00"4.30pm span class="timezone"BST/span/time /ppIt’s Northern Ireland’s first ever home international to be played on a Sunday, and not everybody is very happy about it. /pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T16:17:53.030+01:00"4.17pm span class="timezone"BST/span/time /ppAs someone who is occasionally asked to write headlines, can I make an official request for someone in England to buy Rosenborg’s Finnish winger Riku Riski, please? Such potential! He’s on the bench at Windsor Park today./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T16:15:21.645+01:00"4.15pm span class="timezone"BST/span/time /ppThe team sheets have landed, and these are the names on them:/ppstrongNorthern Ireland: /strongCarroll, Conor McLaughlin, Jonny Evans, McAuley, Brunt, Davis, Baird, Norwood, McGinn, Kyle Lafferty, Ward. strongSubs: /strongMannus, Danny Lafferty, McKay, Corry Evans, Dallas, McCourt, McNair, Hughes, McCullough, Magennis, Grigg, McGovern. br /strongFinland:/strong Hradecky, Sorsa, Toivio, Niklas Moisander, Uronen, Ring, Sparv, Mattila, Hamalainen, Pukki, Eremenko. strongSubs: /strongMaenpaa, Moren, Schuller, Lod, Sadik, Riski, Raitala, Lam, Kauko, Pohjanpalo, Arajuuri, Henrick Moisander. br /strongReferee:/strong Szymon Marciniak (Poland)./pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T16:10:09.643+01:00"4.10pm span class="timezone"BST/span/time /ppIn case Northern Irishmen are a bit narked that Scotland’s programme is getting all the attention:/pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T16:07:48.130+01:00"4.07pm span class="timezone"BST/span/time /ppHere’s the cover of the Scotland match programme. There’s no reason why you should care what the cover of the Scotland match programme looks like, but the fact is someone’s gone to the trouble of taking a photograph of it, and that this is the only pre-match photograph pertaining to either match currently available to me. So here it is. /pp class="block-time published-time" time datetime="2015-03-29T16:07:48.130+01:00"4.07pm span class="timezone"BST/span/time /ppHello world!/ppAnd welcome to this unusual attempt to simultaneously minute-by-minute two matches from Euro 2016 qualifying. There’s Northern Ireland v Finland, which could see the Irishmen shoot to the top of Group F (though only if they win and Romania, playing the Faroe Islands at home, do not, or if they draw and the Faroes storm to a bookmaker-defying three-goal victory). Here’s the table as it stands, pre-match:/p a href="http://www.theguardian.com/football/live/2015/mar/29/euro-2016-qualifying-clockwatch-featuring-scotland-and-n-ireland-live"Continue reading.../a
Categories: News Monitor

Diane Abbott: Labour's 'controls on immigration' mugs are shameful

FEED - The Guardian - Aisa Pacific - 2 hours 24 min ago
pLabour MP boils with anger over mugs being sold on party’s online store, and questions election promise to limit immigration in first place/ppLabour has faced criticism for selling a branded mug that boasts of the party’s plans to control immigration./ppThe red mug reads “controls on immigration” above the words “I’m voting Labour on 7 May”, and is on sale for pound;5 through its online merchandise store./ppThis shameful mug is an embarrassment. But real problem is that immigration controls are one of our 5 pledges at all a href="http://t.co/4xslD22Gcm"pic.twitter.com/4xslD22Gcm/a/ppWow. The stories are true. Labour have actually produced a campaign mug championing 'Controls on immigration' a href="https://t.co/nDDB7AihVH"https://t.co/nDDB7AihVH/a a href="https://twitter.com/hashtag/fb?src=hash"#fb/a/pp“Fancy a brew in my ‘Controls for immigration mug’?”. Seriously, Labour. Scrap your Farage wannabe mugs and give people some bloody hope/p a href="http://www.theguardian.com/politics/2015/mar/29/diane-abbott-labour-immigration-controls-mugs-shameful"Continue reading.../a
Categories: News Monitor

Diane Abbott: Labour's 'controls on immigration' mugs are shameful

FEED - The Guardian - 2 hours 24 min ago
pLabour MP boils with anger over mugs being sold on party’s online store, and questions election promise to limit immigration in first place/ppLabour has faced criticism for selling a branded mug that boasts of the party’s plans to control immigration./ppThe red mug reads “controls on immigration” above the words “I’m voting Labour on 7 May”, and is on sale for pound;5 through its online merchandise store./ppThis shameful mug is an embarrassment. But real problem is that immigration controls are one of our 5 pledges at all a href="http://t.co/4xslD22Gcm"pic.twitter.com/4xslD22Gcm/a/ppWow. The stories are true. Labour have actually produced a campaign mug championing 'Controls on immigration' a href="https://t.co/nDDB7AihVH"https://t.co/nDDB7AihVH/a a href="https://twitter.com/hashtag/fb?src=hash"#fb/a/pp“Fancy a brew in my ‘Controls for immigration mug’?”. Seriously, Labour. Scrap your Farage wannabe mugs and give people some bloody hope/p a href="http://www.theguardian.com/politics/2015/mar/29/diane-abbott-labour-immigration-controls-mugs-shameful"Continue reading.../aimg width='1' height='1' src='http://feeds.theguardian.com/c/34708/f/663828/s/44e9af34/sc/6/mf.gif' border='0'/br clear='all'/
Categories: News Monitor

"อินทรีเหล็ก-วิสกี้" จูงมือคว้าชัย

FEED - เดลินิวส์ - 2 hours 26 min ago
div"อินทรีเหล็ก" บุกต้อนนิ่ม "จอร์เจีย" 2-0 ด้าน "วิสกี้" ถล่มรองบ่อน "ยิลรอบตา" 6-1 ในศึกยูโร 2016 รอบคัดเลือก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มี.ค./divdiva href='http://www.dailynews.co.th/Content.do?contentId=310955' target='_blank'div style='width:650px;height:430px;'img src='http://www.dailynews.co.th/imagecache/650x430/cover/1006322.jpeg' width='650px' height='430px' /div/a/div
Categories: News Monitor

How Many Steps Should You Be Taking Each Day? 10 Tips to Help You Meet the Goal

FEED - The Huffington Post - 2 hours 26 min ago
There are dozens of ways to keep track of fitness and overall health, from heart rate tracking to calories burned and beyond. While some are more accurate than others, the best method is one that works for you. Bonus points if it's simple and objective.

Click Here to see the Complete List of Tips to Help You Reach 10,000 Steps a Day

One such method is tracking the steps you take in a day. Clip on a simple pedometer or a new fitness tracker and the device will keep track. After a few days you'll know the average amount of steps you've been taking and then you can set a goal to improve.Though you can pick your own step goal, the most common goal is 10,000 steps a day. Many fitness professionals and organizations like the American Heart Association agree that this number is ideal for maintaining fitness and decreasing the risk of suffering disease brought on by a sedentary lifestyle.

10,000 steps a day means you'll be walking roughly five miles and taking advantage of some major benefits. In addition to fitting in physical activity and lowering your risk of disease, walking those 10,000 steps can help improve your mood and energy levels. Walking is a low impact exercise that can be done just about anywhere -- all you need is a good pair of shoes and the determination to get moving.

If you're having trouble meeting that goal of 10,000 steps, it might be time to see where you can fit those extra steps in your day. We've come up with 10 tips to get you moving.

Click Here to see the Original Story on The Active Times

-Diana Gerstacker, The Active Times

More Content from The Active Times:
The Surprising Ways Lifting Weights Will Change Your Life
Ways to Get Strong Without Lifting Weights
10 Ways Working With a Personal Trainer Will Change Your Life
America's Best Gyms 2015
The 20 Best Running Shoes of 2015
Categories: News Monitor