News Monitor

องค์การอนามัยโลกเผยผลทดสอบวัคซีน'อีโบลา'ได้ผลเต็มร้อย

องค์การอนามัยโลกเผย ผลการทดสอบวัคซีนป้องกันเชื้ออีโบลาเบื้องต้นพบว่า มันมีประสิทธิภาพสูงมาก โดยได้ผลถึง 100%
Categories: News Monitor

If You Like 'Mission: Impossible,' You'll Love 'Rogue Nation'

FEED - The Huffington Post - 1 hour 12 min ago
br / pIf you're the type of person who enjoys watching ridiculous, mind-blowing, totally bonkers stunts in big budget action movies, then you're in luck this weekend./pbr / pThat type of person will probably thoroughly enjoy "Mission: Impossible - Rogue Nation," the fifth film in the "M:I" franchise. The movie follows Tom Cruise's Ethan Hunt as he attempts to uncover the Syndicate, a rogue organization behind a series of terrorist attacks, while Alec Baldwin's C.I.A. director attempts to shut down the IMF. There are, of course, weak points and problems with the movie. For instance, writer-director Christopher McQuarrie could've at least come up with an actual name for "the Syndicate," and "Rogue Nation" is far from an innovative or genre-defying action flick (leave that to "Mad Max: Fury Road"). But packed between the cliche dialogue and dated tropes are an extra large, adrenaline-pumped dose of action sequences and Cruise, alongside his female co-star Rebecca Ferguson, kicking ass. Overall, "Rogue Nation" is a damn good time./pbr / pYet you may be asking yourself, how in the world could the new movie top the amazing a href="https://youtu.be/-cloa9MnnII" target="_blank"Burj Khalifa scene/a#160;from "Ghost Protocol"? What about the a href="https://youtu.be/FCRdTWGdngU" target="_blank"Shanghai skyscraper jump/a#160;in "M:I III" or a href="https://www.youtube.com/watch?v=K0KzvD-0rx0" target="_blank"Cruise's hands-free rock climbing/a#160;in#160;the second film? "Rogue Nation" comes close, and at some points gets even crazier. These are the best moments from the new film (strongspoiler alert/strong, of course, but these are all in the trailers anyway):/pbr / h3Cruise defies gravity, on a plane!/h3br / pspan style="line-height: 1.846; font-size: 15px; background-color: initial;"As everyone knows from the a href="http://www.huffingtonpost.com/2015/03/22/mission-impossible-5-rogue-nation_n_6918900.html" target="_blank"trailer and poster/a, Tom Cruise holds on to the exterior of a plane with his /spanem style="line-height: 1.846; font-size: 15px; background-color: initial;"/emspan style="line-height: 1.846; font-size: 15px; background-color: initial;"bare hands while it's taking off. What more do you/could you want?/span/pbr / div class="embed-asset embed" data-type="embed-asset" data-provider="Embed" data-title=""br / div class="embed-code"img alt="tv show gifs" src="http://media.giphy.com/media/TwHb0h15HoZkA/giphy.gif"width="630"//div/divbr / h3Cruise defies gravity, on a bike!/h3br / pCruise hops on a motorcycle for a high-speed chase that involves copious amounts of leaning and cornering -- his knee is literally inches from the pavement for an extended amount of time that seems, well, impossible./pbr / div class="embed-asset embed" data-type="embed-asset" data-provider="Embed" data-title=""br / div class="embed-code"img alt="tv show gifs" src="http://media.giphy.com/media/zKbt4rzAERTmU/giphy.gif"width="630"//div/divbr / h3Rebecca Ferguson. Period./h3br / pHands down, Rebecca Ferguson is the best part of "Rogue Nation." The Swedish actress, who you may recognize from last year's "Hercules" and Starz's "The White Queen," plays British Intelligence spy Ilsa Faust, the hardest female badass since Charlize Theron in "Fury Road." Yes, she is reduced to the hot-woman-in-the-revealing-dress at times and overly sexualized as she emerges from a pool, but Ilsa#160;emdoes/em get some pretty awesome action scenes of her own. Exhibit A:/pbr / div class="embed-asset embed" data-type="embed-asset" data-provider="Embed" data-title=""br / div class="embed-code"img alt="tv show gifs" src="http://big.assets.huffingtonpost.com/tumblr_nrzjnd3rME1s86mfwo1_500.gif "width="630"//div/divbr / pExhibit B:/pbr / div class="embed-asset embed" data-type="embed-asset" data-provider="Embed" data-title=""br / div class="embed-code"img alt="tv show gifs" src="http://media.giphy.com/media/eAiSSNzm10WDm/giphy.gif"width="630"//div/divbr / pAnd she's also sensible enough to take her heels off when the time calls for it, unlike#160;ema href="http://www.huffingtonpost.com/2015/06/12/jurassic-world-bryce-dallas-howard-heels_n_7572844.html" target="_blank"some/a/em action movie characters:/pbr / div class="embed-asset embed" data-type="embed-asset" data-provider="Embed" data-title=""br / div class="embed-code"div style="left: 0px; width: 100%; height: 0px; position: relative; padding-bottom: 56.2493%;"iframe src="https://www.youtube.com/embed/CEfgmyRJs4U?wmode=transparent#38;rel=0#38;autohide=1#38;showinfo=0#38;enablejsapi=1#38;start=13" frameborder="0" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" style="top: 0px; left: 0px; width: 100%; height: 100%; position: absolute;"/iframe/div/div/divbr / h3There's (literally) breathtaking diving./h3br / pIn one sequence, Cruise's Hunt has to hold his breath for#160;emat least/em three minutes under water. This is only after he dives into a giant funnel that looks like the scary ride at the waterpark you span style="text-decoration: line-through;"were too afraid/span weren't tall enough#160;to ride as a kid./pbr / div class="embed-asset embed" data-type="embed-asset" data-provider="Embed" data-title=""br / div class="embed-code"img alt="tv show gifs" src="http://big.assets.huffingtonpost.com/tumblr_nrzjnd3rME1s86mfwo2_500.gif"width="630"//div/divbr / h3Cruise#160;kills two birds with one span style="text-decoration: line-through;"stone/span car./h3br / pIn a car chase and need to get rid of the multiple guys tailing you? Just pull a 360 in a narrow alley./pbr / div class="embed-asset embed" data-type="embed-asset" data-provider="Embed" data-title=""br / div class="embed-code"img alt="tv show gifs" src="http://media.giphy.com/media/oSKhNbl80boC4/giphy.gif"width="630"//div/divbr / h3Simon Pegg is hilarious, as always./h3br / pThe guaranteed comic relief, Pegg's Benji is a pleasure yet again as he seamlessly hacks his way into more impossible systems. This time, though, he's more directly involved in the action than ever before./pbr / br / h3Cruise fights in cuffs./h3br / pAt one point, Cruise's Hunt is captured and chained to a pole with his hands cuffed above his head. But hey, this is Ethan Hunt, and no pole stands in his way. (Don't try this move at home.)/pbr / div class="embed-asset embed" data-type="embed-asset" data-provider="Embed" data-title=""br / div class="embed-code"img alt="tv show gifs" src="http://media.giphy.com/media/mqQTQVKB0KDD2/giphy.gif"width="630"//div/divbr / pem"Mission: Impossible - Rogue Nation" is now playing./em/pbr / pstrongemAlso on HuffPost:/em/strong/pbr / br / p class="p1"span class="s1"For a constant stream of entertainment news and discussion, follow HuffPost Entertainment on a href="http://chats.viber.com/huffpostentertainment" target="_blank"Viber/a./span/p p-- This feed and its contents are the property of The Huffington Post, and use is subject to our a href='http://www.huffingtonpost.com/terms.html/'terms./a It may be used for personal consumption, but may not be distributed on a website./pbr clear='all'/br/br/a href="http://rc.feedsportal.com/r/234566430873/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c39/sc/3/rc/1/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://rc.feedsportal.com/r/234566430873/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c39/sc/3/rc/1/rc.img" border="0"//abr/br/a href="http://rc.feedsportal.com/r/234566430873/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c39/sc/3/rc/2/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://rc.feedsportal.com/r/234566430873/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c39/sc/3/rc/2/rc.img" border="0"//abr/br/a href="http://rc.feedsportal.com/r/234566430873/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c39/sc/3/rc/3/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://rc.feedsportal.com/r/234566430873/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c39/sc/3/rc/3/rc.img" border="0"//abr/br/a href="http://da.feedsportal.com/r/234566430873/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c39/sc/3/a2.htm"img src="http://da.feedsportal.com/r/234566430873/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c39/sc/3/a2.img" border="0"//abr/a href="http://adchoice.feedsportal.com/r/234566430873/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c39/sc/3/ach.htm"img src="http://adchoice.feedsportal.com/r/234566430873/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c39/sc/3/ach.img" border="0"//aimg width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/234566430873/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c39/sc/3/a2t.img" border="0"/img width="1" height="1" src="http://pi2.feedsportal.com/r/234566430873/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c39/sc/3/a2t2.img" border="0"/img width='1' height='1' src='http://feeds.huffingtonpost.com/c/35496/f/677045/s/489c3c39/sc/3/mf.gif' border='0'/
Categories: News Monitor

Undermining Our Third Branch and Delaying Justice

FEED - The Huffington Post - 1 hour 12 min ago
The third branch of our democratic government - the federal judiciary - cannot function effectively and efficiently without a full complement of judges. Unfortunately, there are judicial vacancies in federal courthouses across the nation - resulting in unacceptable delays and compromising access to justice for millions of Americans. Today, there are dozens of highly qualified nominees prepared to fill those spots and to administer justice promptly and fairly in our federal courts. But Senate Republicans have obstructed and delayed at every turn, undermining our judiciary and ultimately our democracy. br / br / Just how bad is it? Since the beginning of the year, the number of vacancies deemed "judicial emergencies" by the nonpartisan Administrative Office of the U.S. Courts has more than doubled. And how have Republicans responded? In the last seven months, the Republican-controlled Senate has allowed confirmation votes for just five judicial nominees. This is not an acceptable pace by any measure, and it does not have to be this way. At this same point in President Bush's second term, after the Democrats regained control of the Senate and I became chairman of the Judiciary Committee, we confirmed 25 judges. That is five times as many judges confirmed under a Democratic majority with a Republican president than today's Senate Republican majority with a Democratic president. br / br / The American people should demand that the Senate act. Currently, there are 14 judicial nominees pending on the Senate floor and simply waiting for an up-or-down vote. These nominees are eminently qualified and deserve better treatment from Senate Republicans. Several of them have Republican support, yet they are being blocked from consideration by Majority Leader McConnell. br / br / Take, for example, Judge Luis Felipe Restrepo. Just two years ago, the Senate unanimously confirmed Judge Restrepo to serve on the district court in Pennsylvania. He is now awaiting Senate confirmation to fill a judicial emergency vacancy on the U.S. Court of Appeals for the Third Circuit. He has the strong support of both his home state Senators, including Republican Senator Pat Toomey. Senator Toomey has described Judge Restrepo's life story as "an American Dream story" and he recounted how Judge Restrepo emigrated from Medellín, Colombia, and rose to the very top of his profession here in America by "virtue of his hard work, his intellect, his integrity." Judge Restrepo also stands to make history. If confirmed, he will be the first Hispanic judge from Pennsylvania to ever serve on the Third Circuit and only the second Hispanic judge to serve on that court. This is hardly a controversial nominee, and yet the Republican majority refuses to schedule a confirmation vote for Judge Restrepo. br / br / There are also several qualified nominees being blocked from their appointment to the U.S. Court of Federal Claims, a court commonly referred to as the "People's Court" because it allows Americans to seek prompt justice against their government. Right now there are eight active judges on the CFC appointed by President Bush and only three active judges appointed by President Obama. The five current nominees waiting for a confirmation vote are, like Judge Restrepo, highly qualified and entirely uncontroversial. They were all nominated more than a year ago, and were approved unanimously by the Judiciary Committee twice. So it is clear that there are no substantive concerns about their qualifications or ability to serve with integrity. Instead, one Republican Senator is blocking all of these nominees from being confirmed based on arguments that have nothing to do with their merits or qualifications. One of the nominees, Armando Bonilla, would be the first Hispanic judge to serve on the Court. He has served his entire laudable career - now spanning two decades - as an attorney for the Department of Justice. Another nominee, Jeri Somers, retired with the rank of Lieutenant Colonel in the United States Air Force. She spent over two decades serving first as a Judge Advocate General and then as a Military Judge in the United States Air Force and the District of Columbia's Air National Guard. In 2007, she became a Board Judge with the U.S. Civilian Board of Contract Appeals and currently serves as its Vice Chair. These are exemplary nominees who deserve to be considered on their own merit, as do the many district court judges pending on the Senate floor. br / br / The unfair and disparate treatment of judicial nominees by this Senate is clear. During the last two years of the Bush administration, Democrats confirmed 68 judicial nominees. So far, Republicans have confirmed five. The current Chairman of the Senate Judiciary Committee predicted that Republicans will shut down the judicial confirmation process a year from now. That leaves little time for the American people to demand confirmation votes for President Obama's judicial nominees. br / br / Whether it is blocking highly qualified nominees from filling critical vacancies, proposing to strip courts of jurisdiction, or suggesting that we end life tenure for Supreme Court justices, I fear that Senate Republicans are politicizing our judiciary and undermining our democracy. Their actions inject more politics into our justice system, precisely when less politics is essential to the continued vitality and integrity of this independent branch of government. We should demand better. p-- This feed and its contents are the property of The Huffington Post, and use is subject to our a href='http://www.huffingtonpost.com/terms.html/'terms./a It may be used for personal consumption, but may not be distributed on a website./pbr clear='all'/br/br/a href="http://rc.feedsportal.com/r/234566430872/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c3d/sc/7/rc/1/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://rc.feedsportal.com/r/234566430872/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c3d/sc/7/rc/1/rc.img" border="0"//abr/br/a href="http://rc.feedsportal.com/r/234566430872/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c3d/sc/7/rc/2/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://rc.feedsportal.com/r/234566430872/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c3d/sc/7/rc/2/rc.img" border="0"//abr/br/a href="http://rc.feedsportal.com/r/234566430872/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c3d/sc/7/rc/3/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://rc.feedsportal.com/r/234566430872/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c3d/sc/7/rc/3/rc.img" border="0"//abr/br/a href="http://da.feedsportal.com/r/234566430872/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c3d/sc/7/a2.htm"img src="http://da.feedsportal.com/r/234566430872/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c3d/sc/7/a2.img" border="0"//abr/a href="http://adchoice.feedsportal.com/r/234566430872/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c3d/sc/7/ach.htm"img src="http://adchoice.feedsportal.com/r/234566430872/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c3d/sc/7/ach.img" border="0"//aimg width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/234566430872/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c3d/sc/7/a2t.img" border="0"/img width="1" height="1" src="http://pi2.feedsportal.com/r/234566430872/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c3d/sc/7/a2t2.img" border="0"/img width='1' height='1' src='http://feeds.huffingtonpost.com/c/35496/f/677045/s/489c3c3d/sc/7/mf.gif' border='0'/
Categories: News Monitor

มีตังค์แดกเหล้าช่วยเอามาจ่ายค่ารักษาได้มั้ย?

Drama-Addict - 1 hour 13 min ago

เดบิทภาพประกอบจาก http://clip.truelife.com/detail/3063882

เรื่องมันมีอยู่ว่าที่เพจของเครือข่ายงดเหล้า เขาลงภาพเสนอไอเดียประมาณว่า

ถ้าพวกที่กินเหล้ามันอ้างสิทธิส่วนบุคคลในการดื่มเหล้า ไอ้พวกนี้ถ้าเกิดมันเจ็บป่วยขึ้นมา

ก็ไม่ควรจะได้รับสวัสดิการประกันสุขภาพในการรักษาโรค เพราะเงินที่เอามารักษามึง

มันเป็นเงินภาษีของคนส่วนรวม ดังนั้นถ้าเมิงอ้างสิทธิส่วนบุคคลในการกินเหล้าได้

ก็ควรใช้เงินส่วนตัวในการรักษาโรคของตัวเองที่เกิดจากเหล้าดิวะ

คนที่ดื่มเหล้าเห็นแนวคิดนี้เข้าก็ไม่พอใจ บ่นว่า เวลากรูแดกเหล้าแดกเบียร์ กรูก็จ่ายภาษีเหมือนกันนะมึง

ถ้าไม่ให้พวกกรูมีสิทธิรักษา แล้วกรูจะเสียภาษีเหล้าให้สรรพสามิตทำไมวะ กรูเก็บไว้รักษาตัวเองไม่ดีกว่าเรอะ

ชาวเน็ทที่เห็นด้วยกับแนวคิดที่ว่าใครแดกเหล้าก็ไม่ต้องรับสิทธิประกันสุขภาพ

ก็แสดงความเห็นว่าก็ถูกแล้วนะ ถ้าเป็นโรคที่เกิดจากการทำตัวเองโดยการดื่มเหล้า

ก็ควรรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาด้วยตัวเอง อาจจะไม่ต้องจ่ายทั้งหมดก็ได้

แต่อย่างน้อยก็ควรร่วมจ่ายบ้างซัก 20-30% ก็ได้

เรามากำหนดกันแบบนี้เลยดีกว่า ถ้าสมมุติว่าคนไหนที่มันป่วยจากเหล้าจริงๆ

เช่น คนเป็นตับแข็งที่ยืนยันแล้วว่า ไม่ได้ป่วยจากไวรัสตับบี หรือสาเหตุอื่นๆ

มาจากเหล้าล้วนๆ ก็ให้มันจ่ายค่ารักษาตัวเองไปเลยดีมั้ย

คนที่ไม่เห็นด้วยก็แย้งว่าไม่ดีเว้ย ไอ้พวกที่แดกเหล้ามันก็ประชาชนคนนึงเหมือนกัน

เงินที่เอามารักษามันก็เป็นภาษีจากประชาชนที่มันมีส่วนร่วมเหมือนกันนะ

อย่าว่าแต่ค่ารักษาเลย ไอ้งบประชาสัมพันธ์ที่หน่วยงานต่างๆเอามารณรงค์ให้เลิกเหล้า

มันก็เอามาจากภาษีเหล้าตั้งเยอะแยะ

ถ้าคนดื่มเหล้ามันเจ็บป่วยเพราะแดกเหล้า เท่ากับมึงรนหาที่เอง ไม่ควรได้รับสิทธิในการรักษา

แล้วไอ้พวกที่ไปวิ่งออกกำลังกายจนขาแพลงล่ะ ไอ้พวกนี้ก็ไม่ควรได้สิทธิในการรักษาเหมือนกันใช่มะ

เพราะพวกแม่งรนหาที่ไปวิ่งออกกำลังกายเองทำไม ถ้ามึงนอนแดกเบียร์อยู่กับบ้านก็ไม่ต้องขาแพลงแล้ว

ถ้ามึงใช้เหตุผลนี้ในการงดให้สิทธิในการรักษากับคนแดกเหล้า กรูว่าคงไม่มีใครได้รับสิทธิในการรักษาซักคน

เช่น ไอ้พวกเป็นหวัด มึงรนหาที่ไปวิ่งตากฝนเองทำไม ไอ้พวกที่ไขมันในเลือดสูง พวกมึงเสือกแดกของมันๆทำไม

ในเมื่อพวกมึงรนหาที่เอง มีเงินซื้อของมันส์ๆเลี่ยนๆมาแดกเอง พวกมึงก็ควรจะจ่ายค่ารักษาตัวเองด้วยใช่ป้ะ

มีชาวเน็ทแย้งว่าคนที่เป็นหวัดมันป้องกันไม่ได้นะยะ บางทีฝนตกมันก็ต้องโดนกันบ้าง

จะไม่ให้โดนฟ้าโดนฝนบ้างเลยมันเป็นไปไม่ได้ อาหารการกินก็เหมือนกัน

ถ้าไม่กินอาหาร กุตาย แต่ถ้ากุไม่แดกเหล้า กุไม่ตายนี่ยะ

คนกินเหล้าก็ตอบว่ามึงแดกอาหาร แต่มึงเลี่ยงไม่แดกของมันส์ๆเลี่ยนๆ มึงก็ไม่ตายนี่หว่า

ไอ้พวกที่รู้ทั้งรู้ว่ากินของมันๆหวานๆเค็มๆ แล้วเสี่ยงจะเป็นโรค มันก็เหมือนกับคนกินเหล้านั่นแหละ

นักดื่มคนนึงกล่าวว่า กุล่ะเบื่อแคมเปญแนวนี้ฉิบหาย รู้ไหมว่าแคมเปญรณรงค์ให้เลิกเหล้า

มันก็เอามาจากภาษีเหล้าที่พวกกรูแดกกันทั้งนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนดื่มเหล้าอย่างพวกกรูนี่แหละ

ที่จ่ายภาษีให้รัฐเยอะเป็นพิเศษ แล้วมึงจะมาริบสวัสดิการพื้นฐานไปจากพวกกรูได้ยังไง

การที่มึงไม่กินเหล้า ไม่ได้แปลว่ามึงดีเด่กว่าคนอื่นๆในสังคมนะเว้ย มึงเสียภาษี

คนที่แดกเหล้ามันก็เสียภาษีเหมือนกัน แถมยังเสียภาษีมากกว่ามึงด้วยซ้ำ

มีคนเสนอว่า ก็เอาภาษีเหล้าไปรักษาพวกที่ป่วยเพราะเหล้าสิคะ

ชาวเน็ทก็ถามความเห็นนี้ว่า รัฐต้องเก็บภาษีเหล้ามากกว่าเดิมอีกกี่สิบเท่าล่ะถึงจะพอค่ารักษา

นักดื่มก็โพล่งขึ้นมาว่าแล้วที่มึงบอกว่าต้องเก็บอีกหลายสิบเท่าถึงจะพออ่ะ ไปเอาข้อมูลมาจากไหนวะ

ชาวเน็ทตอบว่ามึงจะไปรู้อะไร๊ ทุกวันนี้คนที่กินเหล้าจนตับแข็ง และมีหลอดเลือดในหลอดอาหารโป่งพอง

จนอ้วกมาเป็นเลือดรัวๆน่ะ มันมีอยู่ในประเทศไทยเยอะมาก และค่ารักษาแต่ละคนก็ไม่ใช่น้อยๆ

มั่นใจว่าต่อให้มึงขูดรีดภาษีเหล้าจนคนแดกหมดตัว มึงก็รักษาคนพวกนี้ได้ไม่หมดหรอกนะ

นักดื่มก็แย้งว่าไม่จริง ภาษีเหล้าที่รัฐเก็บจากพวกกรูเนี่ย มันน่าจะพอกับการรักษาคนที่ป่วยเพราะเหล้าอย่างแน่นอน

ชาวเน็ทตอบว่า ไม่พอว่ะ มึงรู้มั้ยว่าการดื่มเหล้ามันทำให้เกิดโรคอะไรบ้าง ไหนจะตับแข็ง มะเร็งตับ

ถ้าตับแข็งจนมีหลอดเลือดในทางเดินอาหารโป่งพอง วันดีคืนดีอ้วกเป็นเลือดรัวๆ

พอหามส่ง รพ ค่ารักษาหนนึงก็หลายหมื่น ถึงหลักแสน หลักล้าน

บางคนกินเหล้าทุกวันวันละหลายกลม จู่ๆวันนึงนึกครึ้มอยากเลิกเหล้า ก็หยุดเอาดื้อๆ

สุดท้ายเกิดอาการลงแดก ชัก เพ้อ ต้องเข้า รพ เสียค่ารักษากันตั้งเท่าไหร่

ไหนจะไอ้พวกที่เมาแล้วขับจนเกิดอุบัติเหตุ ชนคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอีกตั้งมากมาย

พวกนี้สร้างความเสียหายตั้งแต่หลักล้านถึงประเมินค่ามิได้

อย่าว่าแต่ภาษีเหล้าเล้ย ต่อให้มึงเอาภาษีด้านอื่นมาโปะก็ไม่มีทางพอร้อกกกกก

เอาง่ายๆ ถ้าพวกมึงมีปัญญาซื้อเหล้าแดก เจ็บป่วยขึ้นมาก็ไป รพ เอกชนสิวะ มีปัญญาจ่ายอยู่แล้วไม่ใช่รึไง

บรรดานักดื่มก็ไม่พอใจ ถามว่าคนที่ดื่มเหล้ามันจำเป็นต้องเจ็บป่วยอย่างที่มึงพูดมาทุกคนเลยรึไงวะ

ไอ้พวกที่บอกว่าภาษีเหล้าไม่พอเอาไปรักษาอ่ะ มึงคิดว่าคนแดกเหล้าร้อยคนต้องป่วยตับแข็งร้อยคนเลยเหรอวะไอ้หน้าโง่

พวกกรูแดกเพื่อให้เลือดลมสูบฉีดโว้ย ไม่ถึงขั้นป่วยตับแข็งร้อกกกกก

ชาวเน็ทคนนึงบอกว่า ถ้าคนไทยมันดื่มเหล้าแบบผู้เจริญแล้ว คือจิบวันละนิดๆหน่อยๆ

อันนั้นน่ะ ยังพอบอกว่าอาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกายได้ แต่มึงช่วยแหกขี้ตาดูความเป็นจริงด้วย

ทุกวันนี้คนไทยแม่งแดกเหล้ากันฉิบหายวายป่วง แถมยังแดกจนเมาแล้วขับรถอีก

จนเมืองไทยมีเทศกาลพิเศษอย่าง “เจ็ดวันอันตราย” วันหยุดยาวทีไรมีเมาแล้วขับตายโหงตายห่ากันไม่เว้น

หรือต่อให้ไม่ใช่เทศกาลหยุดยาว คนไทยก็แดกเหล้าเป็นน้ำจนโรคภัยถามหามากมายอยู่ดี

ไอ้พวกนักดื่มทั้งหลาย พวกมึงอย่าคิดแต่ว่ากูก็จ่ายภาษี ดังนั้นกรูมีสิทธิที่จะดื่มแล้วใช้สิทธิประกันสุขภาพให้เต็มที่

หลักการของสิทธิประกันสุขภาพคือรักษาพวกมึงยามเจ็บป่วย แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือต้องส่งเสริมด้านสุขภาพ

ป้องกันไม่ให้พวกมึงเกิดโรคด้วยถึงจะดีที่สุด ถ้ามึงคิดแต่ว่ารักษาฟรีนี่ เจ็บป่วยขึ้นมาก็ไม่ต้องเสียเงินซักบาท

แล้วก็แดกเหล้าแบบยัดห่ากันต่อไป พอถึงเวลาก็ใช้ภาษีประชาชนในการรักษา แบบนั้นประเทศชาติได้หมดตูดแน่

หลังจากนั้นฝั่งนักดื่มกับชาวเน็ทที่สนับสนุนให้คนกินเหล้าจ่ายค่ารักษาพยาบาลตัวเองก็ดราม่ากันรัวๆ

น่าเสีบดายที่เพจเครือข่ายงดเหล้ามันลบสเตตัสนี้ไปแล้ว น่าเสียดายนะประเด็นน่าสนใจแท้ๆ

ดราม่านี้ขอปิดท้ายด้วยข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับภาษีเหล้าเบียร์กับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อประเทศชาติในด้านการเงิน

รัฐจัดเก็บภาษีเหล้าเบียร์ปีนึงก็หลายหมื่นล้านอยู่ เช่น ช่วงปี 49 นี่จัดเก็บได้ประมาณเจ็ดหมื่นกว่าล้านจากเหล้าและเบียร์

เดบิท http://thaipublica.org/2012/05/hsri-researched-thaihealth/

แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศชาตินั้น เมื่อรวมจากทั้งทางตรง คือค่ารักษาคนที่ป่วยเพราะเหล้า

เช่น ตับแข็ง เลือดออกในทางเดินอาหาร มะเร็งตับ ลงแดง ป่วยทางจิตเพราะเหล้า ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุเมาแล้วขับ

รวมๆกับความเสียหายทางอ้อม เช่น การสูญเสียแรงงาน สูญเสียต้นทุนในการผลิต สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานเพราะเหล้าเบียร์

รวมทั้งหมดทั้งสิ้น อยู่ที่ หนึ่งแสนห้าหมื่นกว่าล้านบาท มากกว่าภาษีที่เราเก็บได้ถึงสองเท่าตัว

 

เดบิท http://www.thaiantialcohol.com/uploads/files/content/download/51b56305406bf.pdf

ดังนั้นถามว่าเรามีทางเก็บภาษีให้พอกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการแดกเหล้าแดกเบียร์มั้ย

ถ้าลองปรับเพิ่มภาษีสรรพสามิตรสำหรับเหล้าเบียร์ (และบุหรี่) เพิ่มจากเดิมอีกซักเท่าตัว อาจจะพอก็ได้นะ (ฮา)

อนึ่ง ภาษีที่ สสส เอามารณรงค์ให้เลิกเหล้านั้น จะได้รับการจัดสรร2% จากภาษีเหล้าและยาสูบในแต่ละปี

ถ้าเทียบของปี 49 ก็จะอยู่ที่ประมาณสองพันกว่าล้านบาท

เดบิท http://thaipublica.org/2015/05/thaihealth-2015/

อาห์ แล้วดราม่านี้จะลงเอยเช่นไร พ่อแม่พี่น้องคิดว่าคนที่เจ็บป่วยเพราะการกินเหล้า

ควรจะรับผิดชอบค่ารักษาโรคตับแข็ง โรคสารพัดที่เกิดจากสุราด้วยตัวเองหรือไม่

พวกเธอว์จงตามไปเสพในเพจนี้โดยพลัน!!

https://www.facebook.com/stopdrinknetwork/photos/a.256859054456166.1073741828.256081597867245/607617862713615/?type=1&theater

Categories: News Monitor

The Asterisk to the Constitution: *Rights Exist Only for Those Who Can Enforce Them

FEED - The Huffington Post - 1 hour 14 min ago
centera href="http://images.huffingtonpost.com/2015-07-30-1438241892-3077024-police_shooting_missouri62.jpg"img alt="2015-07-30-1438241892-3077024-police_shooting_missouri62.jpg" src="http://images.huffingtonpost.com/2015-07-30-1438241892-3077024-police_shooting_missouri62-thumb.jpg" width="570" height="387" //aSource: a href="https://thenypost.files.wordpress.com/2014/08/police_shooting_missouri-62.jpg" target="_hplink"The New York Post /a/centerbr / br / There's an old question: If a tree falls in a forest and nobody is around to hear it, does it make a sound? Today's Constitutional analog: Do rights exist if you can't enforce them?br / br / Civil rights advocacy organizations have long conducted "know your rights" trainings especially directed at teenagers, students, communities of color, undocumented immigrants and other vulnerable populations. Since news of the death of Sandra Bland, the media has once again featured lawyers and professors explaining what legal rights people have when stopped by the police. Listicles of what to do if you're stopped by the police are being widely circulated. Tellingly, the practical lists advising what to do often diverge from what the law says you have the right to do, especially when these lists are written for or by those in marginalized and targeted communities.br / br / Sandra Bland knew her rights. She asserted her rights. In return for being a black woman asserting her rights, she was assaulted, arrested, thrown in jail, and ended up dead. If the Constitution guarantees you a right that someone with more power is able to keep you from exercising, do you actually have that right?br / br / Every day, people without privilege or power who try to claim treatment consistent with the most basic of human rights are harassed, beaten up, maced, tased, arrested, locked up, and killed for the impudence of daring to assert those rights. In reality, rights are effectively meaningless without access to the physical, political, and financial capital to enforce and protect those rights. The Bill of Rights carry a caveat: if you're poor, not white, don't speak English, or if you look like you might be one or more of those, forget it. And if you only look like one of those, maybe you'll be lucky enough -- some day years in the future -- to be able to access the legal system to recover some kind of damages for the harms done you.br / br / But even that access doesn't keep the harms from being done in the first place, and isn't that the point of rights? Not just to remedy wrongs post-hoc, but to prevent violations in the first instance? Aren't the rights enshrined in the Constitution supposed to function as vaccines to keep people from being beaten up, harassed, or shot, rather than only salves to be administered to dilute the effects of such actions after the fact? The viruses of State-sanctioned-isms leave scars that can't be erased, no matter how potent the balm.br / br / The full meaning of access to justice is access to the justice of not having rights unlawfully violated in the first place. The full promise of the Constitution is the presumption that rights must be respected, and we should set our sights on nothing short of this. Those whom we imbue with State power must be presumed not to have the automatic right to wield that power against people. emThey /emare the ones whose behavior we must carefully police, and emthey/em should be the first subjects of scrutiny when an incident is reported.br / br / Every article I've read, whatever the angle, refers to the police stop of Sandra Bland as a "routine" traffic stop, presumably intended to mean that there was nothing about what Sandra Bland had done that should have aroused particular suspicion of anything other than a minor traffic violation. But there is nothing "routine" about these traffic stops except that they have been allowed to become routine; the very grant of this adjective desensitizes us to the ways in which pretextual stops are used to differentially oppress entire communities. The fact that something happens frequently should not make it "routine" in the sense of the law. Yet this is exactly the legal standard that has devolved from the shiny promise of the Constitution.br / br / The test set forth by the Supreme Court for most alleged violations by police, jail and prison officials asks: what would a "reasonable" officer in the same circumstances with the same information do? Though the Court hides behind the pretense of calling this an "objective" test, it is in fact a relative test: use of the "reasonableness" standard implies something graded on a curve. The benchmark moves with the popularity of a course of action. And so, for years, it has been deemed reasonable -- at least tacitly by virtue of the lack of prosecution -- to mace and tase and beat and shoot Black people during traffic stops. Routine. An officer's "fear for his life" has been impliedly approved as a reasonable reaction if the person being stopped is Black, especially if that person does not genuflect in absolute submission.br / br / Similarly, even if a court determines an officer did actually violate someone's rights, the current legal standard allows that officer to be excused from accountability if it was not already "clearly established" that the officer's actions were outside the bounds of the law. This creates a presumption that is effectively the nemesis of the individual rights promised by the Constitution: the presumption of law enforcement action as legitimate unless previously and indisputably stated otherwise. Shouldn't it be the opposite? Shouldn't law enforcement action outside the bounds of what has previously been affirmatively approved as Constitutional be presumed to be impermissible? Shouldn't power allocated by the government to officers -- who are, after all, humans, and susceptible to the same biases and misjudgments as the rest of us -- be presumed to be circumscribed? Just as the Tenth Amendment reserves powers not specifically delegated to the federal government to the states, shouldn't power not specifically allocated to law enforcement be presumed unauthorized?br / br / centera href="http://images.huffingtonpost.com/2015-07-30-1438241997-3178873-police.jpg"img alt="2015-07-30-1438241997-3178873-police.jpg" src="http://images.huffingtonpost.com/2015-07-30-1438241997-3178873-police-thumb.jpg" width="512" height="319" //aSource: a href="https://lintvkxan.files.wordpress.com/2014/08/police.jpg?w=512h=319crop=1" target="_hplink"KXAN/a /centerbr / br / Certainly, the jobs of law enforcement officers are dangerous, and those who dedicate their lives to such service should be commended. But recognition of this truth does not nullify the argument that their power should also be carefully boundaried, especially where there is significant room for interpretation of what "reasonable" might be, depending on the point of view. Measuring reasonable by the standard of the "objective" officer really translates into the standard of the presumptive default officer -- and, as lawsuits have established time and again, law enforcement agencies heavily skew white and male and straight. So, too, does what is viewed as "reasonable."br / br / The impotence of "having" rights simply by virtue of their presence in the Constitution is depressingly well-illustrated by the a href="http://www.sacbee.com/news/local/crime/article2598128.html" target="_hplink"case of one of my clients/a -- a young black man diagnosed as acutely schizophrenic, paranoid type, who was in a California prison in 2012 serving a one-year term on a parole violation. His mental health severely decompensated while he was housed in a segregation unit and he was transferred to a so-called "mental health crisis bed" unit. Although he was judged "gravely disabled" at that time, he was left untreated by the psychiatrist who, by his own admission, was waiting for my client's mental health to decompensate to the point where it would be easier to get a court to issue an involuntary medication order. As a result, the treatment team did not refer my client to a psychiatric hospital for the level of care that he needed. Instead, they left him to deteriorate locked naked in a cell with only his hallucinations until he was in such crisis that he was smearing feces on himself. Then the prison guards, geared up in Storm Trooper-like regalia, pumped canisters of pepper spray into his cell, opened the door, and swarmed him, taking him violently to the floor -- the whole time, ignoring his tortured cries for help and his repeated entreaties that he did not understand what they were asking him to do. Next, the doctor ordered my client into five-point restraints, meaning he was shackled to a bed by his waist, wrist, and ankles, still soaked in the pepper spray, for almost 72 continuous hours.br / br / A federal court already considered this incident as part of the evidence in a class action case challenging California's treatment of people with psychiatric illness in prison. As a result of this and other evidence, the court found in early 2014 that the State's use of force against people with psychiatric illness in its prisons violated their Constitutional right to be free from cruel and unusual punishment. Yet I have been fighting on my client's behalf since then -- and with trial set still almost another year off -- for the State to take responsibility for its actions and pay my client damages so that he can have the possibility of recovery from this horrific abuse. Instead of doing so, the State continues to pour taxpayer money into its defense of the indefensible.br / br / Even though a federal court has already recognized that the State's torture of my client was part of a a href="http://ww2.kqed.org/stateofhealth/2014/08/18/california-prisons-begin-use-of-force-reforms-for-mentally-ill-inmates/" target="_hplink"pattern of systemic violation of Constitutional rights/a, three years after these heinous acts, he is still fighting for recognition of his right to be free from such cruel and unusual punishment. In the meantime, still on parole and without access to needed resources, he is without permanent housing, without reliable treatment, and cycling in and out of mental health crisis. Were he put back in prison, there is nothing that makes me believe this couldn't happen again. What rights would he have then? p-- This feed and its contents are the property of The Huffington Post, and use is subject to our a href='http://www.huffingtonpost.com/terms.html/'terms./a It may be used for personal consumption, but may not be distributed on a website./pbr clear='all'/br/br/a href="http://rc.feedsportal.com/r/234566430871/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c3f/sc/7/rc/1/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://rc.feedsportal.com/r/234566430871/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c3f/sc/7/rc/1/rc.img" border="0"//abr/br/a href="http://rc.feedsportal.com/r/234566430871/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c3f/sc/7/rc/2/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://rc.feedsportal.com/r/234566430871/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c3f/sc/7/rc/2/rc.img" border="0"//abr/br/a href="http://rc.feedsportal.com/r/234566430871/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c3f/sc/7/rc/3/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://rc.feedsportal.com/r/234566430871/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c3f/sc/7/rc/3/rc.img" border="0"//abr/br/a href="http://da.feedsportal.com/r/234566430871/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c3f/sc/7/a2.htm"img src="http://da.feedsportal.com/r/234566430871/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c3f/sc/7/a2.img" border="0"//abr/a href="http://adchoice.feedsportal.com/r/234566430871/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c3f/sc/7/ach.htm"img src="http://adchoice.feedsportal.com/r/234566430871/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c3f/sc/7/ach.img" border="0"//aimg width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/234566430871/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c3f/sc/7/a2t.img" border="0"/img width="1" height="1" src="http://pi2.feedsportal.com/r/234566430871/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c3f/sc/7/a2t2.img" border="0"/img width='1' height='1' src='http://feeds.huffingtonpost.com/c/35496/f/677045/s/489c3c3f/sc/7/mf.gif' border='0'/
Categories: News Monitor

Parenting Experts Explain Why We Should Focus On Our Babies, Not Our Screens

FEED - The Huffington Post - 1 hour 15 min ago
pNo matter how many different ways we ask the question, the answer from child development experts remains the same: humans under age 2 learn best from people, not screens.#160;/pbr / p"The real emphasis shouldn't be on the taking away of screens," Dr. Claire McCarthy, a pediatrician at Boston Children's Hospital, recently said ona href="http://live.huffingtonpost.com/r/segment/screen-sense-babies-overexposed-screens/55af854678c90a500e00017f" target="_blank"#160;HuffPost Live/a. "The emphasis should be on interacting with kids."/pbr / div class="embed-asset embed" data-type="embed-asset" data-provider="Embed" data-title=""br / div class="embed-code"span class="js-fivemin-script"/spanscript type="text/javascript"(function(){var src_url="https://spshared.5min.com/Scripts/PlayerSeed.js?playList=518973428height=381width=570sid=577origin=SOLRvideoGroupID=155847relatedNumOfResults=100responsive=falserelatedMode=2relatedBottomHeight=60companionPos=hasCompanion=falseautoStart=falsecolorPallet=%23FFEB00videoControlDisplayColor=%23191919shuffle=0isAP=1pgType=cmsPluginpgTypeId=addToPost-toponVideoDataLoaded=track5min.DLonTimeUpdate=track5min.TC#38;onVideoDataLoaded=HPTrack.Vid.DL#38;onTimeUpdate=HPTrack.Vid.TC";if (typeof(commercial_video) == "object") {src_url += "#38;siteSection="+commercial_video.site_and_category;if (commercial_video.package) {src_url += "#38;sponsorship="+commercial_video.package;}}var script = document.createElement("script");script.src = src_url;script.async = true;var placeholder = document.querySelector(".js-fivemin-script");placeholder.parentElement.replaceChild(script, placeholder);})();/script/div/divbr / pAs Dr. McCarthy and many other pediatricians -- including the a href="https://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/pages/media-and-children.aspx" target="_blank"American Academy of Pediatrics/a#160;-- acknowledge, modern life is saturated with technology and some screen time is inevitable. As parents evaluate how computers, apps, games, mobile devices and educational technology are integrated into modern family life and schooling, we'll need to focus more on what's on the screens as opposed to how they are used./pbr / pWhen it comes to babies, however, the focus needs to be on them. Passive consumption of videos or games by either child or parent cannot replace active parenting and comfort./pbr / p"We know that during those first couple of years, it's the interactions between babies and caregivers that really strengthens the connections in the brain," McCarthy said./pbr / p"When screens get in the way, it can get in the way of those interactions," she added. "It's not that screens are evil, it's just that screens can displace the things that babies so desperately need."/pbr / pWhile smartphones are a relatively new addition to families, televisions are not./pbr / p"In the world of television research for half a century, we've known that content is king," said Heather Kirkorian, director of cognitive development at the Media Lab at the University of Wisconsin. "emWhat/em kids are watching matters a whole lot more than emwhether/em they're watching."/pbr / pWhen it comes to screens, Kirkorian emphasized the need to look at both the context and content. (And no matter what size the screen is, some kinds of content, like graphic pornography and violence, will never be appropriate for very young children.)#160;/pbr / p"Having a television on in the background while a child is on the floor playing with toys has a very different impact than a child watching an educational program or a child interacting with a parent around some sort of creativity app," she said. "Treating screens as if they're created equal or screen activities as if they're equal really doesn't reflect the best research."/pbr / div class="embed-asset embed" data-type="embed-asset" data-provider="Embed" data-title=""br / div class="embed-code"blockquote class="pull-quote"br / span class="quote"Treating screens as if they're created equal, or screen activities as if they're equal, really doesn't reflect the best research./spanbr / /blockquote/div/divbr / pContent matters on mobile devices, too.#160;While "very little" research exists on children under 3 and#160;interactive media, "the content that they're using on mobile devices seems to be much more important than whether they're using a mobile device," she said.#160;/pbr / pThe body of research Kirkorian has seen and conducted shows that children under 2 don't learn much from non-interactive screen media, she said. But new research suggests that children 24 months and older may benefit more from a well-designed interactive app than from a non-interactive video.#160;/pbr / p"We think that not only the content itself but the delivery of that content matters," she said./pbr / pOn that count, it now makes sense to think about family's media diet, much in the same way we think about the food we consume./pbr / p"Thinking about the media diet, part of our jobs as parents is to teach out kids to eat their vegetables and what a healthy dies is," McCarthy suggested. "Part of parenting these days is teaching kids how to use technology well."/pbr / pIn other words,#160;a href="http://www.huffingtonpost.com/alexander-howard/parents-need-screen-sense_b_7739396.html" target="_blank"parents need to practice screen sense/a ourselves, modeling healthy ways to integrate technology into our lives at home, work and play.#160;If we're staring at screens, we're not interacting with our kids. This one of several habits I've had to work hard on correcting around my daughter./pbr / pThis isn't a hard-and-fast rule:#160;sometimes, we emhave/em to take phone calls. That's been true as long as we've had phones, let alone smart ones. For millennia, there have been situations where parents have had to focus elsewhere from their offspring, from gathering food to finding shelter to dealing with crises. That's not going to change./pbr / pBut whenever we choose to use social media, play games or watch videos instead of focus on our young children, we're reducing the number of interactions that pediatricians and psychiatrists say are crucial for brain growth and the formation of attachments.#160;/pbr / p"The goal in the first two years of life is to attach to at least one primary care giver, and have a healthy attachment," Dr. Jodi Gold told host Nancy Redd./pbr / div class="embed-asset embed" data-type="embed-asset" data-provider="Embed" data-title=""br / div class="embed-code"blockquote class="pullquote"span class="quote"I don't think that kids under the age of 2 are getting anything educationally out of technology./span/blockquote/div/divbr / p"The goal in the first two years of life is to attach to at least one primary care giver, and have a healthy attachment," Dr. Jodi Gold told host Nancy Redd./pbr / p"There's a great deal of research that shows that kids who have healthy attachments go on to have healthy relationships. They do better cognitively, socially and academically as they grow up," she said. "The concern about 0-2 year olds is that technology somehow impairs the development of health attachment. As long as you can be present with your child, face to face, and not let it interfere, then having a little bit of it is probably not going to be harmful."/pbr / pHer allowance about having a "little bit" of screen time is worth emphasizing, since it was a continuing thread throughout the show and comes up in many discussions of modern parenting./pbr / pAs parents, we have to talk about what's happening on screens and what relevance it has to our children building cognitive development or relevant academic and professional skills.#160;In her widely shared post on a href="http://well.blogs.nytimes.com/2015/07/06/screen-addiction-is-taking-a-toll-on-children" target="_blank"screen addiction/a, New York Times columnist Jane Brody decried the negative aspects of devices without listing many of the positive ways they can help children to learn and connect with other children or to educational opportunities. (Not surprisingly, bloggers like a href="http://kottke.org/15/07/screen-addiction-or-why-grandmas-sad" target="_blank"Jason Kottke/a#160;and a href="http://www.theawl.com/2015/07/why-grandma-is-so-sad" target="_blank"John Hermann/a#160;found that omission problematic.) As kids get older, they can have many wonderful interactions mediated by screen, like when kids get together to build and#160;a href="http://www.huffingtonpost.com/2015/06/15/new-yorker-minecraft_n_7589900.html" target="_blank"play with Minecraft/a./pbr / pAs Redd said, sometimes the world presents challenges regarding technology and parenting that have no easy answers. What if building competency with screens in early childhood is a relevant skill for toddlers?#160;/pbr / pIn New York, this is no longer a theoretical question. Since 1966, children a href="http://www.nytimes.com/2010/10/28/nyregion/28private.html" target="_blank"applying to private schools/a#160;in the city have been taking the a href="http://erblearn.org/aabl-for-families"Admission Assessment for Beginning Learners /a(AABL), a test of math and literacy. A new version of the AABL introduced last October, however, isn't just meant to measure knowledge: it is#160;administered and assessed on an iPad, not paper. (While the AABL isn't mandatory -- in 2014, some private schools a href="http://www.nytimes.com/2013/09/20/nyregion/private-schools-are-expected-to-drop-dreaded-erb-entrance-test.html" target="_blank"dropped the requirement/a#160;for the AABL -- many parents are#160;a href="http://www.dnainfo.com/new-york/20140331/riverdale/4-year-olds-still-prep-for-private-school-test-even-if-no-longer-required" target="_blank"still preparing their children/a#160;for it.)/pbr / pRedd is concerned that her 4-year-old and others who've had limited screen time will be at a disadvantage because they haven't built up touchscreen skills for the test. Given the cost of an iPad, there's an obvious class issue in play here./pbr / pIt's hard to avoid concluding that the most likely outcome will be wealthier parents investing in tutoring their young children in the use of iPads. For parents concerned that their toddler will fall behind, starting guided instruction on tablets around age three may be appropriate./pbr / p"I don't think that kids under the age of 2 are getting anything educationally out of technology," Gold said. "They're exposed to it under 2, but not learning from it... I think iPad is useful in cognitive development over the age of 3."/pbr / pThat makes sense to me. As a boy, I spent hundreds of hours of hours using my Apple II+ for both games and learning. I also read a lot of books. It's far too easy to set up false dichotomous choices around our technology use. Let's look at what's on that screen and the extent to which parents and children are engaged in talking about it; whether they're building things with other children or fragging aliens in a shooting game. There are many different uses, including those that may be setting kids up for terrific careers./pbr / pWhen it comes to children under 2, however, the consensus of experts is that, when we can, we need to focus on being with our children rather than our devices. As a father whose daughter just passed through those first two magic years, I can promise that you'll never regret that time investment.#160;/p p-- This feed and its contents are the property of The Huffington Post, and use is subject to our a href='http://www.huffingtonpost.com/terms.html/'terms./a It may be used for personal consumption, but may not be distributed on a website./pbr clear='all'/br/br/a href="http://rc.feedsportal.com/r/234566430870/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c41/sc/14/rc/1/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://rc.feedsportal.com/r/234566430870/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c41/sc/14/rc/1/rc.img" border="0"//abr/br/a href="http://rc.feedsportal.com/r/234566430870/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c41/sc/14/rc/2/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://rc.feedsportal.com/r/234566430870/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c41/sc/14/rc/2/rc.img" border="0"//abr/br/a href="http://rc.feedsportal.com/r/234566430870/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c41/sc/14/rc/3/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://rc.feedsportal.com/r/234566430870/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c41/sc/14/rc/3/rc.img" border="0"//abr/br/a href="http://da.feedsportal.com/r/234566430870/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c41/sc/14/a2.htm"img src="http://da.feedsportal.com/r/234566430870/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c41/sc/14/a2.img" border="0"//abr/a href="http://adchoice.feedsportal.com/r/234566430870/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c41/sc/14/ach.htm"img src="http://adchoice.feedsportal.com/r/234566430870/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c41/sc/14/ach.img" border="0"//aimg width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/234566430870/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c41/sc/14/a2t.img" border="0"/img width="1" height="1" src="http://pi2.feedsportal.com/r/234566430870/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c41/sc/14/a2t2.img" border="0"/img width='1' height='1' src='http://feeds.huffingtonpost.com/c/35496/f/677045/s/489c3c41/sc/14/mf.gif' border='0'/
Categories: News Monitor

เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิง รุ่นมงคลเพชรยอดฉัตร

วัดมงคลจินดาราม หรือ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำท่าจีน ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
Categories: News Monitor

Greece Hit By Spike In Burglaries And Robberies

FEED - The Huffington Post - 1 hour 16 min ago
pATHENS #8212; One evening three weeks ago in Kifissia, an affluent garden suburb of Athens, a retired financial adviser and his wife decided to take in one of the delights of summer here, an outdoor movie./p p-- This feed and its contents are the property of The Huffington Post, and use is subject to our a href='http://www.huffingtonpost.com/terms.html/'terms./a It may be used for personal consumption, but may not be distributed on a website./pbr clear='all'/br/br/a href="http://rc.feedsportal.com/r/234566430869/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c43/sc/17/rc/1/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://rc.feedsportal.com/r/234566430869/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c43/sc/17/rc/1/rc.img" border="0"//abr/br/a href="http://rc.feedsportal.com/r/234566430869/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c43/sc/17/rc/2/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://rc.feedsportal.com/r/234566430869/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c43/sc/17/rc/2/rc.img" border="0"//abr/br/a href="http://rc.feedsportal.com/r/234566430869/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c43/sc/17/rc/3/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://rc.feedsportal.com/r/234566430869/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c43/sc/17/rc/3/rc.img" border="0"//abr/br/a href="http://da.feedsportal.com/r/234566430869/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c43/sc/17/a2.htm"img src="http://da.feedsportal.com/r/234566430869/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c43/sc/17/a2.img" border="0"//abr/a href="http://adchoice.feedsportal.com/r/234566430869/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c43/sc/17/ach.htm"img src="http://adchoice.feedsportal.com/r/234566430869/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c43/sc/17/ach.img" border="0"//aimg width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/234566430869/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c43/sc/17/a2t.img" border="0"/img width="1" height="1" src="http://pi2.feedsportal.com/r/234566430869/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c43/sc/17/a2t2.img" border="0"/img width='1' height='1' src='http://feeds.huffingtonpost.com/c/35496/f/677045/s/489c3c43/sc/17/mf.gif' border='0'/
Categories: News Monitor

Greece Hit By Spike In Burglaries And Robberies

pATHENS #8212; One evening three weeks ago in Kifissia, an affluent garden suburb of Athens, a retired financial adviser and his wife decided to take in one of the delights of summer here, an outdoor movie./p p-- This feed and its contents are the property of The Huffington Post, and use is subject to our a href='http://www.huffingtonpost.com/terms.html/'terms./a It may be used for personal consumption, but may not be distributed on a website./pbr clear='all'/br/br/a href="http://rc.feedsportal.com/r/234566457305/u/60/f/677102/c/35496/s/489c043b/sc/17/rc/1/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://rc.feedsportal.com/r/234566457305/u/60/f/677102/c/35496/s/489c043b/sc/17/rc/1/rc.img" border="0"//abr/br/a href="http://rc.feedsportal.com/r/234566457305/u/60/f/677102/c/35496/s/489c043b/sc/17/rc/2/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://rc.feedsportal.com/r/234566457305/u/60/f/677102/c/35496/s/489c043b/sc/17/rc/2/rc.img" border="0"//abr/br/a href="http://rc.feedsportal.com/r/234566457305/u/60/f/677102/c/35496/s/489c043b/sc/17/rc/3/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://rc.feedsportal.com/r/234566457305/u/60/f/677102/c/35496/s/489c043b/sc/17/rc/3/rc.img" border="0"//abr/br/a href="http://da.feedsportal.com/r/234566457305/u/60/f/677102/c/35496/s/489c043b/sc/17/a2.htm"img src="http://da.feedsportal.com/r/234566457305/u/60/f/677102/c/35496/s/489c043b/sc/17/a2.img" border="0"//abr/a href="http://adchoice.feedsportal.com/r/234566457305/u/60/f/677102/c/35496/s/489c043b/sc/17/ach.htm"img src="http://adchoice.feedsportal.com/r/234566457305/u/60/f/677102/c/35496/s/489c043b/sc/17/ach.img" border="0"//aimg width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/234566457305/u/60/f/677102/c/35496/s/489c043b/sc/17/a2t.img" border="0"/img width="1" height="1" src="http://pi2.feedsportal.com/r/234566457305/u/60/f/677102/c/35496/s/489c043b/sc/17/a2t2.img" border="0"/img width='1' height='1' src='http://feeds.huffingtonpost.com/c/35496/f/677102/s/489c043b/sc/17/mf.gif' border='0'/
Categories: News Monitor

The Art of Being Alive Series: Interview With the Innovative Artists Behind the Open Space Project

FEED - The Huffington Post - 1 hour 16 min ago
strongTO "MAKE" IS TO CREATE, THROUGH INVENTION AND DESIGN, FROM CONCEPTION TO COMPLETION. - Open Space Project/strongbr / br / Open Space is a project space that strives to facilitate new, emerging and innovative makers, artists and cultural enthusiasts. The pop up will feature a range of makers whose crafts include everything from handmade and vintage fashion, to metalsmiths, to photography and fine art, to food and music.br / br / Their mission is to create a platform that will help develop brands and gain recognition for artists of all sorts. It will be a month to celebrate the collective artistic endeavors of homegrown talent locally and beyond. The month-long pop up retail space and gallery is located in The Lower East Side of Manhattan. They will have a regular events calendar focused on creative talks, public exhibitions and a workshop series of master classes by nearby artists and craftspeople. br / br / Open Space will be home to many necessary and overdue conversations on emerging entrepreneurs, underrepresented artists and social awareness.br / br / The Art of Being Alive is on the ground uncovering stories exploring the meaningful life. Bringing to readers through these interviews background stories of innovative, creative individuals who are all life artists in their own right and are finding meaningful ways to do something that makes them feel ALIVE. Folasade and Sasha are the creative designers and artists behind the innovative Open Space Project and their story is a sure inspiration for other artists and innovators who are aspiring to take their craft to the next level, or are feeling stuck and not sure how to go about their ideas.br / br / strongAdedayo (Interviewer)/strong: What are your background stories ( culture) and how did the two of you meet? br / Where are you both from? Where did you grow up at?br / br / strongFolasade (Artist)/strong - I am a Nigerian born artist. I was born in Abeokuta, and was raised in Toronto, Canada. During my senior year of highschool I moved to NYC. I am currently living in Bedford Stuyvesant. br / br / Sasha and I met a few years ago. We both lived in Staten Island and would occasionally see each other on the ferry during our daily commute into the city. We bumped into each other again earlier this year at a pop up that we were both involved with. We connected so well that we decided to work on a pop up of our own. br / br / strongSasha (Artist) /strong - I am a New York born artist with parent from the Caribbean. I grew up in Staten Island and I currently live in Bedford Stuyvesant. br / br / strongAdedayo/strong: What are your educational/creative backgrounds and how have you been able to create this innovative path for yourselves?br / br / strongFolasade/strong - I am a self taught graphic designer / web designers. By knowing how to code and having knowledge in photoshop I was able to create art which open the doors to many other possibilities. br / br / strongSasha/strong- In college I majored in Fashion Marketing and Business Administration with a concentration in Marketing. Initially, I learned how to make jewelry by picking up the right books and buying the tools to create. I later took classes to get a fuller understanding of the business and built relationships with mentors that I could turn to for help in the industry. br / br / a href="http://images.huffingtonpost.com/2015-07-31-1438367747-7550870-AOBAOPENSPACE1.png"img alt="2015-07-31-1438367747-7550870-AOBAOPENSPACE1.png" src="http://images.huffingtonpost.com/2015-07-31-1438367747-7550870-AOBAOPENSPACE1-thumb.png" width="570" height="320" //abr / br / br / strongAdedayo/strong: What is OpenSpace and what inspired you to create it?; Who are some of the artists you've collaborated with and what sort of change do you aspire to make with this innovation?br / br / strongFolasade Sasha/strong: Open Space is a month-long pop up retail space and gallery located in The Lower East Side of Manhattan. It will support new, emerging and innovative makers, artists and cultural enthusiasts in a single place. The pop up will feature a range of makers whose crafts include everything from handmade and vintage fashion to metalsmiths, to photography and fine art. br / br / We are both artists and designers. Both knowing the struggle of what it takes to financially make a product, Shop your product around, be part of pop ups that require you to pay a crazy amount in vendor's fees and also to have people shut their doors in our faces. Our ups and downs have inspired us to create Open Space. br / br / a href="http://images.huffingtonpost.com/2015-07-31-1438367837-7424560-AOBAOpenSpace2.png"img alt="2015-07-31-1438367837-7424560-AOBAOpenSpace2.png" src="http://images.huffingtonpost.com/2015-07-31-1438367837-7424560-AOBAOpenSpace2-thumb.png" width="570" height="320" //abr / br / We hope to make a major impact with Open Space. We will begin in NYC but we want it to be known globally that there is a home for any well deserving creative. The idea of this platform being "pop up" style will allow us to move the shop to different cities in the future. There will also be an online component to Open Space which will be shop-able all year round.br / br / strongAdedayo/strong: What has been the most difficult challenge for both of you as co-creators and for you as individuals, what has been the most difficult part of your journey so far? br / br / strongFolasade Sasha: /strongOne of our biggest struggle is raising the funds via a href="http://bitly.com/supportopenspace" target="_hplink"kickstarter/a. Although it is a fun process it is very rigorous, but also well worth the challenge. Sometimes it seems like there isn't enough time in the day. We're both really good with time management but it can be difficult to manage our personal lives or a full time job into the equation. br / br / div class="flash_video"iframe width="480" height="360" src="https://www.kickstarter.com/projects/openspace/open-space-0/widget/video.html" frameborder="0" scrolling="no" /iframebr / /divbr / br / strongAdedayo/strong: When you hear the phrase "ART oF BEING ALIVE" ; what does it mean to you both respectively? br / br / strongFolasade Sasha/strong: We both feel like it means the art of survival. The freedom to create and to have passion to share that with others. br / br / strongAdedayo/strong: What gives your lives more meaning? br / br / strongFolasade Sasha/strong: Right now the ability to create a platform like Open Space definitely gives our lives more meaning. This platform is beyond just the both of us. I think that's why we are the most passionate about it. br / br / strongAdedayo/strong: What makes you both feel alive? When are you most creativity? br / br / strongFolasade Sasha: /strongHonestly it's as simple of being grateful for having our vision, being in healthy functional bodies, having ability to create and the power to bring social change. It's our gratitude for the simplest things in life that makes us feel the most alive at all times. br / br / strongAdedayo/strong: What are the different ways that one can one be a part of OpenSpace Project?br / br / strongFolasade Sasha: /strongWe are currently looking for innovative thinkers and interns to give a hand on the creative aspect and build out of Open Space, such as a marketing / PR and a creative direction team.br / br / We encourage people to check out our a href="http://openspace-studios.com/vision-about" target="_hplink"website/a where they can find all of our information, including the application for the artist and designers. br / br / strongAdedayo:/strong What is your message/ advice for aspiring/young creators who have dreams like yours, how can they go for what they desire? br / br / strongFolasade Sasha/strong: Just go for it. Whatever it is that you have your mind set on, whether that's a creative endeavour or personal goal of yours. As cliche as it may sound it is the honest truth. Use all of your resources. Don't underestimate the power of people in your inner-circle. You'll never know who can bring what to the table.br / br / strongFollow Adedayo on Twitter @a href="https://twitter.com/adedayofashanu" target="_hplink"Adedayofashanu/a and like the a href="http://www.facebook.com/feelalivemovement" target="_hplink"Art of Being Alive /aon facebookbr / If interested in being interviewed for your craft and you have a unique story to share, or you would like to learn more on how to be a part of this project, please email me at dedayofashanu@gmail.com/strong p-- This feed and its contents are the property of The Huffington Post, and use is subject to our a href='http://www.huffingtonpost.com/terms.html/'terms./a It may be used for personal consumption, but may not be distributed on a website./pbr clear='all'/br/br/a href="http://rc.feedsportal.com/r/234566430868/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c44/sc/28/rc/1/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://rc.feedsportal.com/r/234566430868/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c44/sc/28/rc/1/rc.img" border="0"//abr/br/a href="http://rc.feedsportal.com/r/234566430868/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c44/sc/28/rc/2/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://rc.feedsportal.com/r/234566430868/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c44/sc/28/rc/2/rc.img" border="0"//abr/br/a href="http://rc.feedsportal.com/r/234566430868/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c44/sc/28/rc/3/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://rc.feedsportal.com/r/234566430868/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c44/sc/28/rc/3/rc.img" border="0"//abr/br/a href="http://da.feedsportal.com/r/234566430868/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c44/sc/28/a2.htm"img src="http://da.feedsportal.com/r/234566430868/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c44/sc/28/a2.img" border="0"//abr/a href="http://adchoice.feedsportal.com/r/234566430868/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c44/sc/28/ach.htm"img src="http://adchoice.feedsportal.com/r/234566430868/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c44/sc/28/ach.img" border="0"//aimg width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/234566430868/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c44/sc/28/a2t.img" border="0"/img width="1" height="1" src="http://pi2.feedsportal.com/r/234566430868/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c44/sc/28/a2t2.img" border="0"/img width='1' height='1' src='http://feeds.huffingtonpost.com/c/35496/f/677045/s/489c3c44/sc/28/mf.gif' border='0'/
Categories: News Monitor

Three Myths Pushed by Polluters to Avoid Improving Air Quality

FEED - The Huffington Post - 1 hour 17 min ago
Just days ago, the a href="http://www.nam.org/ozone/" target="_hplink"National Association of Manufacturers/a, an organization representing factories and other major polluters, launched a multimillion dollar TV ad a href="https://www.youtube.com/watch?v=yrPOUUgzYUc" target="_hplink"campaign/a aimed at keeping the EPA from strengthening federal health protections from ozone pollution. Distortions and misinformation is a key tactic in their effort to avoid cleaning up their pollution. Here's a look at three of those distortions:br / br / strongMyth #1 -/strong The polluters claim that national parks are "untouched and pristine," implying they're clean, pure and unpolluted.br / br / But, actually, many of our national parks have a pollution problem. The air can be dangerous to breathe in these parks despite their beauty. And the damaging affect on people's health from polluters is what the EPA must address.br / br / As the L.A. Times just a href="http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-parks-air-quality-20150727-story.html" target="_hplink"reported/a, the National Parks Conservation Association, a nonprofit that works to protect public parks, released a a href="http://www.npca.org/news/media-center/press-releases/2015/polluted-parks-report.html" target="_hplink"report/a giving four national parks an 'F' for already having unhealthy levels of ozone pollution. Ozone can cause asthma attacks and affects the health of millions of Americans who vacation in these parks. a href="http://www.npca.org/news/media-center/press-releases/2015/polluted-parks-report.html" target="_hplink"According/a to NPCA, 75% of the 48 iconic national parks have air quality that's unhealthy at times. And four parks--Joshua Tree, Sequoia, Kings Canyon, and Yosemite National Parks--regularly have air that's known to be unhealthy for most park visitors and rangers.br / br / br / strongMyth #2 -/strong The EPA's proposal to strengthen protections from ozone pollution would cause national parks to be in violation of clean air laws.br / br / First, some three-quarters of iconic national parks have air that's unhealthy to breathe at times, even measuring under outdated standards. That pollution comes from heavy industry and from dirty cars and trucks, and it's carried by the wind--even to national parks.br / br / Second, the leading medical and public health associations all agree: the ozone standard needs to be strengthened because it's currently set at a level that allows people to breathe dangerously dirty air. Three times, the EPA's science advisors have told it unanimously that the current standard just doesn't cut it. To protect kids, seniors, and everyone who spends time enjoying the great outdoors, we need a tougher ozone standard to clean up the air.br / br / The polluter lobby wants to turn a blind eye to reality. But pretending the problem doesn't exist doesn't make it go away. br / br / br / strongMyth #3 -/strong If national parks can't comply with Clean Air Act requirements, how can your community comply?br / br / Many areas of the country can already meet the proposed standard. And the EPA a href="http://www.epa.gov/groundlevelozone/pdfs/20141125fs-numbers.pdf" target="_hplink"estimates/a that all but nine counties, with the exception of California, could meet the standard by 2025, the year, they'd have to comply. br / br / Did the polluters get anything right?br / br / Well, they're right that we're making progress in fighting air pollution. The Clean Air Act has made a huge difference. Since 1970, the Clean Air Act has helped reduce pollution levels -- of ozone, particulate matter, carbon monoxide, nitrogen oxides, sulfur dioxide and lead -- by a href="http://www.epa.gov/groundlevelozone/pdfs/20141125fs-numbers.pdf" target="_hplink"68 percent /aand the economy has more than a href="http://www.epa.gov/groundlevelozone/pdfs/20141125fs-numbers.pdf" target="_hplink"tripled/a.br / br / So, why are the major polluters saying all this?br / br / It all comes down to money and greed. Major polluters don't want to pay the potential cost of buying pollution-control technology, which could reduce their profits.br / br / And who would be hurt if the ozone standard is not strengthened?br / br / Mainly, children, the elderly, people with asthma and those with sensitive conditions who are affected the most when air quality is poor.br / br / The truth is the amount of ozone allowed into the air - 75 parts per billion is a href="http://money.cnn.com/2014/11/26/news/economy/epa-stronger-ozone-standard/index.html" target="_hplink"unsafe/a. And a more protective standard could save a href="http://www.epa.gov/groundlevelozone/pdfs/20141125fs-numbers.pdf" target="_hplink"thousands/a of lives, and prevent nearly a href="http://money.cnn.com/2014/11/26/news/economy/epa-stronger-ozone-standard/index.html" target="_hplink"1 million /aasthma attacks and up to a href="http://www.epa.gov/groundlevelozone/pdfs/20141125fs-numbers.pdf" target="_hplink"1 million /amissed days of school.br / br / Instead of spreading lies, distortions and myths, major polluters should think about the 26 million who are affected by asthma, for many of whom the struggle to breathe is a daily battle. These are people who sometimes end up in emergency rooms and miss school and work when they just can't get enough air into their lungs. br / br / For African Americans and Latinos, who are more likely to live near sources of high pollution, the problem is worse. African Americans are a href="https://www.aafa.org/display.cfm?sub=42id=8#disp" target="_hplink"three times /amore likely than white to be hospitalized because of asthma and Latinos are a href="http://www2.epa.gov/sites/production/files/2014-05/documents/hd_hispanic_asthma.pdf" target="_hplink"twice /aas likely to end up in the hospital. br / br / In fact, some 71 percent of African Americans live in counties that are in violation of clear air laws, a href="http://www.naacp.org/press/entry/naacp-passes-resolution-supporting-strong-clean-air-act" target="_hplink"according/a to the NAACP.br / br / Too often, people with asthma and breathing conditions have to avoid outdoor activity in the summer months when ozone levels are particularly high. And sometimes, they don't get the treatment they need fast enough. Sometimes they lose their lives. p-- This feed and its contents are the property of The Huffington Post, and use is subject to our a href='http://www.huffingtonpost.com/terms.html/'terms./a It may be used for personal consumption, but may not be distributed on a website./pbr clear='all'/br/br/a href="http://rc.feedsportal.com/r/234566430867/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c45/sc/31/rc/1/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://rc.feedsportal.com/r/234566430867/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c45/sc/31/rc/1/rc.img" border="0"//abr/br/a href="http://rc.feedsportal.com/r/234566430867/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c45/sc/31/rc/2/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://rc.feedsportal.com/r/234566430867/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c45/sc/31/rc/2/rc.img" border="0"//abr/br/a href="http://rc.feedsportal.com/r/234566430867/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c45/sc/31/rc/3/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://rc.feedsportal.com/r/234566430867/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c45/sc/31/rc/3/rc.img" border="0"//abr/br/a href="http://da.feedsportal.com/r/234566430867/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c45/sc/31/a2.htm"img src="http://da.feedsportal.com/r/234566430867/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c45/sc/31/a2.img" border="0"//abr/a href="http://adchoice.feedsportal.com/r/234566430867/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c45/sc/31/ach.htm"img src="http://adchoice.feedsportal.com/r/234566430867/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c45/sc/31/ach.img" border="0"//aimg width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/234566430867/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c45/sc/31/a2t.img" border="0"/img width="1" height="1" src="http://pi2.feedsportal.com/r/234566430867/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c45/sc/31/a2t2.img" border="0"/img width='1' height='1' src='http://feeds.huffingtonpost.com/c/35496/f/677045/s/489c3c45/sc/31/mf.gif' border='0'/
Categories: News Monitor

11 Little Tricks That Make Life Better

FEED - The Huffington Post - 1 hour 18 min ago
emBy Natasha Saroca, Houzz Editorial Staff/embr / br / Life can be busy and downright tough at times, so it's understandable that we all seek ways to simplify everyday tasks. If you're nodding your head in agreement because you're always looking for ways to make your days less full-on and more fulfilling, try these life-enhancing ideas and see if they don't help you enjoy the simpler pleasures.br / br / a href="http://www.houzz.com/ideabooks/24573534" target="_hplink"10 Ways to Boost Creativity by Doing Less/abr / br / centerdiva href='http://www.houzz.com/photos/17922708/A-House-for-Hermes-farmhouse-dining-room-melbourne'img src='http://st.hzcdn.com/simgs/a46188890428f15e_8-5268/farmhouse-dining-room.jpg' border=0 width='500' height='322' //a/divdiv style='color:#444;'smalla style='text-decoration:none;color:#444;' href='http://www.houzz.com/photos/farmhouse/dining-room' Farmhouse Dining Room/a by a style='text-decoration:none;color:#444;' href='http://www.houzz.com/professionals/architect/other-metro' Other Metro Architects Building Designers/a a style='text-decoration:none;color:#444;' href='http://www.houzz.com/pro/asimpsonarchitects/andrew-simpson-architects' Andrew Simpson Architects/a/small/div/centerbr / br / b1. Eat at your dinner table./b Rather than having a quick bite at your breakfast bar or eating on the run, tweak your schedule to carve out time to prepare a proper meal, set your table and sit down to eat. You can use this time to catch up, laugh and bond with family or housemates, an important ritual we can neglect when life gets busy. If you're eating alone, it can be an opportunity to slow down and relax. The simple act of sitting down to a home-cooked meal at your dinner table will encourage you to savor the food -- and might even help you be a bit healthier too.br / br / centerdiva href='http://www.houzz.com/photos/30310770/Gallery-eclectic-bedroom-melbourne'img src='http://st.hzcdn.com/simgs/c151512c054c20e1_8-6698/eclectic-bedroom.jpg' border=0 width='500' height='334' //a/divdiv style='color:#444;'smalla style='text-decoration:none;color:#444;' href='http://www.houzz.com/photos/eclectic/bedroom' Eclectic Bedroom/a by a style='text-decoration:none;color:#444;' href='http://www.houzz.com/professionals/furniture-and-accessories/melbourne' Melbourne Furniture Accessories/a a style='text-decoration:none;color:#444;' href='http://www.houzz.com/pro/nestthelabel/nest-the-label' Nest the Label/a/small/div/centerbr / br / b2. Set up a tea station in your boudoir./b If you enjoy sipping a cup of steaming-hot tea first thing in the morning or before you go to bed, why not set up a tea station in your bedroom? It'll save you from leaving the comfort of your bedroom before you really need to, as everything you'll want to make the perfect cuppa will be just a few steps from your bed. br / br / Choose a spot that's close to a power outlet so you can easily plug in an electric kettle. You'll also need space for your tea-making essentials, including one or two cups, a few tins of your favorite tea blends and whatever else you like in your brew. Set these items on a breakfast tray to keep things tidy. The tray will also come in handy if you want to transfer cups of tea to and from the bed.br / br / centerdiva href='http://www.houzz.com/photos/11859055/Dunbar-Southlands-House-transitional-vancouver'img src='http://st.hzcdn.com/simgs/4621b78d036a7d3e_8-7813/transitional.jpg' border=0 width='500' height='750' //a/divdiv style='color:#444;'smalla style='text-decoration:none;color:#444;' href='http://www.houzz.com/photos/transitional' Transitional Spaces/a by a style='text-decoration:none;color:#444;' href='http://www.houzz.com/professionals/general-contractor/c/Port-Moody--BC' Port Moody General Contractors/a a style='text-decoration:none;color:#444;' href='http://www.houzz.com/pro/terrislightfoot/terris-lightfoot-contracting-ltd' Terris Lightfoot Contracting Ltd./a/small/div/centerbr / br / b3. Scatter motivational phrases around your home./b Some days it's hard to get motivated for the day ahead. Motivational quotes around your home can lift your spirits when you need a pick-me-up.br / br / centerdiva href='http://www.houzz.com/photos/5745323/New-Canaan-Addition-transitional-closet-new-york'img src='http://st.hzcdn.com/simgs/ef11f01702389e96_8-2333/transitional-closet.jpg' border=0 width='500' height='742' //a/divdiv style='color:#444;'smalla style='text-decoration:none;color:#444;' href='http://www.houzz.com/photos/transitional/closet' Transitional Closet/a by a style='text-decoration:none;color:#444;' href='http://www.houzz.com/professionals/general-contractor/c/New-Canaan--CT' New Canaan General Contractors/a a style='text-decoration:none;color:#444;' href='http://www.houzz.com/pro/rrbuilders/rr-builders-llc' RR Builders, LLC/a/small/div/centerbr / br / b4. Pick out your outfit the day before./b I don't know about you, but it takes me ages to work out what I'm going to wear every morning. Not because I'm trying to dress to impress, but rather because of the many variables that come into play, like my mood, the weather, what needs ironing and what I have planned for the day. Do yourself a favor and plan ahead.br / br / b5. Add the scent of cinnamon./b If you love cooking but hate the smells that infiltrate your house when you use ingredients that have a heavy scent (seafood, garlic, bacon and curry, I'm looking at you), simmer some water and a few sticks of cinnamon on the stove while you cook. The fragrance will help mask pungent odors until they fade away. br / br / If you don't like the smell of cinnamon, try citrus peels, a few drops of vanilla extract or a couple of tablespoons of baking soda instead. Boiling one or two cups of vinegar on the stove will also do the job.br / br / centerdiva href='http://www.houzz.com/photos/3647098/Traditional-3000-sq-ft-Modular-Home-on-Marthas-Vineyard-traditional-staircase-other-metro'img src='http://st.hzcdn.com/simgs/efe192ee0176a7a5_8-0667/traditional-staircase.jpg' border=0 width='500' height='754' //a/divdiv style='color:#444;'smalla style='text-decoration:none;color:#444;' href='http://www.houzz.com/photos/traditional/staircase' Traditional Staircase/a by a style='text-decoration:none;color:#444;' href='http://www.houzz.com/professionals/general-contractor/boston' Boston General Contractors/a a style='text-decoration:none;color:#444;' href='http://www.houzz.com/pro/squashmedow/squash-meadow-construction' Squash Meadow Construction/a/small/div/centerbr / br / b6. Save your spare change./b When you walk in the door, empty your wallet and drop your spare change in a jar or piggy bank. You might be surprised how much money you can save in a month, let alone a year. If you can spare $1 a day, by the end of the year you'll have saved up $365, which will come in handy during the holiday season.br / br / Or try dropping a dollar in your change jar this week, then increase the amount by a dollar every week thereafter (so next week put in $2, followed by $3 the week after and so on). This sneaky trick will help you save $1,378 over a year. Plus, if you drop in any loose change that's jangling around in your purse or pockets at the end of each week, you'll get a nice surprise when you count the coins once the 52-week savings period is over.br / br / centerdiva href='http://www.houzz.com/photos/32002366/Mt-Plesant-South-Carolina-Old-Village-traditional-bedroom-charleston'img src='http://st.hzcdn.com/simgs/a3e15eb4055f2f99_8-1480/traditional-bedroom.jpg' border=0 width='500' height='334' //a/divdiv style='color:#444;'smalla style='text-decoration:none;color:#444;' href='http://www.houzz.com/photos/traditional/bedroom' Traditional Bedroom/a by a style='text-decoration:none;color:#444;' href='http://www.houzz.com/professionals/home-media/charleston' Charleston Home Media Design Installation/a a style='text-decoration:none;color:#444;' href='http://www.houzz.com/pro/qeisecurity/qei-security-and-technology-with-teqhom-interactive' QEI Security Technology with TEQHoM INTERACTIVE/a/small/div/centerbr / br / b7. Switch off./b One habit that can hamper your ability to catch quality z's at night is using electronic gadgets or watching TV in bed, which is something I'm guilty of, and I'm guessing many of you are too. Electronic devices like smartphones, tablets, laptops and TVs emit a blue light, which slows the production of melatonin, a hormone that controls your body clock and helps you sleep. The light also makes you feel more alert, which may delay your dozing off. Doing work and answering emails in bed can also cause stress and keep you up.br / br / Power down your devices at least one hour before bed, and switch your phone to airplane mode when you do turn in. These tiny tweaks to your nightly routine will help ensure you can relax and wind down properly so you feel refreshed and raring to go in the morning.br / br / b8. Set aside an afternoon for cooking./b If you'd rather not slave over a hot stove after coming home from a long day of work, set aside a weekend afternoon for whipping up meals for the entire week. Wrangle your family and get them to pitch in to make the process quicker and easier.br / br / centerdiva href='http://www.houzz.com/photos/2543291/Schrock-Vanity-Cosmetic-Drawer-traditional-other-metro'img src='http://st.hzcdn.com/simgs/b0510e8500fdf563_8-0733/traditional.jpg' border=0 width='500' height='378' //a/divdiv style='color:#444;'smalla style='text-decoration:none;color:#444;' href='http://www.houzz.com/photos/traditional' Traditional Spaces/a by a style='text-decoration:none;color:#444;' href='http://www.houzz.com/professionals/cabinets/c/Jasper--IN' Jasper Cabinets Cabinetry/a a style='text-decoration:none;color:#444;' href='http://www.houzz.com/pro/mbci/masterbrand-cabinets-inc' MasterBrand Cabinets, Inc./a/small/div/centerbr / br / b9. Toss old beauty products./b If you've been using the same tube of lipstick for more than a year or are still working through a powder foundation compact you opened two years ago, it's time to throw it out. Like food, beauty and grooming products have expiration dates, and they can harm your skin and cause other health problems if they're used past their shelf life. br / br / For example, mascara and liquid eyeliner tubes are breeding grounds for bacteria that can cause eye infections, so they should be replaced every three months. Face moisturizers and body lotions have a shelf life of at least six months (though, depending on the ingredients, some can be kept longer). If they're used beyond that, the creams can cause skin irritations and bacterial infections. Skin-care products like sunscreen and lotions that have anti-aging or anti-acne ingredients can also become less effective as time goes on.br / br / a href="http://www.houzz.com/ideabooks/28817972/list/9-exit-strategies-for-your-clutter" target="_hplink"9 Exit Strategies for Your Clutter/abr / br / centerdiva href='http://www.houzz.com/photos/7872080/Tiny-House-Coat-and-Key-Hooks-contemporary-entry-san-francisco'img src='http://st.hzcdn.com/simgs/9b81ec6702caf0f6_8-1672/contemporary-entry.jpg' border=0 width='500' height='334' //a/divdiv style='color:#444;'smalla style='text-decoration:none;color:#444;' href='http://www.houzz.com/photos/contemporary/entry' Contemporary Entry/a by a style='text-decoration:none;color:#444;' href='http://www.houzz.com/professionals/architect/c/Sebastopol--CA' Sebastopol Architects Building Designers/a a style='text-decoration:none;color:#444;' href='http://www.houzz.com/pro/aleklisefski/the-tiny-project' The Tiny Project/a/small/div/centerbr / br / b10. Hang a hook for your keys./b I'm one of those people who often lose their keys. I don't even want to think about how much time I've wasted going on search-and-rescue missions for mine, which always seem to go missing when I'm in a rush. Though I've been tempted to buy a high-tech app-operated key tracker, the simple solution of hanging a key rack in a can't-miss-it spot by my front door has done the trick.br / br / centerdiva href='http://www.houzz.com/photos/16255667/Sugarbush-Drive-New-Build-transitional-laundry-room-toronto'img src='http://st.hzcdn.com/simgs/7561f5d903f7a4f8_8-8563/transitional-laundry-room.jpg' border=0 width='500' height='750' //a/divdiv style='color:#444;'smalla style='text-decoration:none;color:#444;' href='http://www.houzz.com/photos/transitional/laundry-room' Transitional Laundry Room/a by a style='text-decoration:none;color:#444;' href='http://www.houzz.com/professionals/cabinets/c/Guelph--ON' Guelph Cabinets Cabinetry/a a style='text-decoration:none;color:#444;' href='http://www.houzz.com/pro/barzottiguelph/barzotti-woodworking-ltd' Barzotti Woodworking Ltd./a/small/div/centerbr / br / b11. Create a weekly chores list./b If your family members or housemates often bicker about whose turn it is to vacuum or clean the bathroom, creating a household cleaning schedule is a simple strategy that will help bring peace to your home. br / br / Position the weekly chores list in a handy location, such as on the fridge or in the laundry room, so no one can use the excuse of not seeing it. Paint a chalkboard area or buy a chalkboard so you can tweak the schedule each week.br / br / strongMore:/strong br / br / a href="http://www.houzz.com/ideabooks/51448672" target="_hplink"9 Ways to Calm New-Home Jitters/abr / br / a href="http://www.houzz.com/photos/kitchen" target="_hplink"Browse Thousands of Inspirational Kitchens on Houzz/abr / br / a href="http://www.houzz.com/ideabooks/12384540" target="_hplink"6 Tips for Teaching Your Kids to Be Good Neighbors/abr / br / a href="http://www.houzz.com/photos/prints-and-posters" target="_hplink"Breathe New Life to Your Space With Trendy New Posters/a p-- This feed and its contents are the property of The Huffington Post, and use is subject to our a href='http://www.huffingtonpost.com/terms.html/'terms./a It may be used for personal consumption, but may not be distributed on a website./pbr clear='all'/br/br/a href="http://rc.feedsportal.com/r/234566430866/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c46/sc/14/rc/1/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://rc.feedsportal.com/r/234566430866/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c46/sc/14/rc/1/rc.img" border="0"//abr/br/a href="http://rc.feedsportal.com/r/234566430866/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c46/sc/14/rc/2/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://rc.feedsportal.com/r/234566430866/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c46/sc/14/rc/2/rc.img" border="0"//abr/br/a href="http://rc.feedsportal.com/r/234566430866/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c46/sc/14/rc/3/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://rc.feedsportal.com/r/234566430866/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c46/sc/14/rc/3/rc.img" border="0"//abr/br/a href="http://da.feedsportal.com/r/234566430866/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c46/sc/14/a2.htm"img src="http://da.feedsportal.com/r/234566430866/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c46/sc/14/a2.img" border="0"//abr/a href="http://adchoice.feedsportal.com/r/234566430866/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c46/sc/14/ach.htm"img src="http://adchoice.feedsportal.com/r/234566430866/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c46/sc/14/ach.img" border="0"//aimg width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/234566430866/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c46/sc/14/a2t.img" border="0"/img width="1" height="1" src="http://pi2.feedsportal.com/r/234566430866/u/60/f/677045/c/35496/s/489c3c46/sc/14/a2t2.img" border="0"/img width='1' height='1' src='http://feeds.huffingtonpost.com/c/35496/f/677045/s/489c3c46/sc/14/mf.gif' border='0'/
Categories: News Monitor

Ray Tensing and the Myth of the "Good Cop"

FEED - The Huffington Post - 1 hour 18 min ago
University of Cincinnati Police officer Ray Tensing shot and killed an unarmed black man Samuel DuBose. At the time of this writing, prosecutor a href="http://www.wcpo.com/news/local-news/hamilton-county/cincinnati/former-uc-police-officer-turns-himself-in"Joe Deters indicted /ahim on murder charges and his bond has been set at one million dollars. I believe it is safe to say that Ray Tensing would not have been indicted with a million dollar bond had it not been camera footage of the incident--camera footage that by the way, came from Officer Tensing's own body cam.br / br / In other words, Officer Tensing shot and killed Dubose KNOWING he was wearing a body camera. Moreover, even though he knew he was wearing a body camera, he not only still shot Dubose in the face, but also then proceeded to lie about what he had done. Again, it is safe to conclude that if there had not been video evidence showing that Tensing was not in danger, that Dubose refused to exit the car, that Dubose "dragged" Tensing on the ground with his car, and any other lie Tensing put in his official report, the Grand Jury would not have indicted him for murder.br / br / What this and all the other police killings show is that there is not a training problem with these rouge officers. They need not to have more experience or more sensitivity training. This is a character problem. It speaks to one's personal ethics; how one governs oneself. They have already been trained to show respect to citizens. They have already been trained to demonstrate professionalism and courtesy at traffic stops. They have already been trained not to use their weapons unless necessary. They have already been trained to write truthful police reports. Therefore, in this case, no amount of training would have helped. This shooting speaks of the character of the officer because what kind of officer would shoot and kill an unarmed human, then lie about it, while all the time KNOWING that the whole thing was on tape because he was wearing a body camera?br / br / Read the rest a href="http://www.patheos.com/blogs/rhetoricraceandreligion/2015/07/where-are-the-good-cops-when-we-need-them.html" target="_hplink"here/a p-- This feed and its contents are the property of The Huffington Post, and use is subject to our a href='http://www.huffingtonpost.com/terms.html/'terms./a It may be used for personal consumption, but may not be distributed on a website./pbr clear='all'/br/br/a href="http://rc.feedsportal.com/r/234566484097/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d1/sc/7/rc/1/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://rc.feedsportal.com/r/234566484097/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d1/sc/7/rc/1/rc.img" border="0"//abr/br/a href="http://rc.feedsportal.com/r/234566484097/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d1/sc/7/rc/2/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://rc.feedsportal.com/r/234566484097/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d1/sc/7/rc/2/rc.img" border="0"//abr/br/a href="http://rc.feedsportal.com/r/234566484097/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d1/sc/7/rc/3/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://rc.feedsportal.com/r/234566484097/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d1/sc/7/rc/3/rc.img" border="0"//abr/br/a href="http://da.feedsportal.com/r/234566484097/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d1/sc/7/a2.htm"img src="http://da.feedsportal.com/r/234566484097/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d1/sc/7/a2.img" border="0"//abr/a href="http://adchoice.feedsportal.com/r/234566484097/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d1/sc/7/ach.htm"img src="http://adchoice.feedsportal.com/r/234566484097/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d1/sc/7/ach.img" border="0"//aimg width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/234566484097/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d1/sc/7/a2t.img" border="0"/img width="1" height="1" src="http://pi2.feedsportal.com/r/234566484097/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d1/sc/7/a2t2.img" border="0"/img width='1' height='1' src='http://feeds.huffingtonpost.com/c/35496/f/677045/s/489c28d1/sc/7/mf.gif' border='0'/
Categories: News Monitor

Neal Falls' Dog Could Help Cops Solve Mystery Of Alleged Serial Killer

FEED - The Huffington Post - 1 hour 18 min ago
br / pAuthorities in West Virginia are on the hunt for a dog they say could hold the key to solving the mystery behind Neal Falls, a 45-year-old Oregon man#160;who cops suspect may have been a serial killer./pbr / pFalls was#160;a href="http://www.huffingtonpost.com/entry/west-virginia-shooting-missing-ohio-women_55ae9ab8e4b07af29d56951c?i3cba9k9" target="_blank"killed on July 18/a#160;by a female escort as he tried to strangle her. Items found inside his vehicle, along with a href="http://www.wchstv.com/news/features/eyewitness-news/stories/-quot-I-Knew-He-Was-There-To-Kill-Me-quot-Says-Woman-Who-Killed-Possible-Serial-Killer-170870.shtml#.VbAnnvk72so" target="_blank"statements the sex worker attributed to him/a, have led police to suspect this was not the first time he attacked a woman, and authorities in at least eight states are investigating unsolved deaths that may be linked to him./pbr / pInside a href="http://www.huffingtonpost.com/entry/neal-falls-escort-weapons_55b0017ee4b07af29d57679a" target="_blank"Falls' vehicle/a, police said they discovered a machete, shovel, axes, knives, a bulletproof vest, a Rubbermaid tub full of towels, a large container of bleach and numerous sets of handcuffs./pbr / pPolice now say they made another interesting find that could lead to new clues in the case: dog hair./pbr / p"He was known to [travel] with a dog and there was dog hair all over his car, but there is no sign of the dog," Lt. Steve Cooper of the Charleston Police Department told The Huffington Post./pbr / pCooper said it's possible Falls kept the dog at a "flop house" or campsite./pbr / p"We're on the lookout for reports of a deceased dog found in a hotel room or abandoned structure," said Cooper. "There may be a dog decomposing somewhere that might help us."/pbr / pPolice are speculating Falls left his dog with other personal possessions. Serial killers often take items from their victims, a href="https://www.fbi.gov/stats-services/publications/serial-murder" target="_blank"referred to by the FBI/a#160;as souvenirs, as memorable keepsakes of their misdeeds./pbr / p"We think he's probably got -- we're not sure that he hasn't kept some type of keepsake as a result of crimes he may have committed," Cooper said./pbr / div class="embed-asset embed" data-type="embed-asset" data-provider="Embed" data-title=""br / div class="embed-code"span class="js-fivemin-script"/spanscript type="text/javascript"(function(){var src_url="https://spshared.5min.com/Scripts/PlayerSeed.js?playList=518975024height=381width=570sid=577origin=SOLRresponsive=falserelatedMode=2relatedBottomHeight=60companionPos=hasCompanion=falseautoStart=falsecolorPallet=%23FFEB00videoControlDisplayColor=%23191919shuffle=0isAP=1pgType=cmsPluginpgTypeId=addToPost-toponVideoDataLoaded=track5min.DLonTimeUpdate=track5min.TC#38;onVideoDataLoaded=HPTrack.Vid.DL#38;onTimeUpdate=HPTrack.Vid.TC";if (typeof(commercial_video) == "object") {src_url += "#38;siteSection="+commercial_video.site_and_category;if (commercial_video.package) {src_url += "#38;sponsorship="+commercial_video.package;}}var script = document.createElement("script");script.src = src_url;script.async = true;var placeholder = document.querySelector(".js-fivemin-script");placeholder.parentElement.replaceChild(script, placeholder);})();/script/div/divbr / pCooper also theorized that Falls might have been preparing for a shootout with police.#160;/pbr / p"A loner like him, who is assaulting women and carrying these tools, [might] figure it was coming to an end," Cooper said. "He told the girl he knew he was going to prison for a long time. She even said he seemed like he was at the end of his rope during their struggle. It makes me wonder if he didn't plan on going out in a blaze of glory."/pbr / pLittle is known about Falls' background. The Huffington Post discovered last week thata href="http://www.huffingtonpost.com/entry/neal-falls-las-vegas-dismemberments_55b08bc4e4b0a9b94853b60c" target="_blank"#160;Falls had lived in Henderson, Nevada,/a#160;from 2000 to 2008. Henderson is about 16 miles southeast of downtown Las Vegas. During that time, four sex workers disappeared. Three of them were later found dismembered, and the fourth remains missing. Nevada authorities have confirmed they are looking into a possible link between those cases and Falls./pbr / pIf authorities find souvenirs along with Falls' missing dog, it could help police solve other cases. Investigators say they are trying to determine whether Falls is connected to other unsolved crimes, including a recent a href="http://www.huffingtonpost.com/news/missing-chillicothe-women/" target="_blank"series of deaths and disappearances/a#160;in nearby Chillicothe, Ohio./pbr / pThe case has now a href="http://www.mynews4.com/news/story/Nevada-7-states-probe-slain-mans-possible-serial/4wJGuNymDEK67-HqvBg9Jw.cspx" target="_blank"expanded to several other states/a, including Texas, where authorities have a number of similar a href="http://www.buffalonews.com/city-region/police-blotter/niagara-falls-police-in-contact-with-w-va-authorities-about-suspected-serial-killer-20150729" target="_blank"unsolved cases, and Niagara Falls/a, where police are trying to solve the deaths of two sex workers who were also killed and dismembered./pbr / div class="embed-asset embed" data-type="embed-asset" data-provider="Embed" data-title=""br / div class="embed-code"span class="js-fivemin-script"/spanscript type="text/javascript"(function(){var src_url="https://spshared.5min.com/Scripts/PlayerSeed.js?playList=518972483height=381width=570sid=577origin=SOLRresponsive=falserelatedMode=2relatedBottomHeight=60companionPos=hasCompanion=falseautoStart=falsecolorPallet=%23FFEB00videoControlDisplayColor=%23191919shuffle=0isAP=1pgType=cmsPluginpgTypeId=addToPost-toponVideoDataLoaded=track5min.DLonTimeUpdate=track5min.TC#38;onVideoDataLoaded=HPTrack.Vid.DL#38;onTimeUpdate=HPTrack.Vid.TC";if (typeof(commercial_video) == "object") {src_url += "#38;siteSection="+commercial_video.site_and_category;if (commercial_video.package) {src_url += "#38;sponsorship="+commercial_video.package;}}var script = document.createElement("script");script.src = src_url;script.async = true;var placeholder = document.querySelector(".js-fivemin-script");placeholder.parentElement.replaceChild(script, placeholder);})();/script/div/divbr / pCooper said the number of states looking into Falls continues to grow./pbr / p"We've had inquiries from other [states], but right now those are at the top of our list to share evidence with," he said./pbr / pPolice records indicate Falls traveled extensively the past 15 years and was stopped or checked out by police in multiple states, including Arizona, California, Colorado, Georgia, Iowa, Kansas, Kentucky, Missouri, Montana, New Mexico, Nevada, Oregon, Texas, Virginia and West Virginia./pbr / pFalls, who worked as a security guard at various locations over the years, including the Hoover Dam, was known to own several weapons, including an AR-15 rifle, police said. As of Friday, only one of those weapons -- the one the escort used to shoot Falls -- has been recovered, lending additional credence to the possibility of an unknown hideout./pbr / pNarrowing down Falls' movements has also proved to be a harrowing task for investigators, who say he did not carry a smartphone and did not appear to rely on modern technology./pbr / p"We only have so much info available to us as far as where this guy has been or what he has done," Cooper said. "We're trying to piece it together like a puzzle. It's an old-school investigation right now because there is not a lot of technology to track."/pbr / pAdding to the difficulty of the job are the backgrounds of the women police suspect Falls targeted./pbr / p"Serial killers hunt [sex workers] because they are easy targets," he said. "Nobody reports them missing and the [killers] get away with it, for the most part, until they run out of luck like this guy did."/pbr / p-- This feed and its contents are the property of The Huffington Post, and use is subject to our a href='http://www.huffingtonpost.com/terms.html/'terms./a It may be used for personal consumption, but may not be distributed on a website./pbr clear='all'/br/br/a href="http://rc.feedsportal.com/r/234566484096/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d3/sc/3/rc/1/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://rc.feedsportal.com/r/234566484096/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d3/sc/3/rc/1/rc.img" border="0"//abr/br/a href="http://rc.feedsportal.com/r/234566484096/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d3/sc/3/rc/2/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://rc.feedsportal.com/r/234566484096/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d3/sc/3/rc/2/rc.img" border="0"//abr/br/a href="http://rc.feedsportal.com/r/234566484096/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d3/sc/3/rc/3/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://rc.feedsportal.com/r/234566484096/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d3/sc/3/rc/3/rc.img" border="0"//abr/br/a href="http://da.feedsportal.com/r/234566484096/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d3/sc/3/a2.htm"img src="http://da.feedsportal.com/r/234566484096/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d3/sc/3/a2.img" border="0"//abr/a href="http://adchoice.feedsportal.com/r/234566484096/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d3/sc/3/ach.htm"img src="http://adchoice.feedsportal.com/r/234566484096/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d3/sc/3/ach.img" border="0"//aimg width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/234566484096/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d3/sc/3/a2t.img" border="0"/img width="1" height="1" src="http://pi2.feedsportal.com/r/234566484096/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d3/sc/3/a2t2.img" border="0"/img width='1' height='1' src='http://feeds.huffingtonpost.com/c/35496/f/677045/s/489c28d3/sc/3/mf.gif' border='0'/
Categories: News Monitor

‘เจตกำจร’ แจงแผนรับเออีซี เร่งเพิ่มศักยภาพสถาปนิกไทย

สิ่งที่น่ากลัวที่สุดของสถาปนิกไทยเมื่อเข้าสู่เออีซี คงมีเพียงปัญหาสมองไหล!! จาก 2 ปัญหาหลัก นั่นคือ จำนวนสถาปนิกไทยที่สามารถเดินสายให้ว่อนในเออีซีได้นั้นมีน้อยมาก
Categories: News Monitor

How My Son Taught Me to Say 'No'

FEED - The Huffington Post - 1 hour 19 min ago
centercentera href="http://images.huffingtonpost.com/2015-07-30-1438299441-8176078-10988541_10153632177708378_8439192750712507250_n.jpg"img alt="2015-07-30-1438299441-8176078-10988541_10153632177708378_8439192750712507250_n.jpg" src="http://images.huffingtonpost.com/2015-07-30-1438299441-8176078-10988541_10153632177708378_8439192750712507250_n-thumb.jpg" width="427" height="570" //a/centerbr / /centerbr / I've had a problem since grade school. I'm sure earlier, if I could remember.br / br / Since my first grade teacher asked for volunteers to coordinate classroom chores or take on leadership roles or care for the beloved class bird on the weekends, it's dictated my schedule and determined my work ethic. I never turned down an extra-credit assignment or a chance to take on a larger burden, and that willingness to "do it all" followed me through high school and college and well into my career. br / br / I can't say "no."br / br / I have this piercing need to not only please, but to surprise. I want to check off a list so long and overwhelming, that people are left scratching their heads, wondering how I can possibly do it all. br / br / I want to be as busy and important and accomplished as hypothetically feasible. And I learned, probably around grade school, that as a woman that meant saying "yes" to everything. I had to do more, work harder and reach higher than my male classmates or colleges, so I did.br / br / Which, in turn, makes the turning down of any opportunity seem like a public and personal disappointment. I feel like I'm simultaneously admitting my inabilities while being ungrateful for the opportunity to even try. br / br / So, I don't. br / br / I take on whatever is thrown my way, saying yes to planning parties and heading meetings and extra clients and additional writing gigs and the list goes on, and on and on. br / br / And when I had my son and became a mother, the urge to thoughtlessly accept any opportunity only increased. br / br / I wanted to prove I could do it all. I wanted to be that mother with an invisible cape flapping in the wind behind her, the personification of every woman's boundless capabilities. I wanted to be a shining light of strength and effort and triumph, debunking any idea that a mother spends her time in nothing but sweats, sitting on the couch, barking orders to her children while watching day-time television and watching her dreams pass her by. br / br / So I did what I do best. I continued to say yes. br / br / I said yes to publications and writing opportunities -- even ones that didn't pay. I said yes to parties and trips and play dates and promotions and clients. I said yes to extra work and extra hours and extra responsibilities -- even ones that didn't pay. I didn't just keep the same schedule, I added to it. br / br / I became busier once my son was born, even agreeing to complete a deadline two days after he arrived.br / br / And in the midst of my can-do, all-go, no-quit quest to prove my unstoppable efficiency, I failed at the most important task on my bountiful plate. br / br / Being a mother. br / br / Sure, I was taking care of my son seven days a week. He was bathed and fed and clothed and safe and relatively happy, as soon-to-be toddlers are. He was growing the way he should and progressing the way he should and hitting the milestones that parents seem to use to prove they're doing their jobs. br / br / But I was failing. br / br / I was tired, skipping out on moments when I could play with my family for a few moments of necessary rest. My son and his father would play in the living room while I went to the bedroom, closing my eyes to laughs and giggles because I had an all-nighter ahead of me.br / br / I was irritable, snapping at him for grabbing my computer or important papers or my phone during a conference call. Instead of letting my son be a child, I silently asked that he grow up quicker so he'd know what was mommy's and what was his.br / br / I was stressed, losing sleep and skipping meals as I replayed deadlines and meetings and emails over and over in my head. I always felt a step behind because I was always adding an additional step ahead. br / br / And it wasn't until my son was ten months old and walking, that I realized I needed to learn to say "no."br / br / With him marching around, needing additional supervision and becoming more curious and aware, I knew I had to prioritize. br / br / I had to start disappointing others, so I wouldn't disappoint my son and, in turn, myself. br / br / I learned that I had the right to take care of myself before I took care of anyone else. That saying "no" to another obligation and "yes" to down time made me a more enjoyable, more engaged mother. br / br / I learned that declining opportunities so I wasn't constantly busy wasn't a reflection of my work ethic or my willingness to succeed, it was a reflection of my self-worth.br / br / I learned that wearing nothing but sweats and sitting on the couch with my family, is pretty damn amazing.br / br / I learned that being consistently busy or constantly creating isn't a representation of my job as a mother or how successful I am at it. br / br / I learned that people's perception of my abilities paled in comparison to my son's perception of his mother. His laugh when I stopped to play with blocks or his smile when I stopped to read him a book, was -- and is -- better than any congratulations I'd receive on any project. br / br / I learned that I had the right to do nothing. That watching opportunities pass me by as I relaxed didn't mean they would stop coming my way altogether. br / br / I learned that there's power in saying "no", and that as a mother and a woman and a person, I had the right to exercise that power whenever I felt it was necessary, even if it upset or disappointed someone else. br / br / Most importantly, I learned that I don't want to instill the same self-sacrificing tendencies I've developed, onto my son. br / br / I want to make sure that when his future first grade teacher asks for volunteers to coordinate classroom chores or take on leadership roles or care for the beloved class bird on the weekends, he won't feel obligated to say yes. br / br / He'll know that self-preservation is more important than self-promotion. br / br / And he'll know that when he feels overwhelmed or tired or stressed, it's okay to say "no." p-- This feed and its contents are the property of The Huffington Post, and use is subject to our a href='http://www.huffingtonpost.com/terms.html/'terms./a It may be used for personal consumption, but may not be distributed on a website./pbr clear='all'/br/br/a href="http://rc.feedsportal.com/r/234566484095/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d6/sc/33/rc/1/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://rc.feedsportal.com/r/234566484095/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d6/sc/33/rc/1/rc.img" border="0"//abr/br/a href="http://rc.feedsportal.com/r/234566484095/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d6/sc/33/rc/2/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://rc.feedsportal.com/r/234566484095/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d6/sc/33/rc/2/rc.img" border="0"//abr/br/a href="http://rc.feedsportal.com/r/234566484095/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d6/sc/33/rc/3/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://rc.feedsportal.com/r/234566484095/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d6/sc/33/rc/3/rc.img" border="0"//abr/br/a href="http://da.feedsportal.com/r/234566484095/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d6/sc/33/a2.htm"img src="http://da.feedsportal.com/r/234566484095/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d6/sc/33/a2.img" border="0"//abr/a href="http://adchoice.feedsportal.com/r/234566484095/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d6/sc/33/ach.htm"img src="http://adchoice.feedsportal.com/r/234566484095/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d6/sc/33/ach.img" border="0"//aimg width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/234566484095/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d6/sc/33/a2t.img" border="0"/img width="1" height="1" src="http://pi2.feedsportal.com/r/234566484095/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d6/sc/33/a2t2.img" border="0"/img width='1' height='1' src='http://feeds.huffingtonpost.com/c/35496/f/677045/s/489c28d6/sc/33/mf.gif' border='0'/
Categories: News Monitor

What It's Like to Have Severe Sleep Paralysis

FEED - The Huffington Post - 1 hour 19 min ago
a href="http://images.huffingtonpost.com/2015-07-31-1438372085-6465268-20whatitslikesleepparalysis.w529.h352.2x.jpg"img alt="2015-07-31-1438372085-6465268-20whatitslikesleepparalysis.w529.h352.2x.jpg" src="http://images.huffingtonpost.com/2015-07-31-1438372085-6465268-20whatitslikesleepparalysis.w529.h352.2x-thumb.jpg" width="570" height="379" //abr / em(Photo: SOA)/embr / br / By Melissa Dahlbr / br / It didn't happen every night, but every now and then, Blake Smith, a 45-year-old writer and programmer from Kennesaw, Georgia, would jolt awake, believing he was under attack. Just what exactly was attacking him was something of a mystery, as it was invisible -- a ghost, maybe. Whatever it was, he could feel that it meant him harm.br / br / strongRelated:em a href="http://nymag.com/scienceofus/2015/02/what-its-like-to-need-hardly-any-sleep.html?mid=huffpost_lifestyle" target="_hplink"What It's Like to Need Hardly Any Sleep/a/em/strongbr / br / What was really happening, he now knows, was that he was experiencing sleep paralysis, a phenomenon that occurs either upon falling asleep or awakening and is thought to be a mix-up of normal REM sleep. On the one hand, people who experience it are, in some sense, conscious and aware -- they can see that they're in their bedroom, for example. But some part of their body still thinks they're asleep -- in particular, their muscles are essentially paralyzed, something that happens in REM sleep. It's thought to be an evolutionary mechanism that prevents people from acting out their dreams.br / br / But in sleep paralysis, this normal function turns terrifying. The experience is often accompanied by some kind of hallucination, usually something scary; people report feeling as if they're being pinned down by a huge weight on their chest. Washington State University psychologist Brian Sharpless recently a href="http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199313808.do" target="_hplink"published a book/a on sleep paralysis, in which he argues that the phenomenon may offer up a naturalistic explanation for some terrifying nighttime phenomena found in folklore all over the world -- like stories of incubus or succubus attacks. In Zanzibar it's the a href="http://www.csicop.org/sb/show/skeptic-raping_demon_of_zanzibar/" target="_hplink"popobawa/a; in Japan it's called a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3629091" target="_hplink"kanashibari/a; in China it's known as a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7846458" target="_hplink"ghost oppression/a. "Even though every culture puts its own stamp on it, the core experiences are similar," Sharpless said. "It's paralysis -- except for the eyes -- and conscious awareness during it." And for most people, it's incredibly frightening.br / br / It's not clear exactly how many people experience sleep paralysis, but in one 2011 a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3156892/" target="_hplink"paper/a, Sharpless reviewed 35 studies, yielding a combined sample size of more than 36,000 people, and found that about 8 percent of the population has experienced sleep paralysis at least once. "It's fairly common, but very few people talk about it, and certainly not to their doctors. 'Doc, you know, I felt like there was a demonic dwarf sitting on my chest.' They're embarrassed by it -- they think they're going crazy," Sharpless said.br / strongbr / Related: ema href="http://nymag.com/scienceofus/2015/02/what-like-see-a-hundred-million-colors.html?mid=huffpost_lifestyle" target="_hplink"What It's Like To See 100 Million Colorsbr / /a/em/strongbr / Smith's own experience of sleep paralysis was one of the major things that nudged him from being a "believer to casual doubter to formal doubter"; he's now a co-host of the Skeptic magazine podcast a href="http://www.skeptic.com/podcasts/monstertalk/hosts/" target="_hplink""MonsterTalk."/abr / br / Recently Smith spoke with Science of Us about his own real-life monstrous experience with sleep paralysis.br / strongbr / It seems like everyone who suffers from sleep paralysis experiences it a little differently. What was it like for you?/strongbr / For me it was this strange sensation of having something crawl on top of me, like it was holding me down, and I couldn't move or get away from it. The first time I experienced it I was in the United States Navy, serving on shore in the Middle Eastern country of Bahrain. It was a really nice setup -- we had our own apartments out in town. So I was alone in this really nice apartment.br / br / And one night I had gone to bed and woke to the sensation of someone crawling into my bed, on top of me. I felt like someone was in my room, and on top of me, in some sort of attack. I struggled against this sensation -- I threw the covers off as soon as I could move, I jumped out of bed, turned on the lights, and there's what looked like a human-shaped lump on the bed. And I was in the best shape of my life, and so, physically, I was ready to have a fight. So I pull the cover off, ready to attack this intruder -- and there was nothing under that cover. And so I didn't know what to make of that.br / br / strongThat sounds terrifying. What did you do next?/strongbr / I was really nervous and upset and confused, and my heart was racing. And I thought, as a military person, I felt like I was attacked, so I thought, I'll call the base and at least let somebody's who's on watch know what happened. So I call, and they say, "So did somebody break into your house? Do we need to send a patrol car?" And I say, "Well, no, but it was there -- or it felt like somebody was there." But I know I'm in a locked room and that there's nowhere they could've gone. But it really felt like somebody was attacking me! So they ask, "Well, what do you want us to do, put in the logs that you were attacked by a ghost?" And I'm like, "Well, no, I guess not." So I had to just go back to sleep.br / br / strongRelated: ema href="http://nymag.com/scienceofus/2014/11/what-its-like-to-remember-almost-everything.html?mid=huffpost_lifestyle" target="_hplink"What It's Like to Remember Almost Everything /a/em/strongbr / br / The thing is -- and I didn't really discover this until Brian [Sharpless]'s book came out -- but one of the things that can trigger it is an erratic sleep schedule. And we were on a 24-on, 48-off work schedule. So it was probably during that time that I was just constantly changing my sleep schedule.br / br / strongDuring the sleep-paralysis episode, you could get up and move -- I thought people are typically, uh, paralyzed?/strongbr / It was more like I felt like I was fighting back, but what I was really struggling against -- and I didn't know this at the time -- but it was against my own body's inability to move. So it felt like I was struggling with someone on top of me, but really what I was doing was struggling to wake up. There was nobody there. But psychologically -- or that's not even the right word, but from a mental or motor perspective, you're trying to make yourself move and it feels like you're struggling against something. I'd imagine, if someone else was watching me, it would look like you're just not moving. But inside I was trying to fight.br / br / strongSo what did you make of this experience? You called to report it, but what did you tell yourself had just happened?/strongbr / I didn't know, but it felt like I was being attacked by some invisible entity, so I just assumed it was some kind of ghost. I had never read specifically about sleep paralysis, and everything I read that sounded like my experience [was] pointing toward the supernatural -- that it was a haunting or a demonic attack.br / br / It's interesting -- I'd always been interested in these sorts of fringe things that happen in the human condition, call them paranormal, if you will. My background is very religious and deeply faithful, but I'd always read about this stuff, even from the first grade. And growing up I hung out in graveyards -- I wasn't a goth, I didn't dress that way, but I sort of had this affinity for the macabre and I liked reading horror novels, that kind of thing. But I had never seen anything that suggested there was anything to ghosts other than people telling stories. People said things could happen, and I got the creeps from listening to those stories. But I never really thought there was anything to them until this happened.br / br / I really had no other explanation for it, except for a ghost or some kind of entity. Because I was experiencing real physical sensations -- I mean, even though I couldn't prove it to anyone else, I knew it was happening to me. Whereas my personal view now in life is that I'm a really scientific, skeptically minded person. But at that time I didn't know how else to explain it.br / br / strongRelated: ema href="http://nymag.com/scienceofus/2015/02/what-its-like-to-be-a-lucid-dreamer.html?mid=huffpost_lifestyle" target="_hplink"What It's Like to Be an Expert Lucid Dreamer/a/em/strongbr / br / strongHow often did the sleep paralysis happen?/strongbr / Intermittently from 1992 to 1996. It was always the same kind of thing. And it traveled with me -- like I was personally being haunted. I once flew to Philadelphia, and it happened to me in a hotel. That was a funny incident.br / br / strongI'd love to hear about that./strongbr / So what happened was I was sort of in a rundown motel in Philadelphia, waiting for a connecting flight. I woke up in the middle of the night and I had this experience again. And I'm still just trying to figure out what's happening because, at this point, I have no idea. So I'm in my pajamas, and I leave the room and go to the motel clerk -- it was one of those deals where there's like a bulletproof piece of glass and they've got a little thing where you could pass stuff back and forth.br / br / And I ask, "Was anybody ever murdered in my room?" And he says, "Do I need to call the police?" And I say, "No, no, I just had a really weird ghostly experience, and I just needed to know -- I thought maybe somebody had died in my room and that's what's going on." And he's looking at me and asks me again, "Do I need to call the police?" And I say, "No, no, you don't need to call the police. I'm just going to go back to my room and be terrified, it's fine."br / br / Now I think it's funny, but at the time I really was terrified.br / br / strongHow did you deal with that fear, on that night and others?/strongbr / From the first time it happened up until after I found out about sleep paralysis, I still had a hard time sleeping with the lights off. Because if you intermittently find yourself being attacked by something invisible, you want to see what's happening. I think at some level I thought that maybe I could catch it. Now I've got you!br / br / But I also did some really strange things. Because I thought it might've been a ghost, I went back to all the reading I had done on the paranormal. I got a dog because I had heard that dogs could help ward off evil spirits. What they really do is bark at invisible things, which, to be fair, was pretty close. At one, when I was back in the States, my roommate -- once I explained to him what was going on -- he felt like he needed to do a ceremonial smudging.br / br / strongWait, what's that?/strongbr / Oh, it's a Pagan thing where you basically light sage and think positive thoughts, and that's supposed to get rid of bad spirits. I mean, I don't want to disparage anybody's beliefs, but it's a variety of ceremonial approaches to any sort of bad juju, or whatever you want to call it.br / br / I also contacted my local Catholic priest, asking him if he would come do a cleansing on the house, but he politely declined. He advised me that I could pray for the cleansing of my own house. But I felt like the ghost or spirit or whatever it was was centered on me and not the house, because it seemed to travel wherever I went.br / br / strongRelated: ema href="http://nymag.com/scienceofus/2014/11/what-its-like-to-have-a-micropenis.html?mid=huffpost_lifestyle" target="_hplink"What It's Like to Have a Micropenis/a/em/strongbr / br / But I did try prayer, too -- traditional Protestant, Christian prayers, asking for protection. I just wanted it to go away. It's funny -- it's been a long time now since I uttered a prayer at all. And I do wonder sometimes if that's not necessarily a good thing. Even if there's nobody actually answering the prayer, it does put you in a state of mindfulness and focus. I think there's probably -- and I'm sure I'm disappointing many people in saying this -- but I do think there's a benefit to prayer, whether or not it gets magically answered.br / br / My worldview now has become much more -- I don't know what the right word is. I believe that there are probably good explanations for most things, explanations that are scientifically sound and repeatable. I sort of eschew magical thinking now whenever I run into it.br / br / But back when the sleep paralysis was first happening, you were pretty religious still?br / Oh yeah. Believe me, when invisible things attack you, seeking out the help of your invisible helper is one of the first things you try. Unfortunately, it didn't work.br / br / strongSo how did you move from someone who believed in ghosts and the paranormal to someone who "eschews magical thinking"?/strongbr / Well, over time, as I kept digging into more and more of the sort of phenomena that I was interested in -- if you look at the literature that surrounds, say, UFOs or ghosts or monsters, each one of them starts with someone making a claim about what happened to them. So I tried to start digging in more: What specifically happened? What do we know from firsthand accounts? How much of this has maybe gotten changed in the retelling versus what we know are cold, hard facts?br / br / And over time it just turned out that there were pretty rational explanations for most of the really weird things out there. I mean, in no way can you make safe, blanket statements about most paranormal phenomena. But in the case of sleep paralysis, it does seem to explain a portion of many ghostly attacks and, to some extent, UFO abduction.br / br / strongSo when did you hear about sleep paralysis, and connect that with this thing that had been happening to you? And was that a big part of your transformation to becoming a more skeptical person?/strongbr / It had a big impact, for sure. It was the first time I realized that there's a lot of frightening phenomena, things that people legitimately experience but that may have much more rational explanations. And that was comforting to me. When I heard the scientific explanation for it -- I don't remember what show it was on, one of those shows about urban legends. But I remember specifically it was [science writer and Skeptic magazine founder] Michael Shermer, he was a guest on the show, and he was talking about sleep paralysis. And when he explained it it was like someone said, "Hey, you're allergic to tomatoes. That's why you keep having purple spots on your skin." It was like, Oh! Wow! So that's it! It was this scientific and completely rational explanation for what had been a terrifying recurring mental experience for me.br / br / strongRelated: ema href="http://nymag.com/scienceofus/2015/07/what-its-like-to-be-single-with-tourettes.html?mid=huffpost_lifestyle" target="_hplink"What It's Like to Be Single With Tourette Syndrome/a/em/strongbr / br / strongSo after you found out about sleep paralysis -- that it's this real thing with a real name -- did it change your experience of it?/strongbr / Well, no, because by that time -- around 1996 or 1997 -- it had stopped happening. The thing that [Sharpless] suggested is [that] probably the trigger is having irregular sleep patterns, and I was out of the Navy by that point and I didn't work nights very much. I've pretty much had the same sleep schedule ever since. So, yeah, I haven't had it again.br / br / But I am still, to this day, very appreciative of Michael Shermer, of him taking the time to do that sort of scientific outreach. I guess that's why I do my own podcast, in a way. I feel like people are scared by a lot of strange things. And if there is a good explanation for it, there's a good chance a lot of people haven't heard it, and it's good to get that out there.br / br / It was a really transformative experience. Though it still took me a while to go back to sleeping with the lights out.br / embr / This interview has been edited and condensed. /embr / br / strongMore from a href="http://nymag.com/scienceofus/?mid=huffpost_lifestyle" target="_hplink"Science of Us/a:/strongstrongbr / a href="http://nymag.com/scienceofus/2015/07/how-to-recover-from-an-all-nighter.html?mid=huffpost_lifestyle" target="_hplink"br / How to Recover From an All-Nighter/abr / a href="http://nymag.com/scienceofus/2015/06/apparently-there-are-four-kinds-of-introversion.html?mid=huffpost_lifestyle" target="_hplink"Apparently There Are 4 Kinds of Introversion/abr / a href="http://nymag.com/scienceofus/2015/07/why-lonely-people-stay-lonely.html?mid=huffpost_lifestyle" target="_hplink"Why Lonely People Stay Lonely/abr / a href="http://nymag.com/scienceofus/2015/02/what-happens-when-rich-people-marry-poor-people.html?mid=huffpost_lifestyle" target="_hplink"What Happens When Rich People Marry Poor People?/a/strongbr / stronga href="http://nymag.com/scienceofus/2015/06/science-of-us-animation-sleep-foot.html?mid=huffpost_lifestyle" target="_hplink"How Your Feet Can Help You Sleep/a/strong p-- This feed and its contents are the property of The Huffington Post, and use is subject to our a href='http://www.huffingtonpost.com/terms.html/'terms./a It may be used for personal consumption, but may not be distributed on a website./pbr clear='all'/br/br/a href="http://rc.feedsportal.com/r/234566484094/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d7/sc/38/rc/1/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://rc.feedsportal.com/r/234566484094/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d7/sc/38/rc/1/rc.img" border="0"//abr/br/a href="http://rc.feedsportal.com/r/234566484094/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d7/sc/38/rc/2/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://rc.feedsportal.com/r/234566484094/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d7/sc/38/rc/2/rc.img" border="0"//abr/br/a href="http://rc.feedsportal.com/r/234566484094/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d7/sc/38/rc/3/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://rc.feedsportal.com/r/234566484094/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d7/sc/38/rc/3/rc.img" border="0"//abr/br/a href="http://da.feedsportal.com/r/234566484094/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d7/sc/38/a2.htm"img src="http://da.feedsportal.com/r/234566484094/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d7/sc/38/a2.img" border="0"//abr/a href="http://adchoice.feedsportal.com/r/234566484094/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d7/sc/38/ach.htm"img src="http://adchoice.feedsportal.com/r/234566484094/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d7/sc/38/ach.img" border="0"//aimg width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/234566484094/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d7/sc/38/a2t.img" border="0"/img width="1" height="1" src="http://pi2.feedsportal.com/r/234566484094/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d7/sc/38/a2t2.img" border="0"/img width='1' height='1' src='http://feeds.huffingtonpost.com/c/35496/f/677045/s/489c28d7/sc/38/mf.gif' border='0'/
Categories: News Monitor

How Ranking Republicans Is Like Ranking College Football Teams

FEED - The Huffington Post - 1 hour 20 min ago
br / pIn college football, loudmouth legacy programs climb to the top, the easy-schedule teams try to avoid controversy, and the underdogs claim they belong in the big leagues. The a href="http://www.bcsfootball.org/" target="_hplink"Bowl Championship Series/a#160;system and a href="http://espn.go.com/college-football/rankings" target="_hplink"various #8220;polls#8221;/a try to put them in order. But really, there#8217;s no definitive way to rank the teams or decide who goes to the championship game./pbr / pThe same could be said of trying to rank the now 17 candidates for the Republican presidential nomination./pbr / pSince 17 people answering questions is way too many for one stage, Fox News is#160;a href="http://www.politico.com/story/2015/07/fox-republican-debate-lowers-threshold-120748.html" target="_hplink"splitting the field/a for its Aug. 6 debate -- the first of the primary season. The top 10 ranked candidates get prime-time. The rest get a much less favorable time slot. The problem is that Fox is using polls to make the cut, and that's as questionable as the a href="http://espn.go.com/sportsnation/post/_/id/9997937/will-playoff-system-fix-bcs-problems" target="_hplink"pre-playoff BCS bowl selections/a./pbr / pThe top 10 candidates will be determined by averaging their support among Republicans in the last five Fox-approved national polls. But with 17 candidates, the numbers are pretty close together -- often within the polls' "a href="http://www.huffingtonpost.com/2015/02/03/margin-of-error-debate_n_6565788.html" target="_blank"margin of error/a."#160;/pbr / pAnd averaging the results of five polls doesn't really help. In fact, it introduces a different error./pbr / pThe current candidate rankings based on a five-poll average look something like this (hang on, we'll explain below):/pbr / div class="embed-asset embed" data-type="embed-asset" data-provider="Embed" data-title=""br / div class="embed-code"img alt="debatetop10" src="http://i.huffpost.com/gen/3251832/original.jpg" //div/divbr / pTo create this chart, we began by trying to determine the surveys that Fox News is likely to use. Fox has said these polls will come from "a href="http://press.foxnews.com/2015/05/fox-news-and-facebook-partner-to-host-first-republican-presidential-primary-debate-of-2016-election/" target="_blank"major nationally recognized organizations that use standard methodological techniques/a,#8221; which usually means telephone (both landline and mobile) polls done by live interviewers. As of July 31, the most recent five in the#160;a href="http://elections.huffingtonpost.com/pollster/2016-national-gop-primary" target="_hplink"HuffPost Pollster database/a that fit these requirements are the#160;a href="http://www.quinnipiac.edu/news-and-events/quinnipiac-university-poll/national/release-detail?ReleaseID=2264" target="_hplink"Quinnipiac poll/a#160;conducted July 23-28, the#160;a href="http://www.cnn.com/2015/07/26/politics/cnn-orc-data/index.html" target="_hplink"CNN poll/a#160;conducted July 22-25, the#160;a href="http://apps.washingtonpost.com/g/page/politics/washington-post-abc-news-poll-july-16-19-2015/1778/" target="_hplink"ABC/Washington Post poll/a#160;conducted July 16-19, the#160;a href="http://www.foxnews.com/politics/interactive/2015/07/16/fox-news-poll-trust-in-iran-nearly-triples-among-democrats-clinton-nature-is-to/" target="_hplink"Fox News poll/a#160;from July 13-15, and the#160;a href="http://www.monmouth.edu/assets/0/32212254770/32212254991/32212254992/32212254994/32212254995/30064771087/d56c8128-f211-4a0e-a413-f4716c83cf65.pdf" target="_hplink"Monmouth poll/a#160;from July 9-12./pbr / pNext, Fox said it will calculate an average for each candidate from those five polls. However, just as polls have error, polling averages have error. It#8217;s actually fairly simple to calculate the range of that error. (Information on those calculations appears below for the statistically minded readers.)/pbr / pThe green dots on the HuffPost chart show the five-poll average for each Republican candidate. The short green lines extending above and below the dots show what we call the "a href="http://stattrek.com/estimation/confidence-interval.aspx" target="_blank"confidence interval/a"#160;for that dot: If we could take 100 averages for a candidate from an unlimited number of polls, 95 of them would fall somewhere along the line, so the line represents 95 percent of the error expected from using only those five polls. The "true" average support for each candidate is more likely to be at or near the dot than out further along the line, but it#160;emcould/em be elsewhere./pbr / pReal estate mogul Donald Trump and Wisconsin Gov. Scott Walker have longer lines (and more error) because their support varied more across the five polls. Others have short lines because most of the polls showed them in about the same place. The newest entrant into the race, former Virginia Gov. Jim Gilmore, has no polling at all and therefore is stuck at zero with no error./pbr / pWhere two or more error lines "overlap," there#8217;s a possibility that those candidates have the same average support. The more the lines overlap with each other, the stronger the possibility that those candidates might have the same average./pbr / pThere#8217;s a lot of overlap happening in this chart. While Trump is out in the lead, former Florida Gov. Jeb Bush almost completely overlaps with Walker. That means there#8217;s about a 50 percent chance that Bush and Walker are tied. Florida Sen. Marco Rubio is most likely not close to Trump, Bush or Walker, but he could be tied with Kentucky Sen. Rand Paul, former Arkansas Gov. Mike Huckabee, neurosurgeon Ben Carson and Texas Sen. Ted Cruz. That's a five-way contest that can't be sorted out using averages./pbr / pStill, all those candidates appear to be safely in the top 10. Of#160;more consequence for the debate, there's another five-way race for the last two slots./pbr / pAmong New Jersey Gov. Chris Christie, Ohio Gov. John Kasich, former Texas Gov. Rick Perry, former Pennsylvania Sen. Rick Santorum and Louisiana Gov. Bobby Jindal, it's nearly impossible to tell who should be in eighth place and who should be in 13th. But only two of them will make it to the prime-time debate. Kasich and Perry, numbers 10 and 11, are almost certainly tied./pbr / pThe mess around the Fox debate is probably worse than the annual BCS snafu at the end of the college football season. It#8217;s closer to trying to figure out who should get bowl games halfway through the season. There are lots of contenders, lots of upsets left to happen, and critical decisions about to be made with very little information./pbr / pemstrongMore about methodology:/strong/em/pbr / pemFor each candidate, the average, standard error and confidence interval were calculated from the five polls listed above. The a href="http://www.biostathandbook.com/standarderror.html" target="_hplink"standard error/a provides a measure of how accurately the average of just these five polls judges a candidate's support if we could compare it to an unlimited number of polls that represented all Republican voters. Using basic a href="http://www.healthknowledge.org.uk/e-learning/statistical-methods/practitioners/standard-error-confidence-intervals" target="_hplink"statistical principles/a, if the standard error is multiplied by 1.96 and added to the average, we get the upper half of the 95 percent confidence interval. By multiplying the standard error by 1.96 and subtracting it from the average, we get the lower half of the confidence interval. All together, these numbers provide the range within which the average would fall 95 percent of the time if we had an unlimited number of polls to consider./em/p p-- This feed and its contents are the property of The Huffington Post, and use is subject to our a href='http://www.huffingtonpost.com/terms.html/'terms./a It may be used for personal consumption, but may not be distributed on a website./pbr clear='all'/br/br/a href="http://rc.feedsportal.com/r/234566484093/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d8/sc/35/rc/1/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://rc.feedsportal.com/r/234566484093/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d8/sc/35/rc/1/rc.img" border="0"//abr/br/a href="http://rc.feedsportal.com/r/234566484093/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d8/sc/35/rc/2/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://rc.feedsportal.com/r/234566484093/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d8/sc/35/rc/2/rc.img" border="0"//abr/br/a href="http://rc.feedsportal.com/r/234566484093/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d8/sc/35/rc/3/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://rc.feedsportal.com/r/234566484093/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d8/sc/35/rc/3/rc.img" border="0"//abr/br/a href="http://da.feedsportal.com/r/234566484093/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d8/sc/35/a2.htm"img src="http://da.feedsportal.com/r/234566484093/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d8/sc/35/a2.img" border="0"//abr/a href="http://adchoice.feedsportal.com/r/234566484093/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d8/sc/35/ach.htm"img src="http://adchoice.feedsportal.com/r/234566484093/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d8/sc/35/ach.img" border="0"//aimg width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/234566484093/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d8/sc/35/a2t.img" border="0"/img width="1" height="1" src="http://pi2.feedsportal.com/r/234566484093/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d8/sc/35/a2t2.img" border="0"/img width='1' height='1' src='http://feeds.huffingtonpost.com/c/35496/f/677045/s/489c28d8/sc/35/mf.gif' border='0'/
Categories: News Monitor

4 Ways to Get Expert Career Advice Without the Fuss

FEED - The Huffington Post - 1 hour 20 min ago
a href="http://images.huffingtonpost.com/2015-07-31-1438356404-9970326-bizwoman.jpg"img alt="2015-07-31-1438356404-9970326-bizwoman.jpg" src="http://images.huffingtonpost.com/2015-07-31-1438356404-9970326-bizwoman-thumb.jpg" width="560" height="314" //abr / br / There's been an outpour from seasoned professionals criticizing newbies that ask to pick their brains in exchange for coffee. These moguls complain that their time is money, and they're right. Time is an invaluable asset, but the arrogant undertone of these posts have become downright annoying. Let's be real. Every single one of us had to start somewhere. A $3 latte is not compensation for your time. It's a small gesture, a thank you for taking time out of your schedule to speak with those who aspire to become exactly like you. If you're trying to break into your industry or grow in your career, don't become discouraged by these types of responses. Instead, here are four resources you can tap into today to connect with ambitious, helpful, successful people who are more than happy to give you advice!br / br / strongOffer something in return/strong (other than coffee)br / Wait, huh? You're a newbie. What can you offer? A LOT! You're smart, ambitious and even if you aren't an expert yet, you're good at something. After returning to work from maternity leave, medical bills from my high-risk pregnancy left my family in a horrible financial bind. I knew it was time to step up my game in the social media arena but I didn't have the extra $60 to shell out for the e-book I wanted. I contacted the author, explained my sad story, and instead of asking for a free copy of the e-book, I designed a SlideShare presentation for an article she was working on in lieu of payment. Perhaps I could have offered my skill set in exchange for 15 minutes of her time instead?br / br / strongOnline Communities/strongbr / There's a plethora of online communities you can join to connect with industry experts. As a Social Media and Digital Content Strategist, I love Facebook Groups for building relationships and networking. a href="https://www.facebook.com/groups/SavvyBusinessOwners" target="_hplink"Savvy Business Owners/a and a href="https://www.facebook.com/groups/433328973495788/" target="_hplink"Tuesdays Together/a are a couple of my personal favorites. This all boils down to a whopping cost of free-99. Career and Entrepreneur Blogs usually offer private group options and most of them have migrated to Facebook. a href="http://www.onewomanshop.com/" target="_hplink"The One Woman Shop/a is a great tight-knit community of both aspiring and successful womenpreneurs. I managed to snag a membership during their Pay What You Want promotion. What better way to invest your latte fund?br / br / strongClarity.fm/strongbr / a href="https://clarity.fm/" target="_hplink"Clarity/a is a community of over 30,000 verified experts that offers strategic business advice at their per-minute rate. Optimize every minute and have an agenda going into your call. Toss the old tired "How did you get started?" questions. What's important is, they are a beast at doing exactly what you aspire to do and they're making a comfortable living doing it. Ask them for feedback on your existing plan (you do have one, don't you?). Ask for strategy feedback. br / br / strongCoffee App/strongbr / Okay. Back to the coffee. There are companies like a href="https://www.treatings.co/" target="_hplink"Treatings/a and a href="https://www.coffeetheapp.com/" target="_hplink"Coffee The App/a that matches users based on skill set and interests in your area. You can use these tools to meet other professionals not only for advice, but for collaborations. Think outside of the bun! If you're a writer, why not connect with someone SEO savvy and a graphic designer, host a free workshop, tap into each other's network and together offer clients a full online service for their business or organization? If you choose to host the workshop at your local library, this can all cost next to nothing, and then you can use your hard earned three bucks to buy YOURSELF a latte!br / br / Be creative. There's so many nontraditional routes to your destination. Opportunity probably won't knock, you'll have to get out there and create the opportunity you wish to have. An often overlooked tactic is to not only tap into seasoned professionals, but also fellow newbies. Oftentimes they are a goldmine of unique methods you've probably overlooked. p-- This feed and its contents are the property of The Huffington Post, and use is subject to our a href='http://www.huffingtonpost.com/terms.html/'terms./a It may be used for personal consumption, but may not be distributed on a website./pbr clear='all'/br/br/a href="http://rc.feedsportal.com/r/234566484092/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d9/sc/14/rc/1/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://rc.feedsportal.com/r/234566484092/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d9/sc/14/rc/1/rc.img" border="0"//abr/br/a href="http://rc.feedsportal.com/r/234566484092/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d9/sc/14/rc/2/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://rc.feedsportal.com/r/234566484092/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d9/sc/14/rc/2/rc.img" border="0"//abr/br/a href="http://rc.feedsportal.com/r/234566484092/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d9/sc/14/rc/3/rc.htm" rel="nofollow"img src="http://rc.feedsportal.com/r/234566484092/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d9/sc/14/rc/3/rc.img" border="0"//abr/br/a href="http://da.feedsportal.com/r/234566484092/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d9/sc/14/a2.htm"img src="http://da.feedsportal.com/r/234566484092/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d9/sc/14/a2.img" border="0"//abr/a href="http://adchoice.feedsportal.com/r/234566484092/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d9/sc/14/ach.htm"img src="http://adchoice.feedsportal.com/r/234566484092/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d9/sc/14/ach.img" border="0"//aimg width="1" height="1" src="http://pi.feedsportal.com/r/234566484092/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d9/sc/14/a2t.img" border="0"/img width="1" height="1" src="http://pi2.feedsportal.com/r/234566484092/u/60/f/677045/c/35496/s/489c28d9/sc/14/a2t2.img" border="0"/img width='1' height='1' src='http://feeds.huffingtonpost.com/c/35496/f/677045/s/489c28d9/sc/14/mf.gif' border='0'/
Categories: News Monitor